Softvérový update vo finančnej inštitúcii - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Softvérový update vo finančnej inštitúcii

Desiatky používateľov softvéru v kancelárii i teréne, stovky zákazníkov, ktorým je potrebné poskytnúť služby ešte rýchlejšie a efektívnejšie, a najmä požiadavka automatizácie a lepšieho prehľadu a práce s dátami – to boli dôvody, ktoré nášho zákazníka, špecialistu na financovanie osobných vozidiel, doviedli k potrebe modernizácie viacerých softvérových nástrojov.

Dôležitou úlohou projektu bolo zároveň zvýšiť úroveň bezpečnosti a podpory dodávateľov a zosúladiť sa s požiadavkami v rámci skupiny. Update sme realizovali modernizáciou aplikácií JAVA na verziu 1.8, JBoss na verziu EAP 7, Oracle na verziu 12 R2 a Linux na aktuálnu verziu, priamo na produkčných serveroch zákazníka: AM, Dealer, Inbox, Netfin, Connect, FD-Proxy. V rámci nasadenia týchto updateov boli vykonané aj potrebné implementačné práce na aplikáciách tak, aby bola zabezpečená ich plná funkčnosť.

V rámci Update-u JBoss bolo tiež potrebné meniť aplikačné závislosti. Každý JBoss vyžadoval iné závislosti, nové releasy upravených aplikácií, prenesenie konfigurácií na nové JBoss-y, test nasadenia, aj test funkčnosti.
Po úspešnom ukončení updatu softvéru v testovacom prostredí boli rovnaké updaty realizované aj na serveroch v produkčnom prostredí.

Riešenie prinieslo zákazníkovi aktuálne a podporované a bezpečné verzie. Uľahčuje mu údržbu a prevádzku systému, a vytvára kvalitný priestor na ďalší vývoj. „So zákazníkom spolupracujeme dlhodobo,“ hovorí Rastislav Bajtoš, riaditeľ segmentu Financie, telekomunikácie a priemysel v spoločnosti DATALAN. „Sme jeho partnerom pri komplexnom zastrešení a rozvoji informačného systému, ktorý beží na tejto infraštruktúre a systémovej platforme. Aj vďaka takémuto špecifickému projektu má zákazník dostupnejšiu cestu k pravidelnému systémovému a bezpečnostnému upgradu celej sofvérovej infraštruktúry.“

Z pohľadu DATALANu ako dodávateľ bol projekt zaujímavou výzvou – išlo o veľký technologický skok, unikátnu realizáciu na mieru, a náročná bola tiež koordinácia medzi zákazníkom a inými dodávateľmi.

Použité technológie

 • „RH 7.8
 • JB EAP 7.3 + Java 11 LU
 • Oracle 19c“

Využité systémy

 • Connect
 • Autentifikačný manažér
 • Netfin +
 • ClearView
 • FD-Proxy +
 • WebCalc +
 • FD-Proxy Test
 • Kampaňový manažment
 • Dealerský Portál
 • Inbox
 • WEB Portál

Komplexný projekt sme realizovali od roku 2018 do roku 2021. Ako zásadné plus tohto riešenia vidíme aj minimalizáciu dopadov na produkčnú prevádzku a elimináciu obmedzení ďalšieho vývoja.