Memphis - správa registratúry

Registratúra Memphis z dielne DATALANu eviduje v súlade s platnou legislatívou SR registratúrne záznamy a spisy, ktoré do vašej organizácie prichádzajú a odchádzajú alebo sú vytvorené interne. Riešenie riadi spracovanie registratúrnych záznamov v organizácii od zaradenia záznamu do spisu, vybavenia poverenými spracovateľmi až po jeho úschovu a vyradenie. Zároveň poskytuje okamžité informácie o štádiu vybavovania záznamov a spisov a kontroluje dodržiavanie zákonných a interných lehôt.

Riešenie je držiteľom Certifikátu o zhode informačného systému s požiadavkami výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry v znení opatrenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 203/2021 Z. z. uvedenej úrovne – Vysoká úroveň

Prečo je naše riešenie jedinečné?

Moderný a responzívny
dizajn

Priama integrácia na Slovensko.sk

Hromadné akcie a agendové spisy

Praktická Drag&Drop funkcia príloh

Aplikácia v cloude

Fulltextové vyhľadávanie a rozšírené filtrovanie

Memphis potrebujú
organizácie, ktoré:

  • riešia zákonné požiadavky
  • pracujú s množstvom rôznych dokumentov
  • dokumenty nie je možné spracovávať v pevne definovanom procese 
  • dokumenty sú spolu s dokumentáciou organizované do spisov
  • spisy majú pevne definovaný životný cyklus
  • pracujú s fyzickými dokumentami a spismi uloženými v archíve

Integrácia na slovensko.sk a rôzne informačné systémy

Správa registratúry Memphis umožňuje integráciu na rôzne IS miest a obcí ako KORWIN, URBIS alebo DCOM ale aj integráciu na DMS (Alfresco, Sharepoint). Podporuje tiež integráciu na akademické informačné systémy a rôzne iné tipy integrácií podľa vašich požiadaviek a možností.

Jednoduché a prehľadné vyradenie spisov

Riešenie podporuje jednoduché a prehľadné vyraďovacie konanie z registratúrneho strediska pre spisy, ktorých lehota uloženia už vypršala – vyraďovacie zoznamy pre vyraďovacie konanie a preberacie zoznamy pre spisy prechádzajúce do trvalej archívnej starostlivosti.

Dodržiavanie zákonných lehôt

Riešenie na základe značky automaticky kontroluje dodržiavanie lehôt na ich vybavenie a upozorňuje na blížiace sa termíny, čím pomáha predchádzať nežiaducim situáciám pri nedodržaní zákonných lehôt. To všetko jednoducho pomocou notifikačných služieb o blížiacich sa termínoch.

Žiaden dokument sa nestratí

Riešenie riadi prácu so záznamami a spismi tak, aby boli okamžite k dispozícii všetky dôležité informácie. Správa registratúry je garanciou, že sa žiaden dokument nestratí, ani nepoškodí. Navyše je prístup k informáciám a elektronickým dokumentom zabezpečený technológiami poskytujúcimi vysokú úroveň zabezpečenia proti neoprávnenému prístupu a zneužitiu informácií.

Zaručená konverzia - z listinnej do elektronickej formy a naopak

Aplikácia Zaručená konverzia slúži na prevod originálneho papierového dokumentu na elektronickú verziu a opačne. Vďaka nej bude vaše fungovanie efektívnejšie, práca jednoduchšia a klienti spokojnejší. Zabezpečuje prevod medzi rôznymi formami dokumentov tak, aby novovzniknutý dokument mal rovnaké právne účinky a mohol byť použitý na právne účely rovnako ako pôvodný dokument.

* Aj samostatne nasaditeľné

Prepojenie na elektronické schránky pomocou eGOV Connectora

Riešenie eGOV Connector umožňuje inštitúciám štátnej správy jednoducho a efektívne komunikovať s fyzickými i právnickými osobami a s verejnou správou pomocou integrácie na elektronickú schránku, bez nutnosti používať nový občiansky preukaz s čipom a čítačku čipových kariet. Predstavuje kombináciu správy registratúry Memphis a jej priame prepojenie s eSchránkami na ÚPVS. 

* Aj samostatne nasaditeľné

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov