Všeobecné obchodné podmienky

Pre poskytovanie používateľských práv a podpory k aplikačnému programovému vybaveniu KORWIN® a/alebo MEMPHIS správa registratúry s účinnosťou od 01.01.2021, a to v súlade s čl. 18. 3. VOP.

Cenník Informačných systémov

Cenník aplikačného programového vybavenia IS pre samosprávu (IS KORWIN® a IS MEMPHIS správa registratúry®), modulov Digitálne mesto a poskytovaných služieb.

Doporučené konfigurácie

Doporučené konfigurácie pre Registratúru MEPHIS a IS KORWIN®.

Registratúra MEMPHIS (pdf)

Doporučená konfigurácia (pdf)

Stiahnúť

IS Korwin (pdf)

Doporučená konfigurácia (pdf)

Stiahnúť

Pre akékoľvek informácie, prosím kontaktujte samosprava@datalan.sk.