Zavádzame elektronické služby pre obyvateľov miest aj obcí, sprístupňujeme špičkové technológie ľuďom v regiónoch a dávame úradom do rúk nástroje, ktorých výsledkom je obojstranná a transparentná komunikácia s občanmi. Základom modernej samosprávy je jednoduchšia práca úradu a angažovaní a spokojní obyvatelia. Ako na to? K dosiahnutiu moderného, efektívneho a elektronického úradu pomáha plošná informatizácia miest a obcí, čo v praxi znamená využívanie všetkých dostupných technológií – od videokomunikačných aplikácií, cez outsourcovanie softvérových služieb až po zavádzanie hardvérových nástrojov. Smart cities si budujeme my sami.

Vybraní zákazníci

Využite moderné, funkčné a zmysluplné riešenia, ktoré vám vieme poskytnúť presne podľa vašej potreby. Potrebujete najskôr poradiť? Sme tu pre vás.

LifeRay portál
Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania.
ePorady
Komplexné riešenie pre online rokovania. Zastrešuje všetky procesy pre prípravu elektronických podkladov, zefektívňuje a uľahčuje komunikáciu, prezentáciu a digitálnu spoluprácu.
Registratúra Memphis
Jednoduchá a efektívna komunikácia s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Riešenie riadi kompletné spracovanie všetkých registratúrnych záznamov.
eSAM
Nová generácia produktov pre samosprávu zastreší všetky procesy, súvisiace so zabezpečením výkonu samosprávnych funkcií miest a obcí v jednom webovom rozhraní, s možnosťou komfortnej tvorby prezentácií a vlastných manažérskych prehľadov.
Korwin
Comprehensive information system for processing, record-keeping and managing information of economic-administrative agendas and performing the competences of cities and municipalities in accordance with the valid legislation.
Digitálne mesto
Moderný a efektívny nástroj na poskytovanie kvalitných a rýchlo dostupných online služieb pre občanov a samosprávy - od zverejňovania informácie až po grafický reporting v reálnom čase.
Vývoj na mieru
Konzultujeme vaše potreby, využívame naše know-how a prenášame svetové trendy do reálnej praxe. Navrhneme a implementujeme presne na mieru, aktualizujeme podľa meniacich sa priorít.
DMS - Sharepoint riešenia a systém Edproc
Automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii, ktorý vám customizujeme na mieru, napr. aj na jeden klik z mobilných zariadení.
ESB – Enterprise Service Bus a integrácie
Konfigurovateľné komunikačné platformy zabezpečujúce spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring a auditing, schopné integrovať heterogénne prostredia.
eForm modul
Nástroj na modulárnu správu a customizovaný návrh elektronických formulárov. Jednotné integračné rozhranie pre agendové systémy, s možnosťou okamžitého prehľadu.
IAM - Identity Acces Management
IModulárne riešenie, založené na princípe Single Sign-On (SSO), pre „jediné prihlásenie sa“ v rámci celého prostredia organizácie bez nutnosti opätovného zadávania údajov.
eGOV Connector
Unikátne, plne automatizované cloudové riešenie pre jednoduché spojenie s vašou elektronickou schránkou na portáli ÚPVS bez potreby inštalácie a hardvérového vybavenia, eID a čítačky.
eDEB Connector
Integračný komponent pre efektívnejšiu prácu, automatizovanú komunikáciu a spracovanie žiadostí o súčinnosť pre potreby vymáhania pohľadávok. Určený je pre exekútorov, obce a mestá alebo Sociálnu poisťovňu.
Chatbot
Inteligentný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý je vašim zákazníkom nonstop k dispozícii. Komunikuje v slovenčine, a umožňuje zbierať a analyzovať komunikačné dáta.
Custom development
Pre efektívnejšie, prehľadnejšie a úspornejšie riadenie vám poskytneme kompletný support. Vieme zabezpečiť robustný systém pre tisícky používateľov aj agilný vývoj pre malý tím.
BCM - Business Continuity Management
BCM riadi a chráni kľúčové procesy vo vašej organizácii. Ide o súbor potrebných aktivít pre prípad prerušenia bežnej prevádzky, či havárie, s elimináciou rizík a následkov.
IKT servisné služby
Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov, ktorí sa podieľali na unikátnych projektoch.
Monitoring a správa infraštruktúry
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých komponentov vašej infraštruktúry na diaľku. Zabezpečíme aj správu IKT, notifikáciu, návrhy riešení problémov a reportovanie.
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, technologické vybavenie aj dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.
Vzdelávanie a konzultácie
Individuálne poradenstvo, konzultácie v rámci dodávaných riešení a služieb, online webináre a elektronické vzdelávanie, workshopy a semináre.
Zálohovanie ako služba
Návrh, dodávka, implementácia a správa riešení na zálohovanie dát ako samostatných riešení, pre virtuálne prostredia aj ako súčasť komplexných riešení, kde je zálohovanie vyžadované.
Tlač ako služba
Riešenia na spravovanie služieb tlače na mieru, ktoré vám umožnia využívať najvyššiu kvalitu tlačových zariadení, a zároveň získať nákladovo efektívnejšiu službu.
Autorizovaný servis
Zabezpečenie efektívneho autorizovaného záručného a pozáručného servisu pre platformy Asus, Dell, Epson, HP, HPE, IBM, Kyocera, Lenovo, OKI, Xerox.
Call Centrum
Multikanálové kontaktné centrum (telefón, e-mail, service desk), s poskytovaním 24/7 konzultácií a poradenstva pre hardvérové aj softvérové riešenia a služby.
Bezpečnosť ako služba
Funkčné riešenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka, vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy i procesných a biznis nárokov, bez nutnosti veľkých investícií.
Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
Prenájom skúsených bezpečnostných expertov a IT odborníkov, vďaka ktorému získate špičkové know-how, aktualizovaný prehľad a možnosť prednostných konzultácií.
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Podpora pri udržiavaní súladu vášho prostredia s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle legislatívy. Služby od sledovania stavu súladu až po konzultácie k zákonom.
Bezpečnosť citlivých dát
Komplexná správa zabezpečenia dát, kontrola prístupu používateľov, aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát, a monitorovanie 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.
Bezpečnosť aplikácií
Opatrenia pre bezpečnosť web a mobilných aplikácií, vrátane rozhraní, ku ktorým sú pripojené, integrovaných API rozhraní a služieb tretích strán, vrátane služby Load balancing.
Sieťová bezpečnosť
Ochrana vstupných brán, WiFi sietí, správa bezpečnosti siete a VPN, ochrana proti útokom z internetu, antivírusová ochrana, bezpečnosť používateľov, blokovanie prístupov.
Bezpečnosť koncových bodov
Monitoring, analýzy a kontrola bezpečnosti zariadení - desktopy, notebooky, tablety, mobilné telefóny a príslušenstvo, a návrh a implementácia bezpečnostných nástrojov.
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Komplexný prehľad o IT infraštruktúre z pohľadu bezpečnosti, odhalenie nebezpečných a neaktualizovaných systémov v sieti, testy pre súlad, a príprava komplexného vyhodnotenia.
Analýza sietí a tokov dát
Špecializované služby ako analýza LAN siete z pohľadu fyzickej a logickej topológie, zapojenia perimetra, súčasného stavu siete, a návrhy na zmeny topológie, či výmenu zariadení.

