Predaj na splátky cez mobilnú aplikáciu - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Predaj na splátky cez mobilnú aplikáciu

Trendom dnešnej doby je prepájať procesy, činnosti, dáta, systémy, ktoré zabezpečujú hlavnú činnosť malých i veľkých spoločností. Konkrétne bankám takéto prepojenie prináša zjednodušenie obsluhy interných systémov a zvýšenie kvality poskytovaných služieb. Na druhej strane klientovi komfortnejšie vybavovanie požiadaviek bez zbytočnej administratívy či opätovného vypisovania a predkladania rôznych dokumentov. Preto sme pre nášho klienta z bankového sektora prepojili dva procesy, ktoré doteraz fungovali nezávisle od seba a dotýkajú sa niekoľkých systémov.

Riešenie je veľmi zaujímavé najmä preto, lebo prepája procesy, ktoré doteraz fungovali úplne samostatne. Elektronické bankovníctvo, ktoré zjednodušuje bankové operácie či komunikáciu s bankou a Predaj na splátky v rámci akejkoľvek kamennej či online predajne partnerov banky. Výsledkom je automatické prepojenie dvoch samostatných procesov – procesu prípravy, schválenia a podpísania zmluvy o splátkovom kalendári a procesu prípravy a uzavretia zmluvy na poskytovanie služby elektronického bankovníctva, ktoré naviac umožňuje použiť možnosti Elektronického bankovnístva už počas procesu podpisovania zmluvy o splátkovom kalendári. Pre banku aj zákazníka sme tak priniesli riešenie, ktoré šetrí čas i peniaze obom stranám.

Doteraz musel zákazník pri nákupe na splátky vypisovať všetky údaje manuálne. Teraz vie klientom banka pripraviť potrebné podklady bez zbytočnej administratívy a súčasne má každý klient využívajúci elektronické bankovníctvo možnosť podpísať pôžičku formou sms správy. Na využitie tejto funkcionality klient nepotrebuje nič viac ako prístup na internet.

Súčasťou integrácie procesov je aj frontendová webová aplikácia, ktorú sme pre banku vytvorili, prepojili ju s jej core systémami a ktorá slúži na rýchle a jednoduché spracovanie žiadosti klienta v rámci nákupu na e-shope, v kamennej predajni alebo v pobočke banky. Pri nákupe v kamennej predajni predajca vpisuje údaje do aplikácie, odkiaľ sa posielajú priamo do banky a jej systémov, pričom je zaručené, že citlivé údaje sa nedostanú do systémov samotného predajcu ale ostanú len banke.

Banke sme takýmto spôsobom pomohli rozšíriť jej obchodný kanál – okrem toho, že môže získať nových klientov, rozširuje aj svoje služby pre tých súčasných a udržuje sa o krok vpred pred konkurenciou. Riešenie zodpovedá aktuálnym trendom integrácie rôznych biznisových a technologických oblastí a prináša očakávané riešenie zákazníkových potrieb – podporuje integráciu samostatných bankových procesov, prepájanie rôznych bankových produktov, umožňuje objektivizovať a udržiavať v aktuálnom stave údaje o klientoch banky a podporuje jednotnú stratégiu práce s klientami. Výsledkom je zlepšovanie možností jednotne pristupovať k svojim klientom a ponúkať im vysokú úroveň služieb.

Momentálne je riešenie u zákazníka v produkčnej prevádzke. V súčasnosti sa už realizuje prvá fáza a v budúcnosti plánujeme aj ďalšie postupné úpravy a optimalizáciu oboch prepojených procesov.