Datalan

Štátna správa

Podieľame sa na projektoch, vďaka ktorým vízia online komunikácie občana so štátnymi orgánmi naberá na reálnosti. V oblasti elektronizácie trestnej agendy sa vďaka skúsenostiam a know-how zúčastňujeme na jednom z najväčších projektov v tejto sfére na Slovensku.

Aj vďaka nám vstupuje vízia e-komunikácie občana so štátnymi inštitúciami do reality. Máme za sebou jasné výsledky: eGOV Connector, automatický prepis hlasu, digitalizáciu súdnych dokumentov — to všetko prináša rýchlejšie procesy a lepšiu ochranu práv občanov. Okrem toho vďaka moderným technológiám spájame študentov so školou, prepájame odborníkov vo vede a výskume a sprístupňujeme nástroje, ktoré skvalitňujú výučbu a vzdelávanie prenášajú do 21. storočia.

Vybraní klienti

Prípadové štúdie

Správa elektronických formulárov z jedného miesta

Elektronické formuláre postupne preberajú významnú rolu v komunikácii medzi štátom, občanmi a inými inštitúciami, Sociálnu poisťovňu nevynímajúc. V tejto oblasti ponúkame riešenie ďalšej úrovne automatizácie prostredníctvom eForm modulu.

viac

Projekt OverSi: Rýchlo, úsporne a s prehľadom

Štátny portál OverSi má na svojom konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 užívateľov, úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675 055 výpisov a občanom a podnikateľom priniesol úsporu 10 303 686 eur. Na jeho funkčnosti sa podieľal aj DATALAN.

viac

Pri obrovskej agende pomohla automatizácia

Prehľadné a rýchle spracovanie obrovského množstva agendy – to je hlavný výsledok riešenia, ktoré na Slovensku z pohľadu počtu zapojených používateľov a rozsahu integrácie nemá konkurenciu. DATALAN ho realizuje pre Sociálnu poisťovňu.

viac

Rozšírenie správy registratúry na slovenských univerzitách

TUKE, TUZVO aj UNIPO používajú okrem mnohých iných systémov aj univerzitné informačné systémy a Registratúru. Pre automatizáciu spracovania je vhodné mať tieto systémy prepojené, pretože vzájomne súvisia. Preto sme pre univerzity rozšírili správu registratúry a prepojili ju s už používaným systémom.

viac

ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania

Na STU sa pravidelne konajú zasadnutia riadiacich orgánov univerzity, do ktorých je zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály na zasadnutia, agendu, zápisnice a ďalšie materiály. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúžia ePorady.

viac

eGOV Connector - Integrácie Memphis Registratúrnej knihy na ÚPVS

Zrýchlenie procesov a automatizácia služby – to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Memphis Registratúrna kniha na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie.

viac

Digitálna archivácia ZVJS

Moderné technológie pomáhajú aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej správy dlhodobo spolupracuje s ZVJS, kde v súčasnosti prevádzkujeme 18 modulov v 20 ústavoch.
 

viac

Zmapovali sme riziká slovenskej vedy

Vedeli ste, že Centrum vedecko-technických informácií  Slovenskej republiky oslávi už 80 rokov podpory vedy na Slovensku? DATALAN pri „príležitosti bilancovania“ u zákazníka zrealizoval komplexnú bezpečnostnú analýzu.

viac

Prepojenie na eSchránky - jednoducho a bezpečne

Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector, ktoré našich zákazníkov jednoducho a bezpečne spája s ich elektronickou schránkou na portáli ÚPVS.

 

viac

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty

Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.

 

viac

eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne

Komplexný stravovací IS, kto­rý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa, využívajú v 24 prevádzkach ZVJS na celom Slovensku.

viac

Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave

Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

viac

1.slovenský superpočítač pre vedcov SAV

Superpočítač slúži od roku 2012 vedcom SAV a partnerským univer­zitám na zložité výpočty v základnom a aplikovanom výskume.

viac

Virtuálna jaskyňa v TUZVO

Univerzitná Hala vedecko-experimentálnych pracovísk s laboratórnymi centrami je určená na odbornú prípravu študentov na najvyššej úrovni. Jej súčasťou je aj „Virtuálna jaskyňa“, jediná svojho druhu v strednej Európe.

viac

Úrady bez kolkov

Dodávali sme samoobslužné platobné terminály na slovenské súdy a register trestov SR s cieľom zjednodušiť a zefektívniť výber súdnych a správnych poplatkov.

viac

Elektronizácia služieb a digitalizácia objektov

Využitie moderných IT zefektívni činnosti Ústavného súdu SR a sprístupní elektronické služby určené občanom a účastníkom súdnych konaní.

viac

Modernejšia a úspornejšia infraštruktúra

Bezpečnejšia, výkonnejšia, flexibilnejšia a mimoriadne úsporná IT infraštruktúra v novom dizajne.

viac

Špičkové technológie pre slovenských študentov

Dodávka moderných technológií pre špičkové multimediálne HD štúdio zabezpečila komplexné vybavenie a služby na najvyššej úrovni z pohľadu technológií aj poskytovaného servisu.

viac

Výpis z registra trestov na pobočke Slovenskej pošty

Univerzálna pobočková infraštruktúra, kde si ľudia „pod jednou strechou“ vybavia potrebné záležitosti.

viac

Moderné online štúdium a digitalizácia obsahu

Virtuálna univerzita umožňuje študentom vzdelávať sa on-line a interaktívne komunikovať s pedagógmi.

viac

Elektronizácia dokumentov na fakultách Trnavskej univerzity

Projekt zefektívnenia správy dokumentov a riadenia procesov univerzity prostredníctvom moderných IT je na akademickej pôde v súčasnosti základným predpokladom pre poskytovanie kvalitného vzdelávania.

viac

Outsourcing správy koncových zariadení

Efektívny spôsob správy koncových zariadení pre tisícky užívateľov – zamestnancov železníc.

viac

Práva občanov budú chránené lepšie

Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa vybraného odvetvia.

všetky prípadové štúdie

D-news

Prečítajte si viac o témach, ktoré aktuálne rezonujú v biznise a inšpirujte sa dobrými nápadmi. Okrem IT noviniek vám pravidelne prinášame aj analýzy a komentáre odborníkov z branže.

Aktuálne číslo Archív

Referencie - citáty

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.