Kampaňový manažment - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Náš dlhoročný zákazník z oblasti financovania osobných a úžitkových automobilov potreboval jednoduchý, moderný a komplexný nástroj na správu informačných a marketingových kampaní. Ponúkli sme mu riešenie Campaign manažment, ktoré umožňuje marketérom oslovovať klientov prostredníctvom cielených reklamných kampaní, efektívne ich manažovať a automatizovane vyhodnocovať.

Naše riešenie disponuje vysokou variabilitou pre rozvoj rôznych druhov kampaní a možnosťou plánovane oslovovať cieľové skupiny zákazníkov rôznymi spôsobmi a s rôznym účelom a tieto kampane manažovať, vykonávať a vyhodnocovať ich úspešnosť prostredníctvom reportingu.

Vďaka riešeniu bude môcť zákazník ťažiť z výhod online kontaktu so zákazníkom, rýchlejšie a relevantnejšie reagovať na potreby a životný štýl súčasnej generácie a zároveň optimalizovať strategické aktivity firmy. Riešenie prináša riadenie úloh a procesných aktivít prostredníctvom Open-Source procesného manažéra a proces prideľovania úloh používateľom podľa organizačnej štruktúry. Aplikácia umožňuje oslovovať zákazníkov formou rôznych kampaní, kde zákazníci môžu byť oslovovaní telefonicky, e-mailom alebo poštou.

Unikátnosť riešenia spočíva vo vysokej variabilite pre ďalší rozvoj rôznych druhov kampaní, ktoré vieme nakonfigurovať a naimplementovať v krátkom časovom období podľa požiadaviek zákazníka bez nutnosti použiť značné vývojárske zdroje. Riešenie je jednoducho možné prepájať s ďalšími aplikáciami a prispôsobovať budúcim potrebám. Pomáha v riadení ľudských úloh a procesných aktivít prostredníctvom Open- Source procesného manažéra a je v súlade s GDPR.

Projekt sme začali v septembri 2016 a v pláne je ďalší rozvoj: rozšírenie, tzv. Touch point mapa, kde budú podľa definovaných pravidiel automaticky oslovované a elektronicky informované rôzne množiny zákazníkov v rôznych časoch od uzatvorenia až po ukončenie zmluvy.
Marketingoví pracovníci budú mať správu Touch point mapy plne vo svojich rukách, súčasťou je prehľad touch pointov a reporting na mesačnej báze. Doteraz bolo touto aplikáciou vygenerovaných viac ako 7 000 oslovení zákazníkov. Použitý bol softvér Liferay pre základný frontend a open-source workflow engine Activity pre potreby procesného riadenia úloh.