Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu FALCK - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu FALCK

FALCK: Cloudové riešenie v sanitkách novej generácie

Riešenie prostredníctvom elektronického záznamu sprístupňuje záchranárom zdravotnú históriu pacienta a umožňuje im rýchlejšiu diagnostiku.

Fakty
Spustili sme ďalšie inovácie v oblas­ti zdravotníctva. Projekt elektronizácie záchrannej zdravotnej služby je zaujímavý využitím cloudových a mobilných technológií a realizovaný je pre najväč­šieho prevádzkovateľa zdravotnej záchrannej služby na Slovensku, spoločnosť Falck. Naše riešenie budú zdravotníci, pracujúci na 107 staniciach Rýchlej lekárskej pomoci a Rýchlej zdravotnej pomoci po celom Slovensku, využívať priamo v 20 sanitkách novej generácie. Sanitky boli vypustené do terénu koncom roka 2016, všetky sú v žltej farbe z dôvodu vyššej bezpečnosti a testuje sa v nich viacero technologických noviniek.

 

Riešenie
Cieľom projektu bolo vytvoriť systém na elektronickú evidenciu záznamov zdravotnej záchrannej služby pri využití najmo­dernejších prístupov v oblasti cloudového spracovania dát a mobilných technológií. Súčasťou projektu je pilotné nasadenie aplikácie do pro­dukčného prostredia, ako aj obstaranie nevyhnutného har­dvérového vybavenia pre pilotnú prevádzku.

 

Záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby je jed­ným z najdôležitejším dokumentov, ktoré ZZS v podmien­kach prednemocničnej starostlivosti používa. V DATALANe sme vyvinuli a implementovali elektronický záznam, ktorý v sanitkách novej generácie nahradil tradičné a najmä zdĺhavé vypisovanie papierového formulára. Záchranár má k dispozícii namiesto pera a formulára tablet so zabudovaným softvérom. Inovácia pomôže pri rýchlejšom a presnejšom stanovení diagnózy pacienta a zdieľaní poznatkov medzi záchranármi a lekármi už počas prevozu v sanitke.
Dôležitý prínos je aj prepojenie me­dzi jednotlivými zložkami pri poskytovaní prednemocničnej starostlivosti – posádka prijme výzvu od operačného stre­diska a informácie sa prenesú automaticky do záznamu, následne posádka vypíše záznam a všetky informácie môže spoločne využívať nielen s ostatnými zasahujúcimi zložka­mi, napr. s ďalšími posádkami ZZS, ale aj s urgentným príj­mom v ústavnom zdravotníckom zariadení. Nový systém tak predstavuje základ komplexného informačného systému integrujúceho jednotlivého doposiaľ izolované informačné systémy a zdroje dát.

 

Prínosy
Hlavnými prínosmi sú možnosť telekonzultingu interne aj s externými konzultantmi a špecialistami, eliminácia for­málnej chybovosti, prístupnosť záznamov pre zdravotnícke zariadenia s cieľom prípravy tímu a prostriedkov pri akút­nych stavoch. Plusom pre zákazníka je prepracované a intuitívne UI ako aj integrácia systému s Národným zdravotníckym informačným systémom (eHealth) a možnosť operatívne využívať získané dáta pre potreby zvyšovania kvality zdravotnej starostlivosti a reportingu.

 

A čím je projekt unikátny? Na Slovensku doteraz neexistoval podobný systém elektronizácie záchrannej služby. Miera in­tegrácie na externé systémy (nemocnice, AVL, BL112) prevy­šuje aj systémy implementované v susedných krajinách.


„Elektronický záznam prinesie kompletný prístup k histórii pacientov, pomôže tak lekárom a záchranárom pri diagnostike pacienta a tým skvalitní poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Mal by tiež minimalizovať formálnu chybovosť vypisovania záznamov, čo má obrovský význam z hľadiska forenzného.“

Vladimír HOSA
vedúci pracovnej skupiny pre medicín­sku techniku, rozvoj a inovácie
FALCK