Datalan

Kontaktujte nás

Praha
Bratislava
Žilina
Banská Bystrica
Košice

Kontaktné údaje

Centrála spoločnosti

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01  Bratislava

Tel.: +421 2 50 25 77 77
Fax: +421 2 50 25 77 00

Stredisko Outsourcingu IT a autorizovaného servisu

DATALAN, a. s.
Krasovského 14
851 01  Bratislava

Tel.: +421 2 323 727 77
Fax: +421 2 323 727 00

DATALAN, a.s., odštěpný závod

Na hlinách 1786/16
Kobylisy
182 00 Praha 8

Pobočka Banská Bystrica

DATALAN, a. s.
Pobočka Banská Bystrica
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 48 3210 888
Fax: +421 48 3210 800

Pobočka Košice

DATALAN, a. s.
Pobočka Košice
Rozvojová 2
04011 Košice

Tel.: +421 (55) 321 00 10

Pobočka Žilina

DATALAN, a. s.
Pobočka Žilina
Dolné Rudiny 3
010 01 Žilina

Tel.: +421 41 500 62 32
Tel.: +421 41 500 62 30
Fax: +421 41 500 62 31

Fakturačné údaje

 

DATALAN, a. s.

Krasovského 14
851 01 Bratislava

IČO: 35 810 734
IČ DPH: SK2020259175
Tatra banka: 2627106780/1100
Tatra banka: IBAN SK87 1100 0000 0026 2710 6780
VÚB: 2362610657/0200
VÚB: IBAN SK03 0200 0000 0023 6261 0657

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka č.: 2704/B. 

DATALAN, a.s., odštěpný závod

Na hlinách 1786/16 - Kobylisy
182 00 Praha 8

DIČ: CZ684583729
IČO: 07397411
Číslo účtu: 115-8012780207/0100
IBAN: CZ6001000001158012780207
BIC kód: KOMBCZPP
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Spoločnosť je zapísaná na Mestskom súde v Prahe, Spisová značka: A 78869.