Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť rezervovaných termínov a workflow pacienta v rámci celého nemocničného zariadenia. To sú výsledky nasadenia rezervačného systému OMEGA u klienta Národný onkologický ústav v Bratislave. Vďaka tomuto riešeniu sme dosiahli nezávislosť od pripojeného informačného systému – kedykoľvek používateľné v praxi s ktorýmkoľvek iným informačným systémom.

Systém prináša jednoduchý a efektívny manažment pacienta. Cieľom bolo znížiť byrokraciu, zvýšiť komfort pri sledovaní rezervovaného termínu a dostupnosť medzi jednotlivými oddeleniami a pracoviskami. Klientovi NOÚ a následne pacientom sme tak priniesli výhody pripomienok na objednaný termín, sledovania vlastného termínu a zefektívnenie objednávania tak, aby bol maximálne využitý čas návštevy pacienta.

Prehľad, nezávislosť, bezpečnosť
Riešenie OMEGA sme ako technologický dodávateľ využili kvôli jednoduchosti webového klienta, nezávislosti, bezpečnosti a hlavne nenáročnosti pre úpravu na mieru presne podľa pracovných postupov jednotlivých pracovísk. DATALAN mal ako dodávateľ nemocničného informačného systému ORDINIS pre nemocničné zariadenie jednoznačnú úlohu – priniesť do NOÚ hotové riešenie možné okamžite nasadiť do prevádzky. V prípade nasadenia rezervačného systému OMEGA zohrávala úlohu jednoduchosť implementácie t. j. jednoduché prepojenie cez dátové rozhranie. „Najviac si na tomto riešení ceníme väčšiu prehľadnosť vyťaženosti pracovísk a lepšiu optimalizáciu objednávania termínov pacienta aj v závislosti od iných už objednaných termínov.“ hovorí Jozef Macko, vedúci oddelenia informačných technológií v NOÚ. Očakávané výsledky ako efektívne nakladanie so zdrojmi nemocničného zariadenia – personálnymi aj medicínskymi akými sú zdravotnícke technológie, sa nám vďaka systému OMEGA podarilo splniť. Unikátnosťou tohto riešenia sú napríklad SMS notifikácie či QR kódy pre jednoduchšiu, rýchlejšiu a efektívnejšiu prácu.

OMEGA v číslach

Rezervačný systém OMEGA využíva v NOÚ vyše 95 aktívnych pracovísk čo znamená, že sa na nich skutočne plánujú a vybavujú pacienti. Od 1.apríla 2019 bolo do systému prihlásených 290 unikátnych používateľov, ktorých tvoria lekári a sestry zariadenia. V tomto období sa naplánovalo 212 368 termínov pre 37 808 unikátnych pacientov, vrátane opakovaných termínov či termínov na viacerých pracoviskách. Pacientom bolo zaslaných 25 785 SMS správ, ku ktorým sa pridali 9 944 odpovedí od pacientov. Od 1. apríla sa „píplo“ 16 103 unikátnych pacientov dokopy až 43 339 krát. „Pípnutím“ sa môžu robiť rôzne akcie ako napríklad oznámenie, že je pacient v nemocnici, naplánovanie termínu do čakárne, potvrdenie slotov na konkrétnych pracoviskách a mnoho ďalších. Za posledného pol roka bolo 35 780 unikátnych pacientov označených akciou „Prišiel do nemocnice“, čo tvorí 100 076 akcii (vrátane opakovaných návštev).

Systém OMEGA sme v NOÚ nasadili v roku 2015 na Oddelenie rádiodiagnostiky a neustále sme ho rozširovali, následne budeme rozvíjať parkovací systém prepojený s už rezervovanými termínmi pacienta, čím dosiahneme lepšie využitie parkovacích miest len pre pacientov.

Táto stránka nie je optimalizovaná pre Internet Expolrer a nemusí fungovať správne.
Odporúčame použiť modernejší prehliadač.