ITAPA 2020: Aj samosprávy fungujú digitálne a bezpečne

„21. storočie a aktuálna digitálna doba kladie vysoké nároky aj na mestá a obce, a komunikáciu ľudí v samospráve – s občanmi no aj medzi sebou. Medzi technologické nástroje, ktoré môžu už dnes využívať a umožnia im pracovať online – zasadať, rokovať a efektívne komunikovať, patrí aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od spoločnosti DATALAN.“ povedal Roman Jedinák, riaditeľ pre segment Samospráva v DATALANe, na úvod svojho vystúpenia.

V utorok 8. decembra naše riešenie Digitálne zastupiteľstvo, ktoré pomáhalo samosprávam aj počas pandémie, predstavil na zimnej ITAPA 2020 v bratislavskom Hotel Crowne Plaza.

Čo je Digitálne zastupiteľstvo?

Webová aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od DATALANu komplexne zastrešuje všetky procesy súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre rokovania komisií, mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu rokovaní.

Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich z rokovaní. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe zamestnancom úradu, členom komisií a poslancom. Umožňuje jednoduché publikovanie relevantných informácií o rokovaní pre verejnosť a zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky volebné obdobia. V spojení s moderným a dizajnovo pútavým portálom digitalnemesto.sk ponúka nástroje na evidenciu a následné zverejnenie údajov, kontaktov a dokumentov o volených zástupcoch samosprávy. Plne podporuje procesy spojené s realizáciou rokovaní zastupiteľstva na diaľku. Priamo z prostredia aplikácie moderátor spúšťa diskusiu a následne hlasovanie k bodom programu. Elektronické hlasovanie poslancov je v reálnom čase zaznamenané a výsledky sú ihneď prehľadne prezentované a pripravené na publikovanie pre verejnosť. Nástroje aplikácie na moderovanie a hlasovací systém sú využiteľné aj pre rokovania v zbore.

Prečítajte si viac o jeho výhodách v Portfólio liste – Digitálne zastupiteľstvo.

mID získalo Cenu Rádia Slovenska

Kongres ITAPA spolu s RTVS každý rok oceňuje najinovatívnejšie a naužitočnejšie projekty v oblasti IT a digitalizácie spoločnosti.

Tento rok Cenu Rádia Slovenska získal projekt Mobile ID od združenia DEUS a konzorcia dodávateľov PosAm a DATALAN, ktorého cieľom je výrazné zjednodušenie elektronickej komunikácie občana a inštitúcie zo štátnej alebo súkromnej sféry.

Vďaka mID sa dá od novembra komunikovať aj cez mobil a bez elektronického občianskeho preukazu a čítačky kariet. Všetko potrebné si budú môcť občania aj firmy vybaviť na svojom obecnom úrade online cez mobil. Namiesto osobnej návštevy úradu si stačí nainštalovať aplikáciu, overiť identitu a autorizovať potrebné dokumenty elektronickým ekvivalentom vlastnoručného podpisu.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov