Datalan

Kontaktujte nás

Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Košice

Kontaktné údaje

Centrála spoločnosti

 

DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

Tel.: +421 2 50 25 77 77
Fax: +421 2 50 25 77 00

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu Bratislava – Rača

DATALAN, a. s.
Púchovská 8
831 06 Bratislava

Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00

Pobočka Banská Bystrica


DATALAN, a. s.
Pobočka Banská Bystrica
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800

Pobočka Košice


DATALAN, a. s.
Pobočka Košice
Popradská 68
04011 Košice

Tel.: +421 55 640 51 90
Tel.: +421 55 640 52 46
Fax: +421 55 640 51 89

Pobočka Žilina


DATALAN, a. s.
Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31

Fakturačné údaje

 

DATALAN, a. s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

IČO: 35 810 734
IČ DPH: SK2020259175
Tatra banka: 2627106780/1100
Tatra banka: IBAN SK87 1100 0000 0026 2710 6780
VÚB: 2362610657/0200
VÚB: IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. Spoločnosť
nemá organizačnú zložku v zahraničí.