DUK Online 2021: Viac ako tretina detí na Slovensku by ocenila vzdelávanie v oblasti technológií

Ak by si školáci vo veku 9 – 14 rokov mohli vybrať ideálnu online hodinu, trvala by 45 minút a bola by na tému z matematiky, fyziky, programovania alebo techniky. Toto zistenie vyplynulo z prieskumu, ktorý realizoval DATALAN v rámci 11. ročníka Detskej Univerzity Komenského Online.  

Stabilizovaná pandemická situácia umožnila tento rok realizovať Detskú Univerzitu Komenského (DUK) prezenčnou formou, ale stovky detí ocenili aj možnosť vzdelávať sa online. Do štúdia na DUK Online 2021, ktoré každoročne realizuje IT spoločnosť DATALAN, sa zapojilo celkovo 629 študentov. Medzi nimi boli aj deti z Českej republiky, Rakúska, Nemecka, Ukrajiny či Veľkej Británie. Viac ako tretina účastníkov bola z Bratislavského kraja, medzi menami študentov sa najčastejšie objavovali Zuzana a Michal. Každú z ôsmich prednášok sledovalo v priemere takmer 400 detí.

„Vďaka existencii online formy DUK sa mohli vzdelávať študenti zo všetkých sociálnych zázemí, nech už sa nachádzali kdekoľvek na Slovensku či v zahraničí.. Stačilo im pripojenie na internet,“ vysvetľuje Marek Paščák, generálny riaditeľ IT spoločnosti DATALAN, ktorá je dlhoročným podporovateľom aktivít v školstve a realizuje mnoho projektov v oblasti modernizácie vzdelávania najmä na univerzitách.

Podmienkou získania absolventského diplomu DUK Online bolo nielen live sledovanie video prednášok, ale aj úspešné zvládnutie minimálne piatich skúšobných online testov. Najvyššiu percentuálnu úspešnosť odpovedí mal test k prednáške „Prečo by sme mali byť diplomatickí aj v živote?“.  Na otázky k téme, ktorú prezentoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ing. Ivan Korčok, odpovedalo správne 99,1 % detí. Z celkového počtu zaregistrovaných ukončilo online štúdium s diplomom 358 študentov. Najúspešnejší  študent DUK dostal na slávnostnej promócii z rúk M. Paščáka laptop, vďaka ktorému môže mať kvalitné vzdelanie ešte dostupnejšie.

ANKETA: Ako sa deťom páčilo na DUK Online 2021?

Aká je podľa detí najväčