Ako efektívne riadiť tok podnikových informácií?

Pandémia koronavírusu spustila masívnu digitalizáciu, ktorá sa netýka len dištančného vzdelávania cez internet či komunikácie miestnej samosprávy s obyvateľmi aj medzi sebou online kanálmi. Promptne reagovať museli aj firmy.

Novej dobe sa prispôsobili presunom zamestnancov na home office a digitalizáciou nielen procesov, ale aj výmeny informácií v rámci celého podniku. Zdieľanie skúseností, ako firmy výzvu menom digitálna transformácia zvládajú v praxi, bola aj jednou z tém konferencie Finančné riadenia podnikov 2020.

Riaditeľ segmentu Financie, telekomunikácie a priemysel Rasťo Bajtoš prezentoval na konferencii naše novinky a vízie pre bankový sektor. Hlavným motívom FRP 2020 bol Plán obnovy EÚ vs. reštart ekonomiky Slovenska. Rasťo na nej prezentoval nástroje na Efektívne riadenie toku podnikových informácií a predstavil konkrétne nástroje z nášho portfólia, ktoré vedia tento tok výrazne zjednodušiť a optimalizovať. Medzi ne patria napríklad Edproc, SharePoint ale aj pripravovaný Lending či Anonymizér.

Dokumenty, či už elektronické alebo papierové, totiž tvoria podstatnú súčasť takmer každého podniku, no správa obchodných informácií, niekedy z viacerých zdrojov, je v mnohých prípadoch náročná úloha.

V závislosti od charakteru podniku, systém správy dokumentov (DMS), ktorý zachytáva, ukladá a obnovuje papierové aj elektronické dokumenty, ponúka viacero kľúčových výhod – aj tie Rasťo predstavil všetkým (online) účastníkom konferencie.

V súčasnosti každá organizácia či podnik pracuje s obrovským objemom dát, ktoré sú zbierané a uchovávané tak v papierovej, ako aj v elektronickej forme. Dáta musia byť uchované, registrované v kartotékach a registratúrach tak, aby s nimi zamestnanci vedeli pracovať. „Štát má veľké plány, ako pracovať s dátami a komunikovať s občanmi. V súkromných firmách však môže byť prechod k digitalizácii oveľa rýchlejší. Sú niekoľko míľových krokov pred štátom. Aktuálna pandémia zároveň mnohým firmám ukázala, že komunikovať so zákazníkom online je nielen rýchlejšie, ale aj efektívnejšie. Tie firmy, ktoré prechod k digitálnej forme zvládli, nemajú existenčné problémy a rastie im aj revenue,“ povedal Rastislav Bajtoš, riaditeľ pre segment Financie, telekomunikácie a priemysel zo spoločnosti DATALAN. Prečítajte si celý článok o efektívnom riadení podnikových informácií, elektronických dokumentoch a DMS systémoch, ktoré samotnú prácu s informáciami zabezpečujú.

Zdroj: hnonline.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov