Samospráva

Dokumenty na stiahnutie.

Všeobecné obchodné podmienky

Pre poskytovanie používateľských práv a podpory k aplikačnému programovému vybaveniu KORWIN a/alebo MEMPHIS správa registratúry alebo MEMPHIS správa registratúry (verzia 3.0.0 eGov) s účinnosťou od 16.01.2023, a to v súlade s čl. 18. 3. VOP.

Cenník Informačných systémov

Cenník aplikačného programového vybavenia IS pre samosprávu (IS KORWIN® a IS MEMPHIS správa registratúry®), modulov Digitálne mesto a poskytovaných služieb.

Doporučené konfigurácie

Doporučené konfigurácie pre Registratúru MEPHIS a IS KORWIN.

Pre akékoľvek informácie, prosím kontaktujte samosprava@datalan.sk

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov