Máte bezpečnosť citlivých dát pod palcom?

V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, vrátane externých i interných krádeží dát, zničením, znehodnotením a zneužitím dát, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. Ochrana dát nie je vecou jednoduchou, keďže množstvo dát a ich zdroje exponenciálne rastú, preto vám s ňou v DATALANe radi pomôžeme.

Výhody nášho riešenia
Ochrana citlivých dát a 100 % monitoring

Riešenie na ochranu citlivých dát z našej dielne poskytuje neinvazívnu architektúru pre monitorovanie a audit práce používateľov s rôznymi dátovými zdrojmi v reálnom čase, ako aj testy zraniteľnosti dátových zdrojov. Monitorovanými dátovými zdrojmi môžu byt všetky hlavné databázové platformy, platformy pre spracovanie neštruktúrovaných dát alebo NoSQL databázy.

Riešenie zároveň poskytuje komplexnú správu zabezpečenia dát, kontrolu prístupu užívateľov k systému a dátam a aktívne prostriedky pre zabránenie zneužitia dát ako bežnými, tak aj privilegovanými používateľmi. Nezávislosť riešenia na privilegovaných používateľoch ale aj na natívnom audite dátových zdrojov celkom zabráni akémukoľvek neoprávnenému manipulovaniu so záznamami auditov, prípadne obídeniu auditu. Riešenie umožňuje monitorovať 100 % dátových operácií vrátane lokálneho prístupu.

Nasadenie technológie nevyžaduje žiadne zmeny v konfigurácii systémov správy dát alebo v aplikácii a má minimálny vplyv na výkonnosť monitorovanej databázy.

Riešenie je v súlade so všetkými hlavnými štandardmi, ktoré definujú pravidlá bezpečnosti spracovania dát (SOX, PCI, NIST, STIG a ďalšie).

Riešenie na ochranu a monitoring dát od DATALANu prináša:
Určené všetkým organizáciám, ktoré:
Výhody nášho riešenia
bezpecnost aplikacii schema
Referencie
slovenska posta logo
kupele pisetany logo

Máte záujem o viac informácií?