Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty

SANET a CVTI – Rýchlejšia sieť pre slovenských vedcov

Implementovali sme technológie, ktoré zvýšili rýchlosť a prenosovú kapacitu vedeckej siete až na 500 Gbit/s!

Fakty
Slovenskí vedci pracujú na mnohých zaujímavých projektoch a spolupracujú so zahraničnými inštitúciami, existujúca akademická sieť SANET však už ich nárokom nepostačovala. Zvýšením jej rýchlosti a kapacity, ktoré realizoval DATALAN, získali vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť ďalšie výnimočné objavy.

 

Úvod do témy
Projekt  zastrešovalo Centrum vedecko-technických informácií SR. CVTI je národné informačné centrum pre vedu, techniku, inovácie a vzdelávanie, ktoré koordinuje činnosť a zabezpečuje prevádzku interdisciplinárnych výskumno-vývojových centier. SANET (Slovak Academic Network) je internetová sieť, do ktorej sú pripojené školy, vzdelávacie a vedecké inštitúcie. Prevádzku siete zabezpečuje Združenie používateľov SANETu. Združenie SANET buduje svoju dátovú sieť od roku 1992. V prvopočiatku sa jednalo o prepojenie univerzitných miest prostredníctvom prenajatých dátových okruhov, v súčasnosti sieť SANET prepája 36 slovenských miest. Prístup do zahraničia je realizovaný tromi vlastnými optickými trasami, ktoré spájajú SANET s Českou republikou, Rakúskom a Poľskom, ďalej vlastným napojením na uzol Európskej siete GEANT a lokálnym prepojením s poskytovateľom medzinárodnej konektivity. Toto prepojenie vytvára podmienky na spoluprácu členov združenia SANET v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania s partnermi v okolitých krajinách.
S rastúcim množstvom aplikácií a multimédií však rastú aj požiadavky na rýchlosť a kapacitu prenosu dát. Vyťaženie liniek SANETu dosahovalo v špičke cca 65%, to však iba „vďaka“ obmedzovaniu pásma pre výskumné projekty. Napríklad na pobočke SAV v Košiciach, ktorá úzko spolupracuje s CERN-om, potrebovali k svojej práci samostatný 10 Gbit/s kanál, tak ako to majú iné inštitúcie v zahraničí zapojené do uvedeného projektu. Sieť SANET im však vedela poskytnúť maximálne 3 Gbit/s. Navyše, pri takom vyťažení liniek bola problémom aj prakticky neexistujúca rovnocenná redundancia – a pri výpadku niektorého zariadenia alebo poškodení optického kábla okamžite dochádzalo k preťaženiu siete. Neustály dopyt po vyššej komunikačnej kapacite zo strany výskumných projektov a inštitúcií preto doviedol k nevyhnutnej potrebe zvýšiť kapacitu komunikácie a redundanciu na kvalitatívne vyššiu úroveň, akú bežne už využívajú podobné inštitúcie v zahraničí.


Partnerom vedcov sa v tejto misii stal DATALAN, ako líder v oblasti technologických inovácií. Na základe prieskumu možností, prehľade na trhu a znalosti globálnych trendov sme za dodávateľa technológií vybrali spoločnosť Infinera. V portfóliu má unikátnu komunikačnú technológiu, ktorá vo svete sieťariny patrí medzi špičku. Spoločnosť vlastní centrá excelencie v USA, Kanade, Číne, Indii a Švédsku, a disponuje tímom 2 000 odborníkov. Svoje líderstvo a špičkové kompetencie sme potvrdili uzavretím exkluzívneho partnerstva, čím sme získali prístup k technológiám, ktorých využitie je na Slovensku prelomové.

