Zjednodušujeme komunikáciu v slovenských bankách - DATALAN
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Zjednodušujeme komunikáciu v slovenských bankách

Bankový sektor spoznáva výhody nášho komplexného riešenia Registratúra a cloudového modulu eGOV Connector.

Fakty
Jeden z našich dlhoročných zákazníkov a nasilnejších bankových domov na Slovensku, ktorý  zamestnáva viac než tri tisícky ľudí a poskytuje služby vyše milónu zákazníkov,  využil pre zlepšenie interných procesov aj kontaktu so zákazníkmi naše produkty – elektronickú registratúru a eGOV Connector. Zriadenie elektronickej registratúry a integrácia prostredníctvom eGOV Connectora, ktorá umožňuje spracovanie podaní v elektronickej schránke banky na Ústrednom portáli verejnej správy, banke a používateľom – zamestnancom priniesla používateľsky prívetivejšie prostredie a podmienky na efektívnejšiu prácu (najmä prideľovanie, evidenciu, archiváciu) papierových aj elektronických správ doručených banke a ich odosielanie so zachovaním dôvernosti a integrity doručených správ, a zároveň auditovateľnosť všetkých vykonaných operácií nad správami. S našimi produktami získal zákazník nielen vyššiu úroveň internej aj externej online integrácie, ale dosiahol tiež relevantnú úsporu nákladov pri lepšej dostupnosti bankových služieb.

Projekt bol realizovaný v nadväznosti na legislatívu – 1. júla 2017 bola oficiálne spustená povinnosť komunikácie všetkých právnických osôb, tj. aj bánk s verejnou správou prostredníctvom elektronických schránok zriadených na portáli ÚPVS, a od tohto momentu banka využíva naše riešenie v kompletnej verzii. Po sfunkčnení služby už v spolupráci so zákazníkom pripravujeme rozšírenie funkcionalít tak všeobecnej registratúry, ako aj eGOV služieb.

 

Zvládame aj špecifické požiadavky
Dodávané riešenie CEZAR je licencovaným produktom, ktorý sme prispôsobili na konkrétne požiadavky zákazníka. Riešenie pokrýva 5 eDesk schránok (banky aj dcérskych spoločností) a jeho súčasťou sú komponenty: komunikačný modul s ÚPVS, elektronická podateľňa, podpisovanie elektronických správ zaručeným podpisom, triedenie a distribúcia elektronických správ, správa registratúry, a dlhodobý archív.
Riešenie v rámci integrácie s ÚPVS zaručuje nielen príjem a evidenciu elektronicky podpísaných dokumentov, vydávanie elektronicky podpísaných potvrdeniek (po prijatí a po overení), tvorbu, odosielanie a archiváciu overených a podpísaných dokumentov, ale tiež vytváranie auditných záznamov o činnosti, a kontrolu na škodlivé kódy a prípustné formáty. V rámci riešenia má tiež zákazník k dispozícii prehľadnú aplikáciu na triedenie elektronických správ, a pridanou hodnotou je pre používateľov aj modulárny systém, ktorý poskytuje user-friendly grafické rozhranie. Ako prezradil projektový manažér dodávky, Rastislav Filípek: „Pri realizácii bolo potrebné zvládnuť špecifické požiadavky zákazníka v oblasti bezpečnosti, registratúry a správy dokumentov, a zároveň stihnúť deadline – časový harmonogram musel dodržať termín povinného spustenia eGov komunikácie verejnej správy.“ Okrem toho naši odborníci museli zvládnuť aj špecifickú implementáciu modulu pre komunikáciu s ÚPVS v aplikačnom prostredí AIX, ktoré vyžaduje neštandardné konfigurácie oproti iným aplikačným prostrediam. Všetko sa podarilo včas a na 100%, a banka dnes už ťaží z prínosov, ako sú výrazne vyšší štandard riešenia elektronickej registratúry, prehľadný tok registratúrnej agendy a jednoduchá integrácia na elektronické služby ÚPVS.

 

Rýchlo, jednoducho a s plánmi do budúcna
V druhom projekte, ktorý sme realizovali pre úplne nového zákazníka z bankového sektora, sme uspeli s bezkonkurenčnou ponukou: vieme poskytnúť renomované a komplexné riešenie za prijateľnú cenu a dodávku zrealizovať v potrebnom termíne. Zákazníkovi sme zriadili tak elektronickú registratúru, ako aj integráciu s eSchránkou na portáli ÚPVS a dodávali sme naše vlastné riešenie BRISK. Ide o licencovaný produkt, ktorý sme opäť prispôsobili na konkrétne požiadavky zákazníka – vo finále je súčasťou riešenia šesť komponentov: komunikačný modul s ÚPVS, elektronická podateľňa, podpisovanie elektronických správ zaručeným podpisom, triedenie a distribúcia elektronických správ, správa registratúry, a dlhodobý archív.
V rámci projektu určite stojí za zmienku pár špecifík, napr. potreba plnej integrácie registratúry na doménu Active Directory banky (prístupy, role, práva, organizačná štruktúra) a nutnosť implementácie špeciálneho modulu Datalan BRE (Business Rule Engine) na triedenie a distribúciu pošty – pre prideľovanie elektronických správ na základe ich obsahu konkrétnym používateľom.

Zákazník bol so spoluprácou spokojný a víta výrazne vyšší štandard riešenia elektronickej registratúry, oceňuje komplexnosť dodaného riešenia, prehľadný tok registratúrnej agendy a jednoduchosť integrácie na elektronické služby ÚPVS. Dodávka bola ukončená v marci 2017 a celá realizácia trvala necelý polrok. Do budúcna plánuje využiť riešenie aj pre digitálny obeh a tvorbu digitálneho archívu dokumentov.