Datalan

Štátna správa

Podieľame sa na projektoch, vďaka ktorým vízia online komunikácie občana so štátnymi orgánmi naberá na reálnosti. V oblasti elektronizácie trestnej agendy sa vďaka skúsenostiam a know-how zúčastňujeme na jednom z najväčších projektov v tejto sfére na Slovensku.

Aj vďaka nám vstupuje vízia e-komunikácie občana so štátnymi inštitúciami do reality. Máme za sebou jasné výsledky: eGOV Connector, automatický prepis hlasu, digitalizáciu súdnych dokumentov — to všetko prináša rýchlejšie procesy a lepšiu ochranu práv občanov. Okrem toho vďaka moderným technológiám spájame študentov so školou, prepájame odborníkov vo vede a výskume a sprístupňujeme nástroje, ktoré skvalitňujú výučbu a vzdelávanie prenášajú do 21. storočia.

Vybraní klienti

Prípadové štúdie

1.slovenský superpočítač pre vedcov SAV

Superpočítač slúži od roku 2012 vedcom SAV a partnerským univer­zitám na zložité výpočty v základnom a aplikovanom výskume.

viac

Cloudová infraštruktúra STU v Bratislave

Moderná cloudová infraštruktúra a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

viac

Digitálna archivácia ZVJS

Moderné technológie pomáhajú aj v slovenskom väzenstve. DATALAN v rámci elektronizácie verejnej správy dlhodobo spolupracuje s ZVJS, kde v súčasnosti prevádzkujeme 18 modulov v 20 ústavoch.
 

viac

eGOV Connector - Integrácie Memphis Registratúrnej knihy na ÚPVS

Zrýchlenie procesov a automatizácia služby – to sú len jedny z výhod nášho riešenia eGOV Connector, ktoré sme integrovali na ÚPVS. Memphis Registratúrna kniha na rozdiel od fyzickej správy registratúry poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania jednotlivých spisov a o dodržiavaní lehôt na ich vybavenie.

viac

eJustice: Po ambulanciách elektronizujeme aj jedálne

Komplexný stravovací IS, kto­rý nahradil zastaranú aplikáciu Kuchyňa, využívajú v 24 prevádzkach ZVJS na celom Slovensku.

viac

Elektronizácia dokumentov na fakultách Trnavskej univerzity

Projekt zefektívnenia správy dokumentov a riadenia procesov univerzity prostredníctvom moderných IT je na akademickej pôde v súčasnosti základným predpokladom pre poskytovanie kvalitného vzdelávania.

viac

Elektronizácia služieb a digitalizácia objektov

Využitie moderných IT zefektívni činnosti Ústavného súdu SR a sprístupní elektronické služby určené občanom a účastníkom súdnych konaní.

viac

ePorady – systém pre efektívnu prípravu a priebeh porady a rokovania

Na STU sa pravidelne konajú zasadnutia riadiacich orgánov univerzity, do ktorých je zapojených množstvo ľudí, ktorí pripravujú materiály na zasadnutia, agendu, zápisnice a ďalšie materiály. Na to, aby všetko fungovalo tak, ako má a každý mal k dispozícii aktuálne informácie, slúžia ePorady.

viac

Modernejšia a úspornejšia infraštruktúra

Bezpečnejšia, výkonnejšia, flexibilnejšia a mimoriadne úsporná IT infraštruktúra v novom dizajne.

viac

Moderné online štúdium a digitalizácia obsahu

Virtuálna univerzita umožňuje študentom vzdelávať sa on-line a interaktívne komunikovať s pedagógmi.

viac

Outsourcing správy koncových zariadení

Efektívny spôsob správy koncových zariadení pre tisícky užívateľov – zamestnancov železníc.

viac

Práva občanov budú chránené lepšie

Projekt elektronizácie služieb zefektívni a zvýši kvalitu a dostupnosť poskytovania služieb GP SR prostredníctvom nového informačného systému.

viac

Prepojenie na eSchránky - jednoducho a bezpečne

Vyvinuli a implementovali sme praktické riešenie eGOV Connector, ktoré našich zákazníkov jednoducho a bezpečne spája s ich elektronickou schránkou na portáli ÚPVS.

 

viac

Pri obrovskej agende pomohla automatizácia

Prehľadné a rýchle spracovanie obrovského množstva agendy – to je hlavný výsledok riešenia, ktoré na Slovensku z pohľadu počtu zapojených používateľov a rozsahu integrácie nemá konkurenciu. DATALAN ho realizuje pre Sociálnu poisťovňu.

viac

Projekt OverSi: Rýchlo, úsporne a s prehľadom

Štátny portál OverSi má na svojom konte prvé zaujímavé čísla a výsledky: prepojil viac ako 27 568 užívateľov, úrady si prostredníctvom tohto systému stiahli 675 055 výpisov a občanom a podnikateľom priniesol úsporu 10 303 686 eur. Na jeho funkčnosti sa podieľal aj DATALAN.

viac

Rozšírenie správy registratúry na slovenských univerzitách

TUKE, TUZVO aj UNIPO používajú okrem mnohých iných systémov aj univerzitné informačné systémy a Registratúru. Pre automatizáciu spracovania je vhodné mať tieto systémy prepojené, pretože vzájomne súvisia. Preto sme pre univerzity rozšírili správu registratúry a prepojili ju s už používaným systémom.

viac

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty / SANET

Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.

 

viac

Špičkové technológie pre slovenských študentov

Dodávka moderných technológií pre špičkové multimediálne HD štúdio zabezpečila komplexné vybavenie a služby na najvyššej úrovni z pohľadu technológií aj poskytovaného servisu.

viac

Správa elektronických formulárov z jedného miesta

Elektronické formuláre postupne preberajú významnú rolu v komunikácii medzi štátom, občanmi a inými inštitúciami, Sociálnu poisťovňu nevynímajúc. V tejto oblasti ponúkame riešenie ďalšej úrovne automatizácie prostredníctvom eForm modulu.

viac

Úrady bez kolkov

Dodávali sme samoobslužné platobné terminály na slovenské súdy a register trestov SR s cieľom zjednodušiť a zefektívniť výber súdnych a správnych poplatkov.

viac

Virtuálna jaskyňa v TUZVO

Univerzitná Hala vedecko-experimentálnych pracovísk s laboratórnymi centrami je určená na odbornú prípravu študentov na najvyššej úrovni. Jej súčasťou je aj „Virtuálna jaskyňa“, jediná svojho druhu v strednej Európe.

viac

Výpis z registra trestov na pobočke Slovenskej pošty

Univerzálna pobočková infraštruktúra, kde si ľudia „pod jednou strechou“ vybavia potrebné záležitosti.

viac

Zmapovali sme riziká slovenskej vedy

Vedeli ste, že Centrum vedecko-technických informácií  Slovenskej republiky oslávi už 80 rokov podpory vedy na Slovensku? DATALAN pri „príležitosti bilancovania“ u zákazníka zrealizoval komplexnú bezpečnostnú analýzu.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa typu služby alebo odvetvia.

všetky prípadové štúdie

DATALAN news

Prečítajte si viac o témach, ktoré aktuálne rezonujú v biznise a inšpirujte sa dobrými nápadmi. Okrem IT noviniek vám pravidelne prinášame aj analýzy a komentáre odborníkov z branže.

Aktuálne číslo Archív

Referencie - citáty

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.