Povedali o nás

Prípadové štúdie

Dlhoročné skúsenosti kombinujeme s mladíckym drajvom a využívame na to, aby ten váš projekt bol vždy o level vyššie. Pozrite si príklady.

Pomáhame samosprávam so zavádzaním informačnej bezpečnosti
Projektom Kybernetická bezpečnosť sme v DATALANe odštartovali pomoc slovenským samosprávam v zavádzaní informačnej bezpečnosti. Naši experti, viac ako 35 samospráv a k tomu dlhý zoznam úloh, ktoré by mali mať samosprávy v rámci súladu s kybernetickými výzvami už vyriešené. Prinášame vám pohľad, ako prebiehajú analýzy a konzultácie v slovenských samosprávach.
DCOM+ sprístupní a zlepší e-služby pre mestá
Projekt Dátové centrum obcí a miest (DCOM) sprístupňuje a zlepšuje poskytovanie eslužieb občanom, je prínosom pre pracovníkov úradov a pomáha aj podnikateľom. V jeho ďalšej fáze DCOM+ je ambíciou pripojiť ďalšie mestá a priniesť komfort tisíckam obyvateľov po celom Slovensku.
Staráme sa o kybernetickú bezpečnosť slovenských miest a obcí
Už viac ako 30 mestám a obciam sme pomohli splniť požiadavky zákona, ich legislatívnu povinnosť a súčasne ochrániť dáta, systémy a zariadenia rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií.
Digitálne zastupiteľstvo pomáha samosprávam v čase pandémie
Za štartom projektu je reakcia na nevyhnutnú zmenu procesov fungovania samosprávy po vyhlásení mimoriadnej situácie kvôli šíreniu nákazy COVID 19. Preto sme aplikáciu sprístupnili samosprávam do 31. augusta zdarma.
Digitálne zastupiteľstvo - komplexné zastrešenie zasadnutí
Smart riešenie Digitálne zastupiteľstvo umožňuje publikovanie v zmysle legislatívy, zvyšuje otvorenosť a transparentnosť, eliminuje náklady na procesy súvisiace s prípravou a spracovaním vstupných a výstupných materiálov pre zastupiteľstvo, papier, tlač a archiváciu.
Modernizácia a monitoring infraštruktúry samosprávneho kraja
V segmente samosprávy sú dlhoročnými zákazníkmi DATALANu nielen desiatky miest a obcí, ale aj samosprávne kraje. Prostredníctvom funkčných riešení a nových technológií prenášame výhody digitalizácie do každodenného života nielen pracovníkov úradov, ale aj občanov a obyvateľov.
Elektronizácia kraja sprístupnila 74 služieb
Občania Bratislavského samosprávneho kraja majú sprístupnené desiatky praktických elektronických služieb.
Elektronické služby pre samosprávu DCOM
DCOM je národný projekt zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, ktorý sprostredkuje prístup k eSlužbám samospráv aj širokej verejnosti.