DKC Webináre pre vás: Zdroj kvalitného know-how a IT inšpirácie

Pomocou online webinárov vám pomôžeme pochopiť výzvy, trendy a technológie, ktoré sú s digitalizáciou spojené. Vzdelávanie a osveta súčasných aj budúcich zákazníkov je totiž jedným z predpokladov budovania našej kompetencie. Preto sa sústreďujeme aj na podporu osvety a edukáciu zákazníkov prostredníctvom rôznych webinárov.

Zoznámte sa bližšie s témami, ktoré sú súčasťou vašej činnosti a majú dôležitý vplyv na vaše fungovanie.

Bezplatné webináre DATALAN Kompetenčného centra pre vás:

> Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti

29. 07. 2021 od 10:00 do 11:00
Predstava nedostupnosti dát pre poruchu úložiska dát, ich zámerné zašifrovanie vydieračským softvérom či úmyselné alebo neúmyselné vymazanie, je neprípustná. Ako tomu predísť sa dozviete na webinári Zálohovanie firemných dát ako súčasť kybernetickej bezpečnosti, počas ktorého bude priestor aj na vaše otázky.

> Riešenie ako služba: Súčasť moderného IT

12. 08. 2021 od 10:00 do 11:00
Riešenia „ako služba“ sa stávajú žiadanejšie a dostupnejšie aj v slovenských podmienkach. Už je bežnou praxou, že okrem softvéru a infraštruktúry sa ako služba ponúkajú akékoľvek riešenia. Na webinári Vám predstavíme “as a service” koncept DATALANu a predstavíme naše “as a service” riešenia. Priestor bude aj na vaše otázky.

> Kybernetická bezpečnosť „do vrecka“: Všetko, čo potrebujete vedieť

26. 08. 2021 od 10:00 do 11:00
Únik, zničenie či zneužitie dát je dnes témou, ktorá sa týka nás všetkých. Prečo by ste sa mali zaujímať o kybernetickú bezpečnosť, s akými hrozbami sa v kyberpriestore stretávame, čo sú ich zdrojmi a ako sa pred nimi ochrániť? To sa dozviete na online webinári Kybernetická bezpečnosť „do vrecka“. Priestor bude aj na vaše otázky.

> Ochrana firemných dát: Nevyhnutnosť v dnešnej dobe

23. 09. 2021 od 10:00 do 11:00
V súčasnej ére informácií sú dáta „nerastným bohatstvom“ každej organizácie. Neustála a proaktívna ochrana dát pred všetkými hrozbami, musí byt hlavnou prioritou každej organizácie. Ukážeme Vám ako je možné citlivé dáta chrániť nielen na úrovni databáz, ale aj na úrovni aplikácií, ktoré s dátami pracujú. Priestor bude aj na vaše otázky.

Zákazník by mal byť pre firmu erudovaným sparring partnerom

Aktuálna pandemická situácia síce ukázala význam a vyzdvihla potrebu fungujúcej digitalizácie, zároveň však priniesla nové neistoty a ešte viac otvorila nožnice medzi tými, ktorí majú na digitálnu transformáciu prostriedky aj know-how, a firmami, inštitúciami, či zamestnancami, ktorí v téme tápu. Kedysi sa sústredila firmy na investície do ľudí a ich vzdelania, dnes sa však ukazuje ako zásadná investícia do zákazníkov.

Prečo je to dôležité hovorí Marek Paščák, generálny riaditeľ IT firmy DATALAN: „Vnímame ako dôležité, aby zákazníci porozumeli čo, zároveň vedeli prečo a v neposlednom rade boli pre nás v diskusii erudovanými sparring partnermi, ktorí sa nerozhodujú len na základe toho, čo niekde počuli, čo má konkurencia, alebo čo je najlacnejšie. Pre nich aj pre rozvoj, aj trhu a spoločnosti, je zásadné vedieť objektívne vyhodnocovať a prijímať kvalifikované rozhodnutie. A to nepôjde bez edukácie zo strany odborníkov, ktorí sú v témach doma, neustále sa vzdelávajú a majú prehľad v trendoch, a najmä záujem sa o toto know-how podeliť“

O aké know-how sa s vami naši experti podelia? A kto je cieľovou skupinou tejto edukácie?

„Aké technológie existujú a aký problém riešia, čo dokážu urobiť a ako to môže zmeniť konkrétnu prax napr. na univerzite, v banke, v ambulancii, či na miestnom úrade. Takéto informácie sú na prvý pohľad dostupné a zrejmé, no realita je z našich skúseností skôr taká, že pretlak možností spôsobuje chaos a informačná preťaženosť vedie k nesprávnym, alebo odkladaným rozhodnutiam. Preto sú naše webináre venované konkrétnym témam, v závislosti od priorít skupiny zákazníkov, a tiež ich obsah a formu prezentácie prispôsobujeme „divákom“. Každý potrebuje vysvetliť niečo iné a inak. Ako plus však vidím najmä to, že teóriu vieme hneď aj previesť do praxe. Návrhy a riešenia ponúkame prostredníctvom Kompetenčného centra „as a service“, tzn. na prenájom. Vieme tak nahradiť vo firmách chýbajúcu expertízu a technológie. Súčasný dynamický rozvoj IT ich vyžaduje, no zákazníci častokrát nemajú potrebné technológie ani personál – v tom im vieme pomôcť a zariadime všetko za nich. Nemusia svoj čas a financie investovať do nových technológii či zamestnancov, získavať nové know-how, či sledovať neustále sa meniacu legislatívu.“

> Prečítajte si viac o potrebe edukácie zákazníkov v rozhovore s CEO DATALANu Marekom Paščákom na trend.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov