Komplexné riešenie GDPR - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Projekt predstavoval komplexné digitálne riešenie súladu zákazníka s GDPR nariadením realizované na kľúč. V rámci riešenia bol vyvinutý univerzálny modul GDPR IN, ktorý dnes využívame vo viacerých našich produktoch a riešeniach aj u ďalších zákazníkov.

Projekt bol skutočne unikátny – išlo o prvý zo série projektov implementácie legislatívy GDPR v našich projektoch: naprogramovali sme 8 informačných systémov zákazníka do súladu s legislatívou GDPR a vyvinuli sme centrálny modul GDPR IN, vďaka ktorému môže zákazník obsluhovať operácie s osobnými údajmi vo všetkých 8 IS z jedného miesta. Plusom pre nás je repoužiteľnosť modulu GDPR IN v ďalších našich produktoch a riešeniach.

V projekte sme prvýkrát spojili viacero existujúcich riešení (backend modulov) napísaných v rozličných technológiách cez jedno rovnaké REST rozhranie v rámci jedného GUI. Riešenie zabezpečuje pohodlné, plne automatizované vykonávanie pasívnych aj aktívnych operácií a poskytuje funkcionality ako vyhľadávanie osôb a ich osobných údajov, úpravu, anonymizáciu, obmedzenie spracovania a export v štruktúrovanom formáte.

Zákazníkovi pomáha plniť legislatívu GDPR pri narábaní s osobnými údajmi v prehľadnom, pohodlnom a používateľsky príjemnom rozhraní. Požiadavky svojich klientov, týkajúce sa GDPR, vybaví z jedného miesta, čím ušetrí zložitú prácu prehľadávania v 8 IS.

V projekte sme použili viacero techník agilného vývoja v praxi: počiatočná analýza požiadaviek a návrh používateľského rozhrania prebehla v rámci série iterácií formou wireframes. Riadenie a plánovanie projektu v Jire pomocou Kanban, časté vydávanie a testovanie verzií, automatizované unit a integračné testovanie, priebežná integrácia s backendami, aktívna komunikácia s testerom a zapracovávanie pripomienok, vývoj podľa aktuálnej a pripravovanej metodiky delivery.

Využili sme celú vývojovú infaštruktúru dostupnú v Datalane, no použili sme aj „nové“ technológie Spring Boot (vždy aktuálna verzia) a Angular.

Začiatok projektu bol v januári 2018 a ukončili sme ho v novembri. Riešenie prešlo viacerými zmenovými požiadavkami, ktoré boli zapracované počas trvania projektu.