Priebeh projektu
Vďaka partnerstvu so spoločnosťou Infinera vedel DATALAN zákazníkovi ponúknuť riešenie, akým nedisponuje žiadny iný IT dodávateľ na Slovensku. Ponuku sme predstavili v rámci verejnej súťaže, kde zákazník požadoval pred samotnou implementáciou aj predvedenie prototypu do 2 týždňov, tzv. Proof of Concept. To však v takejto forme nie je úplne bežná požiadavka a v danom termíne to bola mimoriadne náročná úloha. Testovanie funkcionality riešenia prebehlo v laboratórnych podmienkach, v priestoroch prevádzkovateľa Slovenskej akademickej siete. Testovalo sa na dvoch zariadeniach, ktoré bolo potrebné maximálne rýchlo pripraviť a doručiť zo zahraničia. Krátky termín si navyše vyžadoval absolútne presnú súhru všetkých zapojených strán a odborníkov na Slovensku aj v USA.
Podarilo sa, a vďaka špičkovým možnostiam prezentovanej technológie a úspešným výsledkom testu sme pristúpili k spolupráci. Pre projekt bolo potrebné dodať presne 34 zariadení v tzv. šibeničnom termíne. Následne po zvládnutej dodávke prišla na rad implementácia, v rámci ktorej datalanskí experti zariadenia nakonfigurovali, rozoslali do vybraných lokalít po celom Slovensku a spustili testovaciu prevádzku. Proces bol náročný aj z logistického hľadiska, keďže nešlo o nákup „pod jednou strechou“, ale o dodávky od viacerých výrobcov. Použité nové technológie boli nové nielen v slovenskom, ale celosvetovom meradle, čo zvyšovalo náročnosť kompletizácie dodávky. Napríklad také 100 Gb ethernet prepojovacie káble boli tak špecifické a ich výroba nerozšírená, že dodávka sa zabezpečovala priam z celého sveta – USA, Číny, Veľkej Británie a Poľska.

 

Riešenie z pohľadu technológa
Na zvýšenie kapacity chrbticovej siete bola vybraná technológia Cloud Xpress, založená na unikátnej technológii PIC (Photonic Integrated Circuit). Ponúka maximálnu prenosovú kapacitu až 500 Gbit/s, pričom vďaka technológii Instant Bandwith je možné požadovanú prenosovú kapacitu aktivovať postupne bez potreby nového hardvéru a len pridaním licencie. To umožní jednoduché rozširovanie prenosovej kapacity v budúcnosti. Pre potreby siete SANET bola aktivovaná prenosová kapacita 2×100 Gb/s. V každej zo 17 lokalít SANETu sa umiestnila dvojica zriadení Cloud Xpress spolu s TRILL

Ethernet prepínačom Huawei CloudEngine 8860 s kapacitou 3.2Tb/s. Sieť SANET teraz disponuje optickou infraštruktúrou, ktorá pozostáva z niekoľkých navzájom prepojených okruhov, zabezpečujúcich redundanciu. Pri fyzickom prerušení ktoréhokoľvek segmentu je prevádzka siete okamžite presmerovaná cez najbližší uzol na opačnej strane, čím je zabezpečená vysoká spoľahlivosť prevádzky.

 

Prínosy
Slovenská akademická sieť získala modernú prenosovú technológiu s jednoduchou implementáciou, správou a škálovateľnosťou do budúcna. Riešenie je tak jedinečné, že bolo prezentované aj na medzinárodnom fóre v Barcelone. Za úspešný projekt získal DATALAN ocenenie aj priamo z európskej centrály spoločnosti Infinera. „Chrbticová sieť dnes už uspokojuje nároky vedeckých experimentov a ostatných akademických projektov.“

Marian ĎURKOVIČ
architekt siete SANET

„The SANET network is one of the most critical networks in Slovakia, connecting its research and education community to the rest of the world. We are pleased to collaborate with our channel partner DATALAN and with SANET to deploy the Infinera Cloud Xpress to deliver scalable bandwidth simply and quickly for SANET’s end users.“

Nick WALDEN
Senior Vice President, Infinera EMEA