Monitoring a správa infraštruktúry od DATALANu

Venujte sa naplno svojmu poslaniu a monitorovanie a správu svojich informačných systémov a infraštruktúry nechajte na odborníkov – teda na nás.

Monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých komponentov infraštruktúry sa realizuje v DATALAN monitorovacom centre našimi odborníkmi. Odtiaľ je vykonávaná aj správa infraštruktúry, upozorňovanie na potenciálne problémy i návrhy na ich riešenia a pravidelné reportovanie.

Vysokou pridanou hodnotou nášho riešenia je dokonalé zmapovanie prostredia vašej organizácie a sledovanie každého jedného komponentu tak, že vie predvídať a včas reagovať na jeho prípadnú poruchu alebo výpadok.

Monitoring a správa infraštruktúry
Vaša bezpečnosť je na prvom mieste

Pripojením na internet skvalitňujete poskytovanie služieb vašim klientom, ale tiež sa viac a viac otvárate potenciálnym hrozbám, ktoré môžu ohroziť
fungovanie vašej organizácie. Chod každej modernej spolocnosti je cím dalej tým viac závislý na fungujúcich informacných systémoch, pocítacoch, tlaciarnach a pripojení na internet.

Ako predísť neočakávaným výpadkom poskytovaných služieb, kybernetickým útokom zvonka, nežiadúcim únikom informácií tak, aby chod organizácie bol čo najmenej ohrozený, je ozajstnou výzvou. Mat prehlaď o stave svojej infraštruktúry a kritických aplikáciách ci dostupnosti a požadovanej kvality služieb je nevyhnutnosťou – my vám s tým pomôžeme.

Čo vám ponúkame?
To pravé pre vás?

Službu Monitorovanie a správa infraštruktúry poskytujeme pre všetky typy organizácií nezávisle od veľkosti, komplexnosti alebo jej obchodného zamerania. Okrem správy a monitorovania táto služba dokáže pomôcť aj pri rozhodovaní o smerovaní rozvoja infraštruktúry organizácie.

Výhody nášho riešenia
Monitoring a správa infraštruktúry schema
Referencie
universal logo
eGov Connector logo
BA SK bratislavský samosprávny kraj logo
nove zamky logo

Máte záujem o viac informácií?