Ochrana
osobných
údajov

Zodpovedný prístup máme v každej oblasti.

Ochrana osobných údajov

Pre spoločnosť DATALAN, a.s. je veľmi dôležité zabezpečiť ochranu osobných údajov, ktoré pri poskytovaní služieb spracúvame, a preto sme na ich ochranu prijali primerané technické a organizačné opatrenia. Súčasne spoločnosť DATALAN, a.s. vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z GDPR a zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pre akékoľvek informácie prosím kontaktujte gdpr@datalan.sk.

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov