Správa, monitoring a servis

Venujte sa naplno činnosti svojej organizácie a správu, monitoring a servis nechajte na nás. Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých komponentov infraštruktúry sa realizuje v DATALAN monitorovacom centre našimi odborníkmi. Zabezpečujeme aj efektívny autorizovaný záručný a pozáručný servis.

Prečo sú naše riešenia jedinečné?

Zmapovanie prostredia vašej organizácie

Predvídanie a včasné reagovanie na poruchu

Zefektívnenie prevádzky informačných technológií

Kompletná správa vášho IT

Prioritné riešenie požiadaviek

Začiatok riešenia poruchy do 8 hodín

Mať znalosti
nestačí – referencie:

  • Sociálna poisťovňa
  • Národná banka Slovenska
  • Hern, s.r.o.
  • Slovenské liečebné kúpele Piešťany
  • DQI
  • LEXXUS, a.s.

Správa a monitoring sietí

Správa siete je súhrn aplikácií, nástrojov a procesov používaných na poskytovanie, prevádzku, údržbu, správu a zabezpečenie sieťovej infraštruktúry. Hlavnou úlohou správy siete je zabezpečiť, aby sieťové zdroje boli používateľom dostupné efektívne a rýchlo. Využívame analýzu chýb a správu výkonu na optimalizáciu stavu siete.

Správa a monitoring serverov

V rámci správy a monitoringu serverov vieme zabezpečiť inštaláciu, konfiguráciu, migráciu serverov, aktualizáciu firmvéru, bezpečnostné aktualizácie, zálohovanie, kontrolu logov o činnosti servera, antispamovú a antivírusovú ochranu, aktívny monitoring hardware-u a software-u servera nonstop, kontrolu dostupnosti a údržbu.

Správa a monitoring koncových zariadení

Poskytujeme inštaláciu koncových zariadení, prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmeny konfigurácie, odinštalovanie a následná likvidácia. Sledovanie všetkých dôležitých parametrov o stave softvéru a hardvéru v centrálnom bode monitoringu a následné riešenie v prípade vzniknutého problému. 

Záručný a pozáručný servis

S využitím skúseností našich servisných technikov, vieme poskytnúť servis na akékoľvek zariadenie podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Všetky servisné služby poskytujeme priamo u zákazníka alebo aj v niektorom z našich servisných centier. Pre maximálny komfort zákazníka ponúkame aj možnosť zvozu a dovozu zariadenia kuriérom do servisného centra.

Správa a monitoring aplikácií

Pri správe a monitoringu aplikácií  zabezpečujeme inštaláciu a konfiguráciu aplikácií, kontajnerizáciu, implementáciu upgradov a bezpečnostných záplat, automatizované a manuálne kontroly, integráciu s ďalšími systémami.

Spolupracujeme s najlepšími

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov