Elektronizujeme zdravotnícke zariadenia, umožňujeme lekárom skvalitniť liečbu vďaka najnovším mobilným a cloudovým technológiám a pracujeme na riešeniach, ktoré pomáhajú pri záchrane životov či bezpečnejšej liečbe pacientov.

Kvalita zdravotnej starostlivosti, mobilita v zdravotníctve, elektronizácia zdravotných služieb a rozvoj ezdravia, nové výzvy EÚ pre bezpečnosť osobných údajov v digitálnej ére, informačné systémy a moderné nástroje pre vašu prax — to všetko sú témy, ktorými naše zdravotníctvo žije a dýcha a ktorým vďaka moderným technológiám dávame reálnu podobu.

Vybraní zákazníci

Využite moderné, funkčné a zmysluplné riešenia, ktoré vám vieme poskytnúť presne podľa vašej potreby. Potrebujete najskôr poradiť? Sme tu pre vás.

LifeRay portál
Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania.
ePorady
Komplexné riešenie pre online rokovania. Zastrešuje všetky procesy pre prípravu elektronických podkladov, zefektívňuje a uľahčuje komunikáciu, prezentáciu a digitálnu spoluprácu.
Registratúra Memphis
Jednoduchá a efektívna komunikácia s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Riešenie riadi kompletné spracovanie všetkých registratúrnych záznamov.
Nemocničný IS
(Ordinis a Clinicom)
Informačné systémy na správu zdravotníckych zariadení, prepojené na ezdravie, s ktorými bude vaša práca jednoduchšia, informácie dostupnejšie a starostlivosť o pacienta efektívnejšia.
Vývoj na mieru
Konzultujeme vaše potreby, využívame naše know-how a prenášame svetové trendy do reálnej praxe. Navrhneme a implementujeme presne na mieru, aktualizujeme podľa meniacich sa priorít.
DMS - Sharepoint riešenia a systém Edproc
Automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii, ktorý vám customizujeme na mieru, napr. aj na jeden klik z mobilných zariadení.
ESB – Enterprise Service Bus a integrácie
Konfigurovateľné komunikačné platformy zabezpečujúce spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring a auditing, schopné integrovať heterogénne prostredia.
eForm modul
Nástroj na modulárnu správu a customizovaný návrh elektronických formulárov. Jednotné integračné rozhranie pre agendové systémy, s možnosťou okamžitého prehľadu.
IAM - Identity Acces Management
IModulárne riešenie, založené na princípe Single Sign-On (SSO), pre „jediné prihlásenie sa“ v rámci celého prostredia organizácie bez nutnosti opätovného zadávania údajov.
eGOV Connector
Unikátne, plne automatizované cloudové riešenie pre jednoduché spojenie s vašou elektronickou schránkou na portáli ÚPVS bez potreby inštalácie a hardvérového vybavenia, eID a čítačky.
eDEB Connector
Integračný komponent pre efektívnejšiu prácu, automatizovanú komunikáciu a spracovanie žiadostí o súčinnosť pre potreby vymáhania pohľadávok. Určený je pre exekútorov, obce a mestá alebo Sociálnu poisťovňu.
Chatbot
Inteligentný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý je vašim zákazníkom nonstop k dispozícii. Komunikuje v slovenčine, a umožňuje zbierať a analyzovať komunikačné dáta.
Ordinis OMEGA
Multiplatformový modulárny rezervačný a vyvolávací systém OMEGA umožní nemocniciam a ambulanciám elektronizáciu lekárskej agendy a komplexný efektívny manažment pacienta.
Custom development
Pre efektívnejšie, prehľadnejšie a úspornejšie riadenie vám poskytneme kompletný support. Vieme zabezpečiť robustný systém pre tisícky používateľov aj agilný vývoj pre malý tím.
BCM - Business Continuity Management
BCM riadi a chráni kľúčové procesy vo vašej organizácii. Ide o súbor potrebných aktivít pre prípad prerušenia bežnej prevádzky, či havárie, s elimináciou rizík a následkov.
IKT servisné služby
Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov, ktorí sa podieľali na unikátnych projektoch.
Monitoring a správa infraštruktúry
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých komponentov vašej infraštruktúry na diaľku. Zabezpečíme aj správu IKT, notifikáciu, návrhy riešení problémov a reportovanie.
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, technologické vybavenie aj dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.
Vzdelávanie a konzultácie
Individuálne poradenstvo, konzultácie v rámci dodávaných riešení a služieb, online webináre a elektronické vzdelávanie, workshopy a semináre.
Zálohovanie ako služba
Návrh, dodávka, implementácia a správa riešení na zálohovanie dát ako samostatných riešení, pre virtuálne prostredia aj ako súčasť komplexných riešení, kde je zálohovanie vyžadované.
Tlač ako služba
Riešenia na spravovanie služieb tlače na mieru, ktoré vám umožnia využívať najvyššiu kvalitu tlačových zariadení, a zároveň získať nákladovo efektívnejšiu službu.
Autorizovaný servis
Zabezpečenie efektívneho autorizovaného záručného a pozáručného servisu pre platformy Asus, Dell, Epson, HP, HPE, IBM, Kyocera, Lenovo, OKI, Xerox.
Call Centrum
Multikanálové kontaktné centrum (telefón, e-mail, service desk), s poskytovaním 24/7 konzultácií a poradenstva pre hardvérové aj softvérové riešenia a služby.
Bezpečnosť ako služba
Funkčné riešenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka, vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy i procesných a biznis nárokov, bez nutnosti veľkých investícií.
Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
Prenájom skúsených bezpečnostných expertov a IT odborníkov, vďaka ktorému získate špičkové know-how, aktualizovaný prehľad a možnosť prednostných konzultácií.
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Podpora pri udržiavaní súladu vášho prostredia s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle legislatívy. Služby od sledovania stavu súladu až po konzultácie k zákonom.
Bezpečnosť citlivých dát
Komplexná správa zabezpečenia dát, kontrola prístupu používateľov, aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát, a monitorovanie 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.
Bezpečnosť aplikácií
Opatrenia pre bezpečnosť web a mobilných aplikácií, vrátane rozhraní, ku ktorým sú pripojené, integrovaných API rozhraní a služieb tretích strán, vrátane služby Load balancing.
Sieťová bezpečnosť
Ochrana vstupných brán, WiFi sietí, správa bezpečnosti siete a VPN, ochrana proti útokom z internetu, antivírusová ochrana, bezpečnosť používateľov, blokovanie prístupov.
Bezpečnosť koncových bodov
Monitoring, analýzy a kontrola bezpečnosti zariadení - desktopy, notebooky, tablety, mobilné telefóny a príslušenstvo, a návrh a implementácia bezpečnostných nástrojov.
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Komplexný prehľad o IT infraštruktúre z pohľadu bezpečnosti, odhalenie nebezpečných a neaktualizovaných systémov v sieti, testy pre súlad, a príprava komplexného vyhodnotenia.
Analýza sietí a tokov dát
Špecializované služby ako analýza LAN siete z pohľadu fyzickej a logickej topológie, zapojenia perimetra, súčasného stavu siete, a návrhy na zmeny topológie, či výmenu zariadení.

Povedali o nás

Prípadové štúdie

Dlhoročné skúsenosti kombinujeme s mladíckym drajvom a využívame na to, aby ten váš projekt bol vždy o level vyššie. Pozrite si príklady.

Ordinis OMEGA v Nemocnici Poprad vyrieši aj PCR testovanie
Projektom Kybernetická bezpečnosť sme v DATALANe odštartovali pomoc slovenským samosprávam v zavádzaní informačnej bezpečnosti. Naši experti, viac ako 35 samospráv a k tomu dlhý zoznam úloh, ktoré by mali mať samosprávy v rámci súladu s kybernetickými výzvami už vyriešené. Prinášame vám pohľad, ako prebiehajú analýzy a konzultácie v slovenských samosprávach.
Rezervačný systém OMEGA: Prehľadne, jasne a efektívne
Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť rezervovaných termínov a workflow pacienta v rámci celého nemocničného zariadenia. To sú výsledky nasadenia rezervačného systému OMEGA u klienta NOÚ.
ezdravie: Ako spojazdniť elektronické životné funkcie
Ako IT dodávateľ disponujeme aj špecializovaným know-how pre oblasť zdravotníctva a v rámci pripájania na ezdravie máme na konte už prvých deväť úspešne pripojených zdravotníckych zariadení.
Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu FALCK
Priniesli sme ďalšie inovácie do oblasti zdravotníctva, ktoré v sanitkách novej generácie zefektívnia činnosť záchranárov.