Servisné centrum

Dobrý servis je základom dlhodobého bezproblémového fungovania. Vieme vám poskytnúť servisné služby ako prevenciu, a pripravení sme zasiahnuť aj v prípade nutnosti akútnych servisných zásahov. Medzi naše kompetencie patria serverovské technológie, zber, ukladanie a zálohovanie dát, sieťová infraštruktúra, koncové stanice, tlačové zariadenia, aj kolaboračné riešenia.

Naši zákazníci môžu využiť aj možnosť priameho prepojenia na servis desk. Dôležitou súčasťou služieb je autorizovaný záručný a pozáručný servis viac než 10 svetových značiek. Nadštandardný prístup získavajú aj naši SLA zákazníci, ktorým sme schopní poskytnúť servis on site aj na diaľku.

Nonstop starostlivosť
o vašu IT kondíciu.

DATALAN je autorizovaným servisným centrom pre značky:

Nová servisná
požiadavka

Korektné vyplnenie formuláru urýchli spracovanie vašej požiadavky.

Web - Servisný formulár

Informácie o zadávateľovi

Informácie o zariadení

Maximum file size: 10MB

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Neváhajte nás kontaktovať.

Zoznam servisných centier

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov