Referencie

Rozumieme technológiám, ale na prvom mieste máme vaše reálne potreby. Dokážeme zladiť svetové trendy s tým, čo potrebujú a oceňujú zákazníci na Slovensku. Máme na konte desiatky unikátnych, zaujímavých, technologicky inovatívnych, implementáciou rozsiahlych, či organizačne náročných projektov. Pozrite si príklady.

Samospráva

Štátna správa

Zdravotníctvo

Financie, telekomunikácie a priemysel

Mať znalosti nestačí. Dôležité je rozumieť si.

Našou pridanou hodnotou je osobný prístup. Naši zákazníci nás nevnímajú ako dodávateľa – sme ich partnerom. Práve preto svoje znalosti a expertízu venujeme konkrétnym segmentom, aby sme mali priestor získať prehľad, do hĺbky porozumieť vašim potrebám a ponúknuť riešenia, ktoré v praxi reálne pomáhajú.
Naši zákazníci

SAMOSPRÁVA

ŠTÁTNA SPRÁVA

ZDRAVOTNÍCTVO

FINANCIE, TELEKOMUNIKÁCIE A PRIEMYSEL

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov