30. výročie oslavujeme podporou užitočných projektov. Pridáte sa?

Máme 30 – dobrých nápadov ako pomôcť a podporiť zaujímavé a inšpiratívne projekty, iniciatívy a aktivity dobrých ľudí. Pridajte sa k nám

Na Slovensku máme mnoho možností, ako preniesť dobré nápady a užitočné inovácie do našich životov. Za 30 rokov, počas ktorých DATALAN spolupracoval s množstvom výnimočných talentov a osobností, sme sa presvedčili, že naša krajina má silný potenciál a vďaka zanieteniu a nadšeniu vieme spoločne robiť veľké veci. V DATALANe fandíme všetkým, ktorí „makajú“ rovnako ako my na dosiahnutí cieľov. Sme vďační za naše dlhodobé úspechy ako jeden z TOP slovenských poskytovateľov IT riešení a služieb – a o tento úspech sa radosťou podelíme. Preto v jubilejnom 30. roku existencie posilňujeme svoju podporu.

Tridsiatka projektov a organizácií, za ktorými sú príbehy odvahy, ľudskosti a pozitívny vplyv na spoločnosť, v ktorej žijeme. Jeden z nich dostane od nás podporu. Takýmto netradičným spôsobom oslávime svoje 30. výročie pôsobenia na slovenskom trhu. Ktorý projekt to bude, rozhodnete vy prostredníctvom online hlasovania na stránke DATALAN podporuje. Svojho favorita si môžete vybrať do konca januára.

DATALAN vybral 20 inšpiratívnych organizácií a projektov, ku ktorým mohla verejnosť navrhnúť ďalších 10. Zahlasovať môžete za projekty, ktoré prinášajú adresnú pomoc komunitám, spájajú ľudí s ambíciou byť súčasťou pozitívnej zmeny, venujú sa rozvoju digitálneho vzdelávania či kritického myslenia, menia naše mestá na zelenšie, inšpirujú ako žiť udržateľný život, zvyšujú povedomie o kvalitnej strave a lokálnych produktoch, alebo nezištne pomáhajú cez dobrovoľnícku činnosť.

Myšlienka podpory a pomoci sa nesie celou históriou našej spoločnosti. Nielen v podobe podporenia nápadov a aktivít v oblastiach, ktoré sú nám blízke – veda a vzdelávanie, či ekológia, ale aj v našej každodennej práci,“ hovorí predseda predstavenstva a generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák. „Motivujú nás projekty, ktoré sú technologickou výzvou, no prispejú k modernizácii Slovenska a pozitívne sa prejavia na živote a fungovaní ľudí aj firiem, či už úsporou času a financií, alebo spríjemnením každodenných aktivít – občana, obyvateľa, študenta aj pacienta.“

Tu si pozrite nominované projekty a venujte im svoj hlas. Ďakujeme všetkým, ktorí sa rozhodnúť pomôcť s nami.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov