Našou ambíciou sú dostupné a fungujúce online služby pre zákazníkov bánk či finančných inštitúcií, ktoré sú prispôsobené ich skutočným potrebám a ktorých výsledkom je pozitívna user experience. V oblasti telekomunikácií prinášame služby, ktoré reflektujú potreby súčasnej generácie zákazníkov, no realizujeme tiež unikátne priemyselné projekty nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, pomocou ktorých umožňujeme presnejšiu a kontrolovanú priemyselnú výrobu a využívame výhody mobilných či smart riešení priamo v závodoch.

Vybraní zákazníci

Využite moderné, funkčné a zmysluplné riešenia, ktoré vám vieme poskytnúť presne podľa vašej potreby. Potrebujete najskôr poradiť? Sme tu pre vás.

CreditPlus
CreditPlus portfólio je určené pre bankové a nebankové finančné inštitúcie poskytujúce úverové produkty, ako aj pre komerčné poisťovne a partnerov. Spravuje celý proces poskytovania úverových produktov ako aj poskytovania komerčného poistenia.
LifeRay portál
Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania.
ePorady
Komplexné riešenie pre online rokovania. Zastrešuje všetky procesy pre prípravu elektronických podkladov, zefektívňuje a uľahčuje komunikáciu, prezentáciu a digitálnu spoluprácu.
Registratúra Memphis
Jednoduchá a efektívna komunikácia s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Riešenie riadi kompletné spracovanie všetkých registratúrnych záznamov.
Vývoj na mieru
Konzultujeme vaše potreby, využívame naše know-how a prenášame svetové trendy do reálnej praxe. Navrhneme a implementujeme presne na mieru, aktualizujeme podľa meniacich sa priorít.
DMS - Sharepoint riešenia a systém Edproc
Automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii, ktorý vám customizujeme na mieru, napr. aj na jeden klik z mobilných zariadení.
ESB – Enterprise Service Bus a integrácie
Konfigurovateľné komunikačné platformy zabezpečujúce spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring a auditing, schopné integrovať heterogénne prostredia.
eForm modul
Nástroj na modulárnu správu a customizovaný návrh elektronických formulárov. Jednotné integračné rozhranie pre agendové systémy, s možnosťou okamžitého prehľadu.
IAM - Identity Acces Management
IModulárne riešenie, založené na princípe Single Sign-On (SSO), pre „jediné prihlásenie sa“ v rámci celého prostredia organizácie bez nutnosti opätovného zadávania údajov.
eGOV Connector
Unikátne, plne automatizované cloudové riešenie pre jednoduché spojenie s vašou elektronickou schránkou na portáli ÚPVS bez potreby inštalácie a hardvérového vybavenia, eID a čítačky.
eDEB Connector
Integračný komponent pre efektívnejšiu prácu, automatizovanú komunikáciu a spracovanie žiadostí o súčinnosť pre potreby vymáhania pohľadávok. Určený je pre exekútorov, obce a mestá alebo Sociálnu poisťovňu.
Chatbot
Inteligentný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý je vašim zákazníkom nonstop k dispozícii. Komunikuje v slovenčine, a umožňuje zbierať a analyzovať komunikačné dáta.
Custom development
Pre efektívnejšie, prehľadnejšie a úspornejšie riadenie vám poskytneme kompletný support. Vieme zabezpečiť robustný systém pre tisícky používateľov aj agilný vývoj pre malý tím.
BCM - Business Continuity Management
BCM riadi a chráni kľúčové procesy vo vašej organizácii. Ide o súbor potrebných aktivít pre prípad prerušenia bežnej prevádzky, či havárie, s elimináciou rizík a následkov.
IKT servisné služby
Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov, ktorí sa podieľali na unikátnych projektoch.
Monitoring a správa infraštruktúry
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých komponentov vašej infraštruktúry na diaľku. Zabezpečíme aj správu IKT, notifikáciu, návrhy riešení problémov a reportovanie.
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, technologické vybavenie aj dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.
Vzdelávanie a konzultácie
Individuálne poradenstvo, konzultácie v rámci dodávaných riešení a služieb, online webináre a elektronické vzdelávanie, workshopy a semináre.
Zálohovanie ako služba
Návrh, dodávka, implementácia a správa riešení na zálohovanie dát ako samostatných riešení, pre virtuálne prostredia aj ako súčasť komplexných riešení, kde je zálohovanie vyžadované.
Tlač ako služba
Riešenia na spravovanie služieb tlače na mieru, ktoré vám umožnia využívať najvyššiu kvalitu tlačových zariadení, a zároveň získať nákladovo efektívnejšiu službu.
Autorizovaný servis
Zabezpečenie efektívneho autorizovaného záručného a pozáručného servisu pre platformy Asus, Dell, Epson, HP, HPE, IBM, Kyocera, Lenovo, OKI, Xerox.
Call Centrum
Multikanálové kontaktné centrum (telefón, e-mail, service desk), s poskytovaním 24/7 konzultácií a poradenstva pre hardvérové aj softvérové riešenia a služby.
Bezpečnosť ako služba
Funkčné riešenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka, vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy i procesných a biznis nárokov, bez nutnosti veľkých investícií.
Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
Prenájom skúsených bezpečnostných expertov a IT odborníkov, vďaka ktorému získate špičkové know-how, aktualizovaný prehľad a možnosť prednostných konzultácií.
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Podpora pri udržiavaní súladu vášho prostredia s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle legislatívy. Služby od sledovania stavu súladu až po konzultácie k zákonom.
Bezpečnosť citlivých dát
Komplexná správa zabezpečenia dát, kontrola prístupu používateľov, aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát, a monitorovanie 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.
Bezpečnosť aplikácií
Opatrenia pre bezpečnosť web a mobilných aplikácií, vrátane rozhraní, ku ktorým sú pripojené, integrovaných API rozhraní a služieb tretích strán, vrátane služby Load balancing.
Sieťová bezpečnosť
Ochrana vstupných brán, WiFi sietí, správa bezpečnosti siete a VPN, ochrana proti útokom z internetu, antivírusová ochrana, bezpečnosť používateľov, blokovanie prístupov.
Bezpečnosť koncových bodov
Monitoring, analýzy a kontrola bezpečnosti zariadení - desktopy, notebooky, tablety, mobilné telefóny a príslušenstvo, a návrh a implementácia bezpečnostných nástrojov.
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Komplexný prehľad o IT infraštruktúre z pohľadu bezpečnosti, odhalenie nebezpečných a neaktualizovaných systémov v sieti, testy pre súlad, a príprava komplexného vyhodnotenia.
Analýza sietí a tokov dát
Špecializované služby ako analýza LAN siete z pohľadu fyzickej a logickej topológie, zapojenia perimetra, súčasného stavu siete, a návrhy na zmeny topológie, či výmenu zariadení.

Povedali o nás

Prípadové štúdie

Dlhoročné skúsenosti kombinujeme s mladíckym drajvom a využívame na to, aby ten váš projekt bol vždy o level vyššie. Pozrite si príklady.

Financie efektívnejšie: Vytvorili sme plne automatizovaný denný reporting
Relevantné dáta v správnom čase pomáhajú prijímať strategické rozhodnutia v každej sfére. V komerčnom sektore je však aktuálny a kvalitný biznis report poskytujúci prehľad o priebežnom dosahovaní stanovených obchodných cieľov nevyhnutným základom pre správne rozhodnutia každý deň. Ako získať plne automatizovaný denný reporting a uľahčiť si prácu?
Ako internet vecí dohliada na bezpečnosť v priemyselnom závode
Zákazník v spolupráci s DATALANom uvádza do praxe inovácie, medzi ktoré sa aktuálne zaradil moderný monitorovací systém, založený na využití infraštruktúry priemyselného Internetu vecí (IoT). Monitoringom kľúčových prvkov výrobného závodu sa zvýšila bezpečnosť a eliminovali neočakávané výpadky vo výrobe.
Softvérový update vo finančnej inštitúcii
Desiatky používateľov softvéru v kancelárii i teréne, stovky zákazníkov, ktorým je potrebné poskytnúť služby ešte rýchlejšie a efektívnejšie, a najmä požiadavka automatizácie a lepšieho prehľadu a práce s dátami – to boli dôvody, ktoré nášho zákazníka, špecialistu na financovanie osobných vozidiel, doviedli k potrebe modernizácie viacerých softvérových nástrojov.
Intranet pre slovenskú aj zahraničnú pobočku banky
Pre firmy a organizácie predstavuje intranet súkromnú webovú lokalitu, ktorá zabezpečuje efektívnu komunikáciu a spoluprácu. Slúži ako zdroj potrebných dát a význam má pre menšie i väčšie firmy bez ohľadu na segment pôsobenia. DATALAN vie svojim zákazníkom dodať intranet na mieru, od návrhu až po implementáciu a testing.
Nový federálny intranet spojil dve krajiny
Pre viac ako 12 500 zamestnancov dvoch krajín sme po mesiacoch práce spustili jeden spoločný federálny intranet. Základnom projektu bolo zjednotiť intranet pre zamestnancov oboch krajín, tzn. vytvoriť jednu spoločnú platformu pre vzájomné zdieľanie informácií a súčasne integrovať aj sociálnu platformu Workplace z dielne spoločnosti Facebook.
WAF: Ochrana webových aplikácií v bankovom sektore
Únik či zneužitie dát sú dnes témami, ktorým by mali firmy, organizácie či akékoľvek inštitúcie venovať čím ďalej tým väčšiu pozornosť. Väčšina ich dát a citlivých informácií je online čo okrem množstva výhod predstavuje aj veľké riziká.
Rozšírenie registratúry CEZAR o archívne služby
U zákazníka už niekoľko mesiacov prebieha fyzická archivácia dokumentov banky. Pri ich množstve je však dôležité, aby všetky strany vedeli, kde sa v danej chvíli konkrétny dokument nachádza. Preto sme už dodávanú registratúru CEZAR prepojili s archívnym systémom.
Monitorovanie prístupu k citlivým údajom s IBM Security Guardium
Ochrana údajov by v dnešnom digitálnom svete mala byť jednou z priorít každej spoločnosti. Práve dáta sú bohatstvom firiem, preto je nevyhnutná ich neustála a proaktívna ochrana. Množstvo dát rastie každou sekundou a aj keď ich ochrana nie je jednoduchá, existujú riešenia, ktoré s ňou dokážu pomôcť.
Servisy, pneuservisy
Nová aplikácia – Servisy, pneuservisy, umožňuje elektronické podávanie servisných požiadaviek servisnými strediskami. Zákazníkovi ušetrí čas aj náklady, ale prinesie mu aj možnosť väčšej kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek a úkonov či zdigitalizovanie celého procesu od prijatia požiadavky až po jej vybavenie.
Náhrada a rozšírenie systémov pre elektronickú komunikáciu
Nášmu klientovi z oblasti bankovníctva sme nasadili nový emailový systém, ktorý priniesol efektívnejšiu prácu s podnikovým e-mailom a kalendárom a rozšírenie celého systému o množstvo ďalších funkcionalít. Nový systém uľahčuje prácu s dôležitými dokumentami a mailmi a ponúka prehľadnejšie vyhľadávanie či prácu s kalendárom.
Predaj na splátky cez mobilnú aplikáciu
Trendom dnešnej doby je prepájať procesy, činnosti, dáta, systémy, ktoré zabezpečujú hlavnú bankovú činnosť. Preto sme pre nášho klienta z bankového sektora prepojili dva procesy, ktoré doteraz fungovali nezávisle od seba a dotýkajú sa niekoľkých systémov.
Inventúry skladových vozidiel
Pre nášho zákazníka sme vyvinuli novú aplikáciu – Inventúry skladových vozidiel, ktorá bude vykonávať automatizovanú kontrolu skladových vozidiel v lokalitách jednotlivých dealerov zákazníka.
Poistný portál
Šetrí čas, pomáha optimalizovať procesy v spoločnosti, odbremeňuje zamestnancov od ručnej práce. To všetko ale aj omnoho viac dokáže aplikácia Poistný portál.
Intranet replatforming
Pre nášho klienta z telekomunikačného segmentu sme zrealizovali redizajn intranetu, kde boli jednotlivé funkcionality prispôsobené jeho požiadavkám a zabezpečili sme tak jednotnú komunikačnú platformu pre komunikáciu so zamestnancami.
Rozšírenie dátových centier za hranicami Slovenska
Nech už ide o dáta akéhokoľvek typu, jedno majú spoločné – vždy musia byť niekde fyzicky uložené. Na množstve pevných diskov, ktoré sú umiestnené v serveroch dátových centier.
Zjednotenie prístupu používateľov v eAM
Jeden účet – jedno heslo do viac ako 30 aplikácií. Už viac nie je potrebné zadávať a držať v pamäti množstvo prihlasovacích mien a hesiel do rôznych aplikácií. Od teraz zvládnete všetko cez jeden účet vďaka Access Managementu od DATALANu.
Kampaňový manažment
Riešenie Campaign manažment umožňuje marketérom oslovovať klientov prostredníctvom cielených reklamných kampaní, efektívne ich manažovať a automatizovane vyhodnocovať.
Komplexné riešenie GDPR
Komplexné digitálne riešenie súladu zákazníka s GDPR nariadením realizované na kľúč v rámci ktorého bol vyvinutý univerzálny modul GDPR IN, ktorý dnes využívame vo viacerých našich produktoch a riešeniach aj u ďalších zákazníkov.
Ochrana digitálnej bezpečnosti v praxi
Zoznámte sa so špecializovanými nástrojmi pre vašu maximálnu digitálnu bezpečnosť - pomôžu vám s prípravou na GDPR aj s konkrétnym bezpečnostným problémom, či hrozbou.
Zjednodušujeme komunikáciu v slovenských bankách
Naše softvérové riešenia sprehľadňujú tok dokumentov a prepájajú banky s ich elektronickou schránkou – rýchlo, jednoducho a bezpečne.
Špičkový výkon v špičkovom rezorte X-BIONIC
Zabezpečili sme kompletnú infraštruktúru v najväčšom športovom areáli v strednej Európe a sprístupnili služby, ktoré nemajú v regióne konkurenciu.
Modernizácia sieťovej infraštruktúry
Projekt modernizácie NBS priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry.
Otvorili sme elektronickú vstupnú bránu SLOVALCO
Vyvinuli sme systém na tvorbu a evidenciu pracovných povolení v elektronickej forme.