Nechajte správu vašej registratúry na nás

Produkt Správa registratúry Memphis z dielne DATALANu eviduje v súlade s platnou legislatívou SR registratúrne záznamy a spisy, ktoré do vašej organizácie prichádzajú a odchádzajú alebo sú vytvorené interne. Riešenie riadi spracovanie registratúrnych záznamov v organizácii od zaradenia záznamu do spisu, vybavenia poverenými spracovateľmi až po jeho úschovu a vyradenie. Zároveň poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania záznamov a spisov a kontroluje dodržiavanie zákonných a interných lehôt.

Registratúra Memphis

Naše riešenie pre správu registratúry umožňuje zákazníkom jednoducho a efektívne komunikovať s verejnou správou, fyzickými i právnickými osobami pomocou integrácie na elektronickú schránku, bez nutnosti používať nový občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet.

Správne riešenie pre vás?

Správa registratúry je urcená pre organizácie, ktoré:
Správa registratúry Memphis z dielne DATALANu podporuje:

Prednosti riešenia:

PREPOJENIE NA ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY NA SLOVENSKO.SK POMOCOU EGOV CONNECTORU

Riešenie zabezpečuje elektronickú komunikáciu s organizáciou v súlade so zákonom o eGovernment-e – od prijímania elektronických
podaní z eDesk schránky organizácie do správy registratúry, odosielanie rozhodnutí a iných dokumentov do eDesk schránky adresáta
až po prijímanie notifikácií, elektronických doručeniek a mnoho ďalších funkcii.

DODRŽIAVANIE ZÁKONNÝCH LEHÔT

Riešenie na základe značky automaticky kontroluje dodržiavanie lehôt na ich vybavenie a upozorňuje na blížiace sa termíny, čím pomáha predchádzať nežiaducim situáciám pri nedodržaní zákonných lehôt.

ŽIADEN DOKUMENT SA NESTRATÍ​

Riešenie riadi prácu so záznamami a spismi tak, aby boli okamžite dispozícii všetky dôležité informácie. Správa registratúry je garanciou, že sa žiaden dokument nestratí, ani nepoškodí. Navyše je prístup k informáciám a elektronickým dokumentom zabezpečený technológiami poskytujúcimi vysokú úroveň zabezpečenia proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu informácií.

JEDNODUCHÉ A PREHĽADNÉ VYRADENIE SPISOV PO LEHOTE ULOŽENIA

Riešenie podporuje jednoduché a prehľadné vyraďovacie konanie z registratúrneho strediska pre spisy, ktorých lehota uloženia už vypršala – vyraďovacie zoznamy pre vyraďovacie konanie a preberacie zoznamy pre spisy prechádzajúce do trvalej archívnej starostlivosti.

Máte záujem o viac informácií?