Webináre

Vďaka tímu expertov disponuje DATALAN odborným know-how, ktoré naši experti dopĺňajú svojimi dlhoročnými skúsenosťami a zároveň štúdiom aktuálnych zmien, noviniek a trendov, či už v oblasti správy prostredia – od zariadení až po prístupy, alebo v téme kybernetickej bezpečnosti. Mimochodom, vedeli ste, že DATALAN ako jedna z mála firiem na trhu ponúka svojim zákazníkom bezpečnostného manažéra na prenájom, či audítora pre zistenie súladu so zákonmi v bezpečnostnej legislatíve?

Plánované a zrealizované webináre

archív

Legislatívne požiadavky na kybernetickú bezpečnosť

29. júna, 2023
| Trvanie: 90 min.
Vo webinári sa pozrieme na najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávame pri plnení legislatívnych požiadaviek u jednotlivých subjektov. Pozrieme sa na to, čo prinesie novelizácia vyhlášky 362/2018 Z.z., ktorá ustanovuje rozsah bezpečnostných opatrení a bezpečnostnej dokumentácie. Taktiež sa budeme venovať novej európskej smernici NIS2 a tomu, aké zmeny pre nás prinesie.
archív

Kybernetické hrozby v roku 2022 – trendy a dopady

14. júna, 2023
| Trvanie: 55 min
Počet kybernetických bezpečnostných útokov v minulom roku 2022 sa naďalej zvyšoval, a to nielen z hľadiska vektorov útokov a ich počtu, ale aj z hľadiska ich vplyvu. Vo webinári za pozrieme na rok 2022 z pohľadu kybernetických bezpečnostných hrozieb. Aké boli trendy v bezpečnostných hrozbách a útokoch, aké to malo dopady na jednotlivé sektory a ako sa pred niektorými hrozbami chrániť.
archív

Nové prístupy pri ochrane koncových bodov

24. novembra, 2022
| Trvanie: 55 min
Tradičné zabezpečenie koncových bodov vrátane antivírusovej ochrany a ochrany založenej na signatúrach už v súčasnosti nestačí. Potreba rýchlej detekcie a odozvy na bezpečnostné incidenty kladie väčšie nároky aj na riešenia bezpečnosti koncových bodov. Využívanie AI a automatizácie pri detekcii a náprave hrozieb sú už nevyhnutnou súčasťou ochrany každého koncového zariadenia.
archív

Čo sa deje v mojom IT prostredí a ako ho udržať v bezpečí?

27. októbra, 2022
| Trvanie: 48 min
Organizácie sú vystavované čoraz väčšiemu objemu sofistikovaných útokov. Preventívna prevencia, detekcia a odstraňovanie útokov vyžaduje mať k dispozícii všetky informácie z vašej organizácie, ktoré sú relevantné z hľadiska bezpečnosti. Analýzy a korelácie nad nimi umožňujú odhaľovať hrozby a automatizovať aktivity v oblasti zabezpečenia celého IT prostredia.
archív

Ako chrániť citlivé dáta pred hrozbami 21. storočia?

6. októbra, 2022
| Trvanie: 48 min
Rizík straty či úniku dát je čoraz viac, preto je dôležité mať ošetrené všetky možné riziká. Stretávame sa s tým, že firmy riešia bezpečnosť dát skôr reaktívne, teda až po ich úniku či strate. Zákony o kyberbezpečnosti a ochrane osobných údajov sú nástroje, ktoré poskytujú metodiku ako pristupovať k ochrane a zabraňovať neautorizovanému úniku.
archív

IT Bezpečnosť:
Cesta k efektívnosti

30. júna, 2022
| Trvanie: 50 min
Ako pomáha legislatíva v téme kyberbezpečnosti? Aké sú ciele Zákona o kybernetickej bezpečnosti a ako prebieha jeho implementácia v praxi? Naši odborníci vám povedia viac aj o riešeniach pre bezpečnosť dát a priestor bude aj na vaše otázky. Webinár je určený pre všetky firmy, organizácie a úrady.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov