Prepojenie na eSchránky - jednoducho a bezpečne - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Prepojenie na eSchránky – jednoducho a bezpečne

Prepojenie UNIZA na eSchránky – jednoducho a bezpečne

Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector na prácu s elektronickými schránkami.

Fakty
Od 1. novembra 2016 je komunikácia prostredníctvom eSchránok povinná pre všetky orgány verejnej moci a ich podriadené organizácie. Firmy sú povinné prijímať komunikáciu prostredníctvom eSchránok od 1. júla 2017. Napriek tomu mnohé firmy a inštitúcie na využívanie eSchránok ešte stále nie sú pripravené. Argumentom, ktorý používali firmy či inštitúcie v neprospech využívania elektronických schránok, je najmä nutnosť používať dva systémy – tzv. eSchránku na UPVS, ako aj vlastný informačný systém pre správu registratúry.

Cieľ
Nové riešenie eGOV Connector od DATALANu túto potrebu eliminuje. eGOV Connector predstavuje kombináciu správy registratúry, ktorá je priamo integrovaná s eSchránkou na UPVS.

Riešenie
Medzi prvými inštitúciami, ktoré využívajú riešenie eGOV Connector je Žilinská univerzita. eGOV Connector je v ostrej prevádzke od januára 2017. Zámerom bolo, aby nové riešenie po spustení povinných elektronických schránok na UPVS výrazne zjednodušilo prácu s eSchránkou a odbremenilo zamestnancov administratívy od duplicitných či manuálnych procesov.

Základné funkcionality eGOV Connector zahŕňajú jednoduché, rýchle, automatizované, bezpečné a zaručené prijatie podania z eSchránky priamo do aplikácie pre správu registratúry, a odoslanie rozhodnutia, prípadne inej správy do eSchránky priamo zo aplikácie od DATALANu. Univerzita pre komunikačné a evidenčné potreby už využívala aplikáciu pre správu registratúry od DATALANu. Túto aplikáciu sme prostredníctvom eGOV Connector prepojili s elektronickou schránkou univerzity, ktorú má povinne zriadenú na ÚPVS.
Integrácia správy registratúry a eSchránky na ÚPVS bola realizovaná pomocou eGOV Connectora. Integrácia na eSchránky funguje ako cloudové riešenie, komunikácia je zabezpečená VPN tunelom  medzi ÚPVS a IT infraštruktúrou univerzity. Použitá bola konkrétne JAVA technológia.
eGOV Connector po implementácii prešiel testovaním v spolupráci s NASESom formou UAT testov a získal od NASES oficiálny certifikát produktu na prepojenie eSchránok. Do blízkej budúcnosti sa počíta v riešení s rozšírením napr. o notifikácie na e-mail, či na SMS v prípade problému, či o mobilnú aplikáciu so zjednodušeným užívateľským rozhraním.

Prínosy riešenia
Riešenie predstavuje koncept bezpapierovej univerzity – v priebehu vybavenia žiadosti sa už nemusí objaviť žiaden papier.
Riešenie podporuje prepojenie bez nutnosti používať občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet. Prijímanie notifikácií, elektronických doručeniek a  iných technických správ, doručených do eSchránky, prebieha do schránky používateľov priamo v aplikácií pre správu registratúry, z pohľadu užívateľov sa nič nezmenilo. Majú k dispozícii príjemné používateľské rozhranie, v  ktorom je práca jednoduchá.

Výhody pre univerzitu

• prístup do eSchránky je možné bez potreby elektronického občianskeho preukazu alebo čipu

• pripojenie k eSchránke pre prijatie aj odoslanie záznamov je automatizované

• v schránke sa zobrazujú aj prijaté podania z eDesk pre podateľňu

• podania i rozhodnutia/odpovede sú komplexne spracované

• celé podania, alebo aj odoslané záznamy, existujú iba v elektronickej forme, papierový dokument nie je k dispozícii

• integrácia s eSchránkou je zapojená v jednotlivých procesoch pri spracovaní záznamov v registratúre

• podpisovanie je realizované pomocou zaručeného elektronického podpisu alebo zaručenej elektronickej pečate a časovej pečiatky

• zmeny v spracovaní sú minimalizované – jednotlivé časti integrácie boli zapojené s ohľadom na komfort spracovateľa