IT je neviditeľný pomocník. Technológie nemusíte vidieť, musíte však v každodennej práci využívať a oceňovať ich výhody. Musia vám prácu uľahčovať, fungovanie zefektívňovať, prinášať úspory, šetriť kapacity aj čas, a v neposlednom rade vás robiť lepšími a silnejšími. V rámci konkurencie a služieb zákazníkom. Takto chápeme technológie my. Nehovoríme o platformách, softvérových systémoch či hardvérovom vybavení. Hovoríme o úžitku, ktorý vám prinesú. Moderné technológie sú schopné pomôcť vám v každom procese, pri každej činnosti – od práce s dátami až po komunikáciu so zákazníkmi.

A čo je našou výhodou pre vás? Naši experti vám dokážu navrhnúť a implementovať riešenie na mieru, no pripravenú máme aj ponuku „hotových produktov“ – nástrojov, ktoré dokážu rýchlo, jednoducho a bez veľkých vstupných investícií priniesť želané výsledky. 

Zoznámte sa s našou ponukou. Komplexné portfólio v skratke nájdete v prehľadnom katalógu na stiahnutie.

Máte záujem o viac informácií o konkrétnych riešeniach a službách? Nech sa páči.

CreditPlus
CreditPlus portfólio je určené pre bankové a nebankové finančné inštitúcie poskytujúce úverové produkty, ako aj pre komerčné poisťovne a partnerov. Spravuje celý proces poskytovania úverových produktov ako aj poskytovania komerčného poistenia.
CROSS
LifeRay portál
Jedna platforma, nekonečno možností. Portálové riešenie Liferay je open source nástroj, ktorý umožňuje správu dát, aplikácií a procesov z jedného používateľského rozhrania.
CROSS
ePorady
Komplexné riešenie pre online rokovania. Zastrešuje všetky procesy pre prípravu elektronických podkladov, zefektívňuje a uľahčuje komunikáciu, prezentáciu a digitálnu spoluprácu.
CROSS
Registratúra Memphis
Jednoduchá a efektívna komunikácia s verejnou správou cez eDesk bez použitia občianskeho preukazu s čipom. Riešenie riadi kompletné spracovanie všetkých registratúrnych záznamov.
Nemocničný IS
(Ordinis a Clinicom)
Informačné systémy na správu zdravotníckych zariadení, prepojené na ezdravie, s ktorými bude vaša práca jednoduchšia, informácie dostupnejšie a starostlivosť o pacienta efektívnejšia.
eSAM
Nová generácia produktov pre samosprávu zastreší všetky procesy, súvisiace so zabezpečením výkonu samosprávnych funkcií miest a obcí v jednom webovom rozhraní, s možnosťou komfortnej tvorby prezentácií a vlastných manažérskych prehľadov.
Korwin
Comprehensive information system for processing, record-keeping and managing information of economic-administrative agendas and performing the competences of cities and municipalities in accordance with the valid legislation.
Digitálne mesto
Moderný a efektívny nástroj na poskytovanie kvalitných a rýchlo dostupných online služieb pre občanov a samosprávy – od zverejňovania informácie až po grafický reporting v reálnom čase.
CROSS
Vývoj na mieru
Konzultujeme vaše potreby, využívame naše know-how a prenášame svetové trendy do reálnej praxe. Navrhneme a implementujeme presne na mieru, aktualizujeme podľa meniacich sa priorít.

CROSS
DMS – Sharepoint riešenia a systém Edproc
Automatizovaný nástroj na zjednodušenie a zefektívnenie interných procesov vo vašej organizácii, ktorý vám customizujeme na mieru, napr. aj na jeden klik z mobilných zariadení.
CROSS
ESB – Enterprise Service Bus a integrácie
Konfigurovateľné komunikačné platformy zabezpečujúce spoľahlivé doručenie dát medzi aplikáciami, riadenie bezpečnosti, monitoring a auditing, schopné integrovať heterogénne prostredia.
CROSS
eForm modul
Nástroj na modulárnu správu a customizovaný návrh elektronických formulárov. Jednotné integračné rozhranie pre agendové systémy, s možnosťou okamžitého prehľadu.
CROSS
IAM – Identity Acces Management
IModulárne riešenie, založené na princípe Single Sign-On (SSO), pre „jediné prihlásenie sa“ v rámci celého prostredia organizácie bez nutnosti opätovného zadávania údajov.
CROSS
eGOV Connector
Unikátne, plne automatizované cloudové riešenie pre jednoduché spojenie s vašou elektronickou schránkou na portáli ÚPVS bez potreby inštalácie a hardvérového vybavenia, eID a čítačky.
CROSS
eDEB Connector
Integračný komponent pre efektívnejšiu prácu, automatizovanú komunikáciu a spracovanie žiadostí o súčinnosť pre potreby vymáhania pohľadávok. Určený je pre exekútorov, obce a mestá alebo Sociálnu poisťovňu.
CROSS
Chatbot
Inteligentný konverzačný nástroj s umelou inteligenciou, ktorý je vašim zákazníkom nonstop k dispozícii. Komunikuje v slovenčine, a umožňuje zbierať a analyzovať komunikačné dáta.
Ordinis OMEGA
Multiplatformový modulárny rezervačný a vyvolávací systém OMEGA umožní nemocniciam a ambulanciám elektronizáciu lekárskej agendy a komplexný efektívny manažment pacienta.
CROSS
Custom development
Pre efektívnejšie, prehľadnejšie a úspornejšie riadenie vám poskytneme kompletný support. Vieme zabezpečiť robustný systém pre tisícky používateľov aj agilný vývoj pre malý tím.

CROSS
BCM – Business Continuity Management
BCM riadi a chráni kľúčové procesy vo vašej organizácii. Ide o súbor potrebných aktivít pre prípad prerušenia bežnej prevádzky, či havárie, s elimináciou rizík a následkov.
CROSS
IKT servisné služby
Navrhujeme, implementujeme a spravujeme infraštruktúry, využívajúce nové technologické možnosti a skúsenosti certifikovaných odborníkov, ktorí sa podieľali na unikátnych projektoch.
CROSS
Monitoring a správa infraštruktúry
Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií z jednotlivých komponentov vašej infraštruktúry na diaľku. Zabezpečíme aj správu IKT, notifikáciu, návrhy riešení problémov a reportovanie.
CROSS
Softvérovo definovaná infraštruktúra
Návrh a starostlivosť o vaše zariadenia, siete, technologické vybavenie aj dáta a prístupy prostredníctvom cloudu a virtualizovaných serverov zjednoduší fungovanie a zníži náklady.
CROSS
Vzdelávanie a konzultácie
Individuálne poradenstvo, konzultácie v rámci dodávaných riešení a služieb, online webináre a elektronické vzdelávanie, workshopy a semináre.
CROSS
Zálohovanie ako služba
Návrh, dodávka, implementácia a správa riešení na zálohovanie dát ako samostatných riešení, pre virtuálne prostredia aj ako súčasť komplexných riešení, kde je zálohovanie vyžadované.
CROSS
Tlač ako služba
Riešenia na spravovanie služieb tlače na mieru, ktoré vám umožnia využívať najvyššiu kvalitu tlačových zariadení, a zároveň získať nákladovo efektívnejšiu službu.
CROSS
Autorizovaný servis
Zabezpečenie efektívneho autorizovaného záručného a pozáručného servisu pre platformy Asus, Dell, Epson, HP, HPE, IBM, Kyocera, Lenovo, OKI, Xerox.
CROSS
Call Centrum
Multikanálové kontaktné centrum (telefón, e-mail, service desk), s poskytovaním 24/7 konzultácií a poradenstva pre hardvérové aj softvérové riešenia a služby.

CROSS
Bezpečnosť ako služba
Funkčné riešenia podľa konkrétnych potrieb a požiadaviek zákazníka, vyplývajúce z bezpečnostnej legislatívy i procesných a biznis nárokov, bez nutnosti veľkých investícií.
CROSS
Manažér kybernetickej bezpečnosti ako služba
Prenájom skúsených bezpečnostných expertov a IT odborníkov, vďaka ktorému získate špičkové know-how, aktualizovaný prehľad a možnosť prednostných konzultácií.
CROSS
Podpora pre súlad s bezpečnostnou legislatívou
Podpora pri udržiavaní súladu vášho prostredia s aktuálnymi požiadavkami na kybernetickú bezpečnosť v zmysle legislatívy. Služby od sledovania stavu súladu až po konzultácie k zákonom.
CROSS
Bezpečnosť citlivých dát
Komplexná správa zabezpečenia dát, kontrola prístupu používateľov, aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát, a monitorovanie 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.
CROSS
Bezpečnosť aplikácií
Opatrenia pre bezpečnosť web a mobilných aplikácií, vrátane rozhraní, ku ktorým sú pripojené, integrovaných API rozhraní a služieb tretích strán, vrátane služby Load balancing.
CROSS
Sieťová bezpečnosť
Ochrana vstupných brán, WiFi sietí, správa bezpečnosti siete a VPN, ochrana proti útokom z internetu, antivírusová ochrana, bezpečnosť používateľov, blokovanie prístupov.
CROSS
Bezpečnosť koncových bodov
Monitoring, analýzy a kontrola bezpečnosti zariadení – desktopy, notebooky, tablety, mobilné telefóny a príslušenstvo, a návrh a implementácia bezpečnostných nástrojov.
CROSS
Zisťovanie zraniteľností a penetračné testovanie
Komplexný prehľad o IT infraštruktúre z pohľadu bezpečnosti, odhalenie nebezpečných a neaktualizovaných systémov v sieti, testy pre súlad, a príprava komplexného vyhodnotenia.
CROSS
Analýza sietí a tokov dát
Špecializované služby ako analýza LAN siete z pohľadu fyzickej a logickej topológie, zapojenia perimetra, súčasného stavu siete, a návrhy na zmeny topológie, či výmenu zariadení.