Ako môžu úrady priniesť pozitívnu zmenu do dennej praxe občana aj podnikateľa?

Index DESI sleduje pokrok v digitálnej konkurencieschopnosti členských štátov EÚ. Slovensko sa v ňom opakovane umiestňuje pod priemerom EÚ, v roku 2021 nám patrilo 22. miesto. Úrady verejnej správy často reagujú na elektronickú komunikáciu nepružne, čo občanov a podnikateľov od tejto formy odrádza. Ľudia tak preferujú osobný kontakt s úradmi a žiadosti zasielajú listinne. Nástroje a odporúčania, ako budovať moderné úrady efektívne, ponúklo podujatie Výzvy praxe, ktoré zorganizoval DATALAN spoločne s technologickými partnermi.

Z dôvodu pandemickej situácie sa podujatie konalo formou livestreamu zo štúdia v Bratislave. Počas viac ako troch hodín sa na pódiu vystriedala naživo aj online desiatka spíkrov z radov odborníkov na digitalizáciu verejnej správy. Diváci sa mohli interaktívne zapájať do podujatia otázkami cez platformu Slido.

Netreba digitalizovať za každú cenu a všetko

V úvode divákov privítal Roman Jedinák, obchodný líder DATALANu. Vo svojom príhovore vysvetlil, že cieľom podujatia nie je hovoriť o cieľoch, stratégii a víziách digitalizácie verejnej správy, ale o riešeniach, ktoré majú skutočný potenciál zmeniť vízie na realitu. Výzvy praxe priniesli desiatkam účastníkov, ktorí livestream sledovali, konkrétne tipy na nové nástroje, vďaka ktorým môžu občania a podnikatelia vidieť a cítiť zmenu v každodennom fungovaní úradov.

Dôležitosť spokojnosti používateľov služieb verejnej správy potvrdil aj hosť Jan Klimeš, odborník na zákaznícku skúsenosť z KPMG Česká republika. Na príkladoch z praxe ukázal, v ktorých oblastiach verejná správa vo vzťahu k občanom zaostáva a ktorými krajinami a úradmi sa naopak dá inšpirovať. V závere svojej prezentácie však upozornil, že netreba bezhlavo digitalizovať všetko – po dôkladnej analýze sa treba sústrediť na konkrétne potreby a životné situácie občanov, či podnikateľov.

eGOV Pack má ambíciu spresniť komunikáciu úrad-občan a zbaviť ju papiera

Hlavným bodom online konferencie bolo predstavenie nového riešenia z dielne DATALANu, ktoré vie urýchliť elektronickú komunikáciu úradov smerom k občanom a podnikateľom. eGOV Pack dokáže zastrešiť komplexný proces digitalizácie verejnej správy. To, čo aktuálne na úradoch trvá týždne, sa s pomocou tohto nástroja dá zvládnuť za niekoľko dní. Jeho spolutvorcovia – Roman Jedinák a Roman Jaroš, vedúci divízie inovácií v spoločnosti DATALAN, predstavili výhody tohto riešenia na konkrétnych ukážkach: medzi prínosy patrí spresnenie elektronickej komunikáciu medzi občanmi, podnikateľmi a úradmi, a vytesnenie stále sa objavujúcej papierovej agendy a agendy všeobecných podaní na úradoch. eGOV Pack sa skladá z viacerých samostatných modulov, ktoré sa dajú implementovať jednotlivo alebo ako balík riešení. Samotné moduly boli následne predstavené prostredníctvom ďalších prezentácií. V prípade záujmu dozvedieť sa o eGOV Pack viac si môžete pozrieť záznam z podujatia.

Úrad budúcnosti by mal byť nielen moderný, ale aj bezpečný

Nevyhnutnou súčasťou každej diskusie o digitalizácii je téma kybernetickej bezpečnosti. Tlak na riešenie bezpečnosti (nielen) elektronických dát vychádza najmä z legislatívy – opatrenia vyžaduje nielen GDPR, ale aj kybernetický zákon. Prezentácia René Pavla a Daniela Novotného, cyber security expertov z novootvoreného DATALAN Kompetenčného centra, previedla divákov konkrétnymi typmi kybernetických útokov, ktoré úradom hrozia a tipmi, ako sa im efektívne a s čo najmenšími nákladmi vyvarovať.   

Spätná väzba účastníkov a aktívna diskusia ukázala, že edukatívny livestream bolo pre divákov prínosom aj inšpiráciou, ako pohnúť s digitalizáciou na ich úrade a ako vidieť výsledky v praxi čo najskôr.

> Videozáznam si môžete pozrieť na >YouTube DATALAN 

> fotogalériu z podujatia si môžete pozrieť na >Flickr DATALAN

V prípade, ak máte záujem o konkrétnu prezentáciu niektorého zo spíkrov, napíšte nám na marketing@datalan.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov