Datalan

Riešenia a služby

DÁTA

DÁTA

Váš hlavný firemný majetok a zdroj bohatstva. Objem dát exponenciálne narastá, sú rozhodujúce pre dlhodobú udržateľnosť biznisu a budú tvoriť kľúčovú hodnotu aplikácií. Preto je dôležité, aby ste ich vedeli efektívne získavať, archivovať, monitorovať, prepájať, mali v nich prehľad a vedeli z nich vyťažiť to podstatné pre vás.

viac
INTEGRÁCIA

INTEGRÁCIA

Prepájanie systémov je rozhodujúce pre biznis procesy a prácu s dátami a významným nástrojom automatizácie. Integrované riešenia umožňujú zlepšiť Customer Experience & Engagement vašich zákazníkov, čo je jediný spôsob, ako o nich neprísť. Preto bude vašou výhodou, ak ich dokážete prekvapiť personalizovanými a modernými službami.

viac
KONEKTIVITA

KONEKTIVITA

Dostupnosť nonstop a na jeden klik je v ére mobility nevyhnutnosťou. V sieti bude čoraz viac rôznorodých zariadení a na dostupnosť a zabezpečenie systémov a zariadení budú kladené nové požiadavky. Preto je nevyhnutné, aby ste boli nielen pripravení, ale aby ste tento fenomén využili na zlepšenie existujúcich či poskytovanie nových služieb.

viac

Novinky

Sme certifikovaným partnerom ZABBIX

Sme certifikovaným partnerom ZABBIX

28.11.2019
Sme naozaj radi, že vďaka našim kolegom sme sa stali jednou zo spoločností partnerského programu ZABBIX a získali sme status Certifikovaný partner.

viac
Vyjadrenie spoločnosti DATALAN k zavádzajúcemu blogu o projekte DCOM

Vyjadrenie spoločnosti DATALAN k zavádzajúcemu blogu o projekte DCOM

16.12.2019
Stanovisko spoločnosti DATALAN k medializovaným informáciám o národnom projekte DCOM.

viac
DUŠAN POLÓNY: Presné a aktuálne dáta dokážu zdravotníkom výrazne pomôcť

DUŠAN POLÓNY: Presné a aktuálne dáta dokážu zdravotníkom výrazne pomôcť

20.11.2019
Informačné systémy v zdravotníctve už nie sú iba nástrojom na dokumentovanie zdravotnej starostlivosti, ale dokážu sa podieľať na komplexnom riadení procesov.

viac
Produkty

Produkty

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Nové nároky pre firmy a inštitúcie

Nová legislatíva GDPR prinesie nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť. Firmy a organizácie budú musieť v najbližších mesiacoch prijať procesné a organizačné opatrenia a nasadiť bezpečnostné riešenia na prevenciu, detekciu, riešenie a reportovanie incidentov.

chcem vedieť viac

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY

Prečo je to pre vás dôležité? 

Všetky dôležité úradné rozhodnutia sú doručené firmám a orgánom verejnej moci výhradne elektronicky a takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám štát zaslal v listinnej podobe. Pokiaľ by vaša inštitúcia nebola pripravená komunikovať prostredníctvom eSchránok, môžu vám uniknúť dôležité oznámenia, napríklad súdne rozhodnutia, exekúcie a podobne.

chcem vedieť viac

Prípadové štúdie

Rozšírenie AEK o nových mandantov

Rozšírenie AEK o nových mandantov

Aplikáciu Automatizácie exekučných konaní (AEK) sme u zákazníka rozšírili o nových mandantov, ktorými sú obce, mestá a ZVJS, aby vedeli efektívnejšie vymáhať nedoplatky napríklad na miestnych daniach, či im umožní uplatniť si svoje oprávnené pohľadávky voči klientom sporiteľne.

viac
Rezervačný systém OMEGA

Rezervačný systém OMEGA

Prehľadnosť, jasnosť a efektívnosť rezervovaných termínov a workflow pacienta v rámci celého nemocničného zariadenia. To sú výsledky nasadenia rezervačného systému OMEGA u klienta NOÚ.

viac
Servisy, pneuservisy

Servisy, pneuservisy

Nová aplikácia – Servisy, pneuservisy, umožňuje elektronické podávanie servisných požiadaviek servisnými strediskami. Zákazníkovi ušetrí čas aj náklady, ale prinesie mu aj možnosť väčšej kontroly a vyhodnocovania servisných požiadaviek a úkonov či zdigitalizovanie celého procesu od prijatia požiadavky až po jej vybavenie.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa typu služby alebo odvetvia.

všetky prípadové štúdie

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.