Súlad s bezpečnostnou legislatívou

Kybernetická bezpečnosť je aktuálnou a dôležitou témou, ktorej by ste mali venovať svoju pozornosť aj z legislatívneho pohľadu. Ponúkame vám dostupné možnosti, ako byť v súlade so zákonom rýchlo, jednoducho a bez veľkých investícií. Bezpečnostná legislatíva určuje normy ako vytvoriť a udržiavať bezpečné prostredie pre vás a vašich zamestnancov či zákazníkov. Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia.

Prečo je spolupráca s nami jedinečná?

Sledovanie aktuálneho stavu v súlade so zákonom

Poradenstvo a podpora pri prijímaní opatrení

Post implementačná podpora

Tím so širokým portfóliom skúseností

Mať znalosti
nestačí – referencie:

  • Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
  • Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého Dolný Kubín
  • Bratislava – Staré Mesto
  • mesto Galanta

Súlad so ZoKB

Vašou prvoradou povinnosťou ako prevádzkovateľov základných služieb je prijať a dodržiavať bezpečnostné opatrenia v rozsahu stanovenom zákonom o kybernetickej bezpečnosti. Ponúkame vám dostupné možnosti, ako byť v súlade so zákonom rýchlo, jednoducho a s primeranými a efektívnymi investíciami.

Súlad so ZoITVS

Zákon komplexne upravuje organizáciu správy informačných technológií verejnej správy. Poskytneme vám potrebné konzultácie, pomôžeme splniť požiadavky zákona a vašu legislatívnu povinnosť a súčasne aj ochrániť vaše dáta, systémy a zariadenia. Aby ste boli v bezpečí a vyhli sa prípadným sankciám za nesplnenie povinností.

Súlad s GDPR

Nariadenie je platné vo všetkých členských štátoch Európskej únie a je povinné pre všetky spoločnosti, ktoré spracovávajú osobné údaje a pôsobia na území Európskej únie bez ohľadu na ich veľkosť či počet zamestnancov. Ponúkame vám komplexnú ochranu osobných údajov v praxi, nastavenie metodiky a procesov.

Manažér kybernetickej bezpečnosti

V rámci informačnej bezpečnosti je potrebné v organizácii vykonávať širokú škálu činností, ktoré vykonáva Manažér kybernetickej bezpečnosti. Manažér kybernetickej bezpečnosti je jedným zo základných nástrojov tvorby bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa základnej služby a ich aplikácie do praxe na kontinuálnej báze.

Audítor kybernetickej bezpečnosti

V rámci nášho portfólia vám ponúkame aj audítorské služby, ktoré zahŕňajú preverenie rozsahu reálnej realizácie procesov, posúdenie dopadov plánovaných a realizovaných opatrení či identifikáciu odporúčaných opatrení. Disponujeme tímom skúsených bezpečnostných odborníkov a certifikovaným audítorom ZoKB, ktorí vás radi pripravia na aktuálne potreby aj budúce výzvy v oblasti ochrany osobných údajov.

Spolupracujeme s najlepšími

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov