Datalan

Riešenia a služby

Infokomunikácie

Infokomunikácie

Projekty v oblasti systémovej integrácie, a flexibilné infraštruktúry s vysokou dostupnosťou aplikácií a dát.

viac
Softvér

Softvér

Unikátne riešenia na mieru, riadenie dokumentov, správa dát, znalostné systéme, aj mobilné služby a aplikácie.

viac
Outsourcing

Outsourcing

Služby od selektívneho outsourcingu pre konkrétnu oblasť infraštruktúry až po zabezpečenie kompletnej prevádzky alebo správy IT prostredia.

viac
Cloud

Cloud

Softvérové riešenia, a prenájom infraštruktúry alebo jej častí s cieľom zvýšiť flexibilitu a minimalizovať náklady.

viac
Produkty

Produkty

DIGITALNEMESTO.SK®

Aplikačná platforma určená pre mestá a obce predstavuje rýchly a jednoduchý prístup k aplikáciám od rôznych výrobcov v cloude.

chcem vedieť viac

KORWIN®

Komplexný informačný systém pre samosprávu, ktorý efektívne a prehľadne riadi hospodársko-správnu agendu v zmysle platnej legislatívy.

chcem vedieť viac

NOVORODENEC

Mobilná aplikácia na zber, prenos a zdieľanie štruktúrovaných a audiovizuálnych údajov o malých pacientoch pri transporte detí na špecializované pracovisko, ako aj pri ich ďalšej liečbe.

chcem vedieť viac

ORDINIS®

Komplexný nemocničný informačný systém, určený na efektívnu správu nemocníc, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a laboratórií, zabezpečuje zdravotnícku agendu a poskytuje reporty pre finančné riadenie, o vyťažení zdrojov a zdravotnej starostlivosti.

chcem vedieť viac

CENOVÁ MAPA NEHNUTEĽNOSTÍ

Služba poskytuje informácie o vývoji cien všetkých nehnuteľností na území Slovenska. Využívajú ju finančné inštitúcie, ale aj iné spoločnosti pri oceňovaní nehnuteľností či strategických investíciách.

chcem vedieť viac

CERBERUS

Cloud Recovery and Backup Solution je multiplatformové riešenie dostupnosti pracovných staníc, serverov, informačných systémov a aplikácií.

chcem vedieť viac

BRISK

Riešenie pre podateľne a správu registratúry umožňuje evidenciu a spracovanie papierovej a elektronickej komunikácie (prichádzajúca, odchádzajúca a interná pošta).

chcem vedieť viac

Prípadové štúdie

Služby pre obyvateľov dostupné na jeden klik

Služby pre obyvateľov dostupné na jeden klik

Dátové centrum obcí a miest: Národný projekt DCOM prináša elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických služieb pre mestá a obce, a samosprávam a širokej verejnosti sprostredkuje prístup k moderným eSlužbám.

viac
Špičková infraštruktúra na slovenskej univerzite

Špičková infraštruktúra na slovenskej univerzite

STU v Bratislave: Do prevádzky sme spustili modernú cloudovú infraštruktúru a dátové centrum pre výskumné úlohy vedeckého parku, ktoré dokáže optimálne a dynamicky prideľovať hardvérové zdroje podľa potrieb jednotlivých projektov.

viac
Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS

Modernizácia sieťovej infraštruktúry NBS

Projekt modernizácie NBS priniesol zvýšenie kapacity a priepustnosti sieťovej infraštruktúry, vďaka čomu dokážu poskytované služby spĺňať súčasné aj predpokladané budúce požiadavky NBS.

viac

Inšpirácia pre váš biznis

Pozrite si ďalšie prípadové štúdie podľa typu služby alebo odvetvia.

všetky prípadové štúdie

Chcete sa o našich riešeniach dozvedieť viac? Dohodnite si stretnutie s našimi odborníkmi.