Spoľahlivá ochrana vašich webových aplikácií

Výkonné, dostupné a funkčné aplikácie sú dnes už neoddeliteľnou súčasťou každej organizácie. Od nich priamo závisí kvalita služieb, produktov, ktoré organizácia poskytuje. Výhodou webových aplikácií je rovnaké používateľské rozhranie bez nutnosti inštalácie špeciálneho softvéru a jednoduchá aktualizácia zo strany prevádzkovateľa. Môžete ich spustiť z akéhokoľvek zariadenia pomocou webového prehliadača, jedinou podmienkou je internetové pripojenie.

Aplikácie sú kritické pre každodenný chod organizácie. Prostredníctvom nich zamestnanci i externisti pristupujú k dôležitým dátam a iným hodnotám. Avšak bez správnej ochrany sa práve aplikácie môžu stať cieľom zneužitia, ktoré môže viest k nežiadúcim únikom dôležitých informácií a dát. Prieskumy hovoria, že v 53 % prípadoch sú práve aplikácie cieľom útokov.

Hlavné hrozby, ktorým organizácie pri ochrane aplikácií celia:
Web aplikačná bezpečnosť od DATALANu zabezpečí:
WAF – eliminácia útokov bez zmeny v aplikáciách

Webový aplikačný firewall (WAF) sa umiestňuje do siete pred chránenú aplikáciu, čo uľahčuje jeho implementáciu. Dostupný je vo forme cloudovej služby, virtuálneho alebo fyzického zariadenia. Okrem štandardných statických signatúr a reputácií proaktívne deteguje a eliminuje robotované útoky, úniky prihlasovacích a citlivých údajov, preťaženia chránenej aplikácie. Používa umelú inteligenciu a strojové učenie na detekciu anomálií a neznámych útokov. Nasadenie technológie nevyžaduje žiadne zmeny na strane webovej aplikácie a preto negatívne neovplyvňuje jej výkonnosť.

Riešenie je určené všetkým organizáciám, ktoré:
Riešenie je určené všetkým organizáciám, ktoré:

Útoky zamerané na webové aplikácie sú stále sofistikovanejšie. Špecializovaná ochrana šitá na mieru je preto nevyhnutnou podmienkou. Stavte na skúsenosti bezpečnostných expertov spoločnosti DATALAN a špičkový webový aplikačný firewall, pomocou ktorého vám pomôžeme ochrániť vaše aplikácie pred rôznymi typmi útokov.

Referencie
sociálna poistovna logo
NBS narodna banka slovenska Logo
logo Nafta

Máte záujem o viac informácií?