Datalan

Riešenia a služby

Infokomunikácie

Infokomunikácie

Projekty v oblasti systémovej integrácie, a flexibilné infraštruktúry s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát.

viac
Softvér

Softvér

Unikátne riešenia na mieru, riadenie dokumentov, správa dát, znalostné systéme, aj mobilné služby a aplikácie.

viac
Outsourcing

Outsourcing

Služby od selektívneho outsourcingu pre konkrétnu oblasť infraštruktúry až po zabezpečenie kompletnej prevádzky alebo správy IT prostredia.

viac
Cloud

Cloud

Softvérové riešenia, a prenájom infraštruktúry alebo jej častí s cieľom zvýšiť flexibilitu a minimalizovať náklady.

viac
Produkty

Produkty

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ

Nové nároky pre firmy a inštitúcie

Nová legislatíva GDPR prinesie nové nároky na procesnú, organizačnú a informačnú bezpečnosť. Firmy a organizácie budú musieť v najbližších mesiacoch prijať procesné a organizačné opatrenia a nasadiť bezpečnostné riešenia na prevenciu, detekciu, riešenie a reportovanie incidentov.

chcem vedieť viac

ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY

Prečo je to pre vás dôležité? 

Všetky dôležité úradné rozhodnutia sú doručené firmám a orgánom verejnej moci výhradne elektronicky a takéto rozhodnutie je rovnocenné s tým, ktoré by vám štát zaslal v listinnej podobe. Pokiaľ by vaša inštitúcia nebola pripravená komunikovať prostredníctvom eSchránok, môžu vám uniknúť dôležité oznámenia, napríklad súdne rozhodnutia, exekúcie a podobne.

chcem vedieť viac

Prípadové štúdie

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty / SANET

Rýchlejšia sieť pre slovenské vedecké experimenty / SANET

Vďaka zvýšeniu rýchlosti a kapacity Slovenskej akademickej siete získali naši vedci výrazne lepšie podmienky a šancu priniesť výnimočné objavy.

viac
Modernizácia sieťovej infraštruktúry / NBS

Modernizácia sieťovej infraštruktúry / NBS

Projekt modernizácie NBS priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry, vďaka čomu dokážu poskytované služby spĺňať súčasné aj predpokladané budúce požiadavky NBS.

viac
Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu / FALCK

Svetové riešenie pre najväčšiu záchrannú službu / FALCK

Priniesli sme ďalšie inovácie do oblasti zdravotníctva, ktoré v sanitkách novej generácie zefektívnia činnosť záchranárov.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa typu služby alebo odvetvia.

všetky prípadové štúdie

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.