Servisy, pneuservisy - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pre nášho dlhoročného zákazníka z oblasti financovania úžitkových a osobných automobilov sme vyvinuli novú aplikáciu – Servisy, pneuservisy, ktorá umožní elektronické podávanie servisných požiadaviek servisnými strediskami. Zákazníkovi ušetrí čas aj náklady, ale prinesie mu aj možnosť väčšej kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek a úkonov či zdigitalizovanie celého procesu od prijatia požiadavky až po jej vybavenie.

Aplikácia sa skladá z 2 častí. 1. časť aplikácie slúži pre zadávanie servisných úkonov servisným pracovníkom, 2. časť predstavuje modul pre zber a schvaľovanie žiadostí o servisný úkon zamestnancom spoločnosti.

1.časť: Aplikácia pre zadávanie žiadostí:
Aplikácia je určená pre servisné strediská zákazníka. Zamestnanec, servisný pracovník bude schopný zadať predpísané údaje pre schválenie servisného úkonu. Aplikácia zobrazí formulár, kde servisný technik postupne zadáva požadované údaje: údaje o vozidle (VIN, ŠPZ, model auta), údaje o servisnom pracovisku, kontaktné údaje či údaje o zákazke (druh servisu, typ úkonu, atď).

2.časť: Aplikácia pre schvaľovanie servisných úkonov:
Aplikácia je určená pre zamestnancov zákazníka na schvaľovanie žiadostí o schválenie servisného úkonu. Schvaľovateľ bude mať po prihlásení do aplikácie možnosť zobrazenia žiadostí v definovaných stavoch (prijatá, v spracovaní, schválená, schválená s refakturáciou a zamietnutá) ale aj možnosť spracovať žiadosť, a to schváliť alebo zamietnuť.

Riešenie aktuálne využíva približne 200 zamestnancov spoločnosti a 150 autorizovaných servisných stredísk. Elektronické zadávanie servisných požiadaviek prináša možnosť kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek a úkonov a súčasne predstavuje nástroj na digitálne schvaľovanie či zamietnutie servisných požiadaviek.

Aplikácie Žiadosť o schválenie servisného úkonu a Schvaľovanie úkonov boli vytvorené na platforme Angular 7, Backend na REST architektúre pre webové – Spring Boot a MongoDB. Projekt sa nám poradilo dodať včas a aj napriek prvotnej nedôvere zákazníka voči použitiu nových technológii, po dokončení diela prejavil spokojnosť s výsledkom a momentálne plánujeme realizovať druhú fázu projektu v ktorej sa budeme venovať automatizácii interných procesov schvaľovania.

Projekt sme odštartovali v máji 2019 a do prevádzky bol odovzdaný zákazníkovi v októbri 2019.