Naše know-how a nadšenie pre technológie využívame na to, aby štát dokázal byť efektívny v akomkoľvek procese – od práce s dátami až po komunikáciu s klientmi. Máme za sebou jasné výsledky: eGOV Connector, automatický prepis hlasu, digitalizáciu súdnych dokumentov — to všetko prináša rýchlejšie procesy a lepšiu ochranu práv občanov. Okrem toho vďaka moderným technológiám spájame študentov so školou, prepájame odborníkov vo vede a výskume a sprístupňujeme nástroje, ktoré skvalitňujú výučbu a vzdelávanie prenášajú do 21. storočia.

Vybraní zákazníci

Využite moderné, funkčné a zmysluplné riešenia, ktoré vám vieme poskytnúť presne podľa vašej potreby. Potrebujete najskôr poradiť? Sme tu pre vás.

LifeRay portál
Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania.
ePorady
Komplexné riešenie pre online rokovania. Zastrešuje všetky procesy pre prípravu elektronických podkladov, zefektívňuje a uľahčuje komunikáciu, prezentáciu a digitálnu spoluprácu.
Registratúra Memphis
Jednoduchá a efektívna komunikácia s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Riešenie riadi kompletné spracovanie všetkých registratúrnych záznamov.
Vývoj na mieru
Konzultujeme vaše potreby, využívame naše know-how a prenášame svetové trendy do reálnej praxe. Navrhneme a implementujeme presne na mieru, aktualizujeme podľa meniacich sa priorít.
DMS - Sharepoint riešenia a systém Edproc
Automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii, ktorý vám customizujeme na mieru, napr. aj na jeden klik z mobilných zariadení.
ESB – Enterprise Service Bus a integrácie
Konfigurovateľné komunikačné platformy zabezpečujúce spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring a auditing, schopné integrovať heterogénne prostredia.
eForm modul
Nástroj na modulárnu správu a customizovaný návrh elektronických formulárov. Jednotné integračné rozhranie pre agendové systémy, s možnosťou okamžitého prehľadu.
IAM - Identity Acces Management
IModulárne riešenie, založené na princípe Single Sign-On (SSO), pre „jediné prihlásenie sa“ v rámci celého prostredia organizácie bez nutnosti opätovného zadávania údajov.
eGOV Connector
Unikátne, plne automatizované cloudové riešenie pre jednoduché spojenie s vašou elektronickou schránkou na portáli ÚPVS bez potreby inštalácie a hardvérového vybavenia, eID a čítačky.
eDEB Connector
Integračný komponent pre efektívnejšiu prácu, automatizovanú komunikáciu a spracovanie žiadostí o súčinnosť pre potreby vymáhania pohľadávok. Určený je pre exekútorov, obce a mestá alebo Sociálnu poisťovňu.
Chatbot
Inteligentný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý je vašim zákazníkom nonstop k dispozícii. Komunikuje v slovenčine, a umožňuje zbierať a analyzovať komunikačné dáta.
Custom development
Pre efektívnejšie, prehľadnejšie a úspornejšie riadenie vám poskytneme kompletný support. Vieme zabezpečiť robustný systém pre tisícky používateľov aj agilný vývoj pre malý tím.
BCM - Business Continuity Management
BCM riadi a chráni kľúčové procesy vo vašej organizácii. Ide o súbor potrebných aktivít pre prípad prerušenia bežnej prevádzky, či havárie, s elimináciou rizík a následkov.
IKT servisné služby
Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov, ktorí sa podieľali na unikátnych projektoch.
Monitoring a správa infraštruktúry
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých komponentov vašej infraštruktúry na diaľku. Zabezpečíme aj správu IKT, notifikáciu, návrhy riešení problémov a reportovanie.
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, technologické vybavenie aj dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.
Vzdelávanie a konzultácie
Individuálne poradenstvo, konzultácie v rámci dodávaných riešení a služieb, online webináre a elektronické vzdelávanie, workshopy a semináre.
Zálohovanie ako služba
Návrh, dodávka, implementácia a správa riešení na zálohovanie dát ako samostatných riešení, pre virtuálne prostredia aj ako súčasť komplexných riešení, kde je zálohovanie vyžadované.
Tlač ako služba
Riešenia na spravovanie služieb tlače na mieru, ktoré vám umožnia využívať najvyššiu kvalitu tlačových zariadení, a zároveň získať nákladovo efektívnejšiu službu.
Autorizovaný servis
Zabezpečenie efektívneho autorizovaného záručného a pozáručného servisu pre platformy Asus, Dell, Epson, HP, HPE, IBM, Kyocera, Lenovo, OKI, Xerox.
Call Centrum
Multikanálové kontaktné centrum (telefón, e-mail, service desk), s poskytovaním 24/7 konzultácií a poradenstva pre hardvérové aj softvérové riešenia a služby.
Bezpečnosť ako služba
Funkčné riešenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka, vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy i procesných a biznis nárokov, bez nutnosti veľkých investícií.
Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
Prenájom skúsených bezpečnostných expertov a IT odborníkov, vďaka ktorému získate špičkové know-how, aktualizovaný prehľad a možnosť prednostných konzultácií.
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Podpora pri udržiavaní súladu vášho prostredia s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle legislatívy. Služby od sledovania stavu súladu až po konzultácie k zákonom.
Bezpečnosť citlivých dát
Komplexná správa zabezpečenia dát, kontrola prístupu používateľov, aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát, a monitorovanie 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.
Bezpečnosť aplikácií
Opatrenia pre bezpečnosť web a mobilných aplikácií, vrátane rozhraní, ku ktorým sú pripojené, integrovaných API rozhraní a služieb tretích strán, vrátane služby Load balancing.
Sieťová bezpečnosť
Ochrana vstupných brán, WiFi sietí, správa bezpečnosti siete a VPN, ochrana proti útokom z internetu, antivírusová ochrana, bezpečnosť používateľov, blokovanie prístupov.
Bezpečnosť koncových bodov
Monitoring, analýzy a kontrola bezpečnosti zariadení - desktopy, notebooky, tablety, mobilné telefóny a príslušenstvo, a návrh a implementácia bezpečnostných nástrojov.
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Komplexný prehľad o IT infraštruktúre z pohľadu bezpečnosti, odhalenie nebezpečných a neaktualizovaných systémov v sieti, testy pre súlad, a príprava komplexného vyhodnotenia.
Analýza sietí a tokov dát
Špecializované služby ako analýza LAN siete z pohľadu fyzickej a logickej topológie, zapojenia perimetra, súčasného stavu siete, a návrhy na zmeny topológie, či výmenu zariadení.

Povedali o nás

Prípadové štúdie

Dlhoročné skúsenosti kombinujeme s mladíckym drajvom a využívame na to, aby ten váš projekt bol vždy o level vyššie. Pozrite si príklady.

Spracovanie pandemických OČR rýchlo a jednoducho pomocou e-formulárov
Pre Sociálnu poisťovňu sme zrealizovali projekt elektronického spracovania pandemických OČR, vďaka čomu zvládli nápor žiadostí rýchlejšie, efektívnejšie, s kladným výsledkom pre žiadateľov.
Digitálne nástroje aktívne využíva aj slovenské väzenstvo
Moderné digitálne nástroje aktuálne v praxi využíva aj ZVJS. V septembri zrealizoval formou videokonferencie výročnú konferenciu v rámci predsedníctva Európskych penitenciárnych vzdelávacích akadémii, ktorá spojila 80 účastníkov z 25 krajín.
Jedenkrát a dosť: Antibyrokratický zákon v praxi
DATALAN zrealizoval významný krok v boji proti byrokracii. Občania ani podnikatelia už nemusia na úrady nosiť výpisy z obchodného a živnostenského registra ani listy vlastníctva vrátane poskytnutia kópie z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch.
Správa elektronických formulárov z jedného miesta
Elektronické formuláre postupne preberajú významnú rolu v komunikácii medzi štátom, občanmi a inými inštitúciami, Sociálnu poisťovňu nevynímajúc. V tejto oblasti ponúkame riešenie ďalšej úrovne automatizácie prostredníctvom eForm modulu.
Projekt OverSi: Rýchlo, úsporne a s prehľadom
Štátny portál OverSi má na svojom konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 užívateľov, úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675 055 výpisov a občanom a podnikateľom priniesol úsporu 10 303 686 eur. Na jeho funkčnosti sa podieľal aj DATALAN.
Rozšírenie AEK o nových mandantov
Aplikáciu Automatizácie exekučných konaní (AEK) sme u zákazníka rozšírili o nových mandantov, ktorými sú obce, mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnejšie vymáhať nedoplatky napríklad na miestnych daniach, či im umožní uplatniť si svoje oprávnené pohľadávky voči klientom sporiteľne.
Rozšírenie správy registratúry na slovenských univerzitách
TUKE, TUZVO aj UNIPO používajú okrem mnohých iných systémov aj univerzitné informačné systémy a Registratúru. Pre automatizáciu spracovania je vhodné mať tieto systémy prepojené, pretože vzájomne súvisia. Preto sme pre univerzity rozšírili správu registratúry a prepojili ju s už používaným systémom.
Pri obrovskej agende pomohla automatizácia
Prehľadné a rýchle spracovanie obrovského množstva agendy – to je hlavný výsledok riešenia, ktoré na Slovensku z pohľadu počtu zapojených používateľov a rozsahu integrácie nemá konkurenciu. DATALAN ho realizuje pre Sociálnu poisťovňu.
ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania
Na STU sa pravidelne konajú zasadnutia riadiacich orgánov univerzity, do ktorých je zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály na zasadnutia, agendu, zápisnice a ďalšie materiály. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúžia ePorady.
eGOV Connector - Integrácie Memphis Registratúrnej knihy na ÚPVS
Zrýchlenie procesov a automatizácia služby – to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Memphis Registratúrna kniha na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie.
Digitálna archivácia ZVJS
Moderné technológie pomáhajú aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej správy dlhodobo spolupracuje s ZVJS, kde v súčasnosti prevádzkujeme 18 modulov v 20 ústavoch.
Zmapovali sme riziká slovenskej vedy
Vedeli ste, že Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky oslávi už 80 rokov podpory vedy na Slovensku? DATALAN pri „príležitosti bilancovania“ u zákazníka zrealizoval komplexnú bezpečnostnú analýzu.
Prepojenie na eSchránky - jednoducho a bezpečne
Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector, ktoré našich zákazníkov jednoducho a bezpečne spája s ich elektronickou schránkou na portáli ÚPVS.
Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty
Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.
eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne
Komplexný stravovací IS, kto­rý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa, využívajú v 24 prevádzkach ZVJS na celom Slovensku.
Práva občanov budú chránené lepšie
Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.
Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave
Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.