Digitalizácia v samospráve napreduje rýchlejšie

„Príkladom fungujúceho systému v praxi je aj to, že v tomto roku vygeneroval už jeden milión daňových rozhodnutí,“ Roman Jedinák, riaditeľ pre segment Samospráva, DATALAN.

Na rozdiel od štátnej správy digitalizácia v samospráve pokročila o niečo viac. Funguje na systéme Dátového centra obcí a miest (DCOM). Do tohto systému sa už zapojila viac ako polovica všetkých samospráv na Slovensku. „Ak pripočítame aj zapojených v takzvanom miniDCOM+ režime, máme na Slovensku aktuálne digitalizovaných viac než 2200 obcí a miest,“ vysvetľuje riaditeľ segmentu Samospráva v DATALANe Roman Jedinák magazínu TREND, ktorý sa vo svojom článku venuje práce digitalizácii štátnej správy.

Mestá a obce cez DCOM získali možnosť štandardizácie poskytovaných eSlužieb, napríklad konsolidovanie údajov so štátnymi registrami. Systém DCOM využíva aj služby portálu Slovensko.sk. „V tomto roku vygeneroval tento systém už jeden milión daňových rozhodnutí – elektronických úradných dokumentov v súlade s legislatívou vrátane QR a čiarových kódov,“ hovorí Roman Jedinák.

V minulom roku systém elektronicky spracoval vyše 2,5 milióna rozhodnutí a podaní. Pre úspešné uvedenie tejto služby do praxe bude kľúčové, aby sa občania a podnikatelia čo najskôr a čo najpočetnejšie zapojili do využívania služieb mobilom. Záujem samospráv o DCOM podľa výkonného podpredsedu ZMOS Milana Mušku prekračuje jeho kapacitné možnosti. Aj preto združenie DEUS, ktoré systém prevádzkuje, pripravuje projekt jeho rozšírenia aj na ďalšie obce. „V pláne je rozšírenie vybraných funkcionalít DCOM na stredne veľké mestá tak, aby sa dostali k integráciám a inteligentným formulárom, ktoré systém ponúka, a to bez nutnosti meniť svoj vlastný informačný systém,“ prezrádza Milan Muška.

Podľa Romana Jedináka je však nutné najmä na strane štátu urobiť veľa roboty. Bude potrebné nielen ešte väčšmi skvalitňovať poskytované elektronické služby (dostupnosť či priepustnosť integrácií), ale aj efektívne prepájať systémy, ľudí a legislatívu. Zároveň bude potrebná osveta pre verejnosť – o rozsahu služieb, o ich dostupnosti a možnostiach využívania. Pritom by mala obsahovať aj konkrétne príklady zefektívnenia komunikácie so samosprávou. Mestám a obciam ide pri elektronizácii najmä o to, aby voči občanom naplnili princíp „raz a dosť“, čo znamená, aby nemuseli ľudia na miestne úrady nosiť papiere, ktoré už samospráva či štát majú.

„Boli by sme radi, keby postupne všetky obce a mestá na Slovensku mohli pracovať v elektronickom prostredí, v rámci ktorého sú všetky registre a databázy verejnej správy integrované a pracujú s vyčistenými a hodnovernými dátami,“ dodáva Milan Muška. Digitalizáciu však odborníci vnímajú ako nikdy nekončiaci proces vylepšovania online služieb a procesov, takže konkrétne termíny jej ukončenia nechcú dávať.

Zdroj: trend.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov