Datalan

Samospráva

V súčasnosti sme najsilnejším partnerom v špecializácii na potreby miest a obcí na slovenskom trhu. Portfólio riešení DATALAN Digitálne mesto® je určené obyvateľom, ktorým umožní vybaviť si všetko potrebné z pohodlia domova, ako aj úradom, ktorým výrazne zjednodušuje každodennú prácu.

Zavádzame elektronické služby pre obyvateľov miest aj obcí, sprístupňujeme špičkové technológie ľuďom v regiónoch a dávame úradom do rúk nástroje, ktorých výsledkom je obojstranná a transparentná komunikácia s občanmi. Základom modernej samo-správy je jednoduchšia práca úradu a angažovaní a spokojní obyvatelia. K dosiahnutiu moderného, efektívneho a elektronického úradu pomáhame aj my informatizáciou miest a obcí, zavádzaním infraštruktúrnych nástrojov či riešením otázok Smart cities a nových výziev EÚ.

Vybraní klienti

Prípadové štúdie

Digitálne zastupiteľstvo pomáha samosprávam v čase pandémie

Za štartom projektu je reakcia na nevyhnutnú zmenu procesov fungovania samosprávy po vyhlásení mimoriadnej situácie kvôli šíreniu nákazy COVID 19. Preto sme aplikáciu sprístupnili samosprávam do 31. augusta zdarma. 

viac

DCOM+ sprístupní a zlepší e-služby pre mestá

Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sprístupňuje a zlepšuje poskytovanie eslužieb občanom, je prínosom pre pracovníkov úradov a pomáha aj podnikateľom. V jeho ďalšej fáze DCOM+ je ambíciou pripojiť ďalšie mestá a priniesť komfort tisíckam obyvateľov po celom Slovensku.

viac

Digitálne zastupiteľstvo - komplexné zastrešenie zasadnutí

Smart riešenie Digitálne zastupiteľstvo umožňuje publikovanie v zmysle legislatívy, zvyšuje otvorenosť a transparentnosť, eliminuje náklady na procesy súvisiace s prípravou a spracovaním vstupných a výstupných materiálov pre zastupiteľstvo, papier, tlač a archiváciu.

viac

Modernizácia a monitoring infraštruktúry samosprávneho kraja

V segmente samosprávy sú dlhoročnými zákazníkmi DATALANu nielen desiatky miest a obcí, ale aj samosprávne kraje. Prostredníctvom funkčných riešení a nových technológií prenášame výhody digitalizácie do každodenného života nielen pracovníkov úradov, ale aj občanov a obyvateľov.

 

viac

Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb

Občania Bratislavského samosprávneho kraja majú sprístupnené desiatky praktických elektronických služieb.

viac

Elektronické služby pre samosprávu DCOM

DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.

viac

Digitálnemesto.sk© pomôže samosprávam byť „smart“

Nová otvorená platforma Digitalnemesto.sk© prináša jednoduchý, rýchly a komfortný prístup k moderným eSlužbám pre slovenskú samosprávu, ale aj obyvateľov. Appstore ponúka pod jednou strechou produkty a služby na prenájom už od pár eur mesačne a sprístupňuje tak špičkové technológie každému mestu, či obci.

viac

Aplikácia Mesto v mobile

Mobilná aplikácia prináša moderný, efektívny, okamžitý a cielený spôsob komunikácie kraja s občanmi.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa vybraného odvetvia.

všetky prípadové štúdie

Referencie - citáty

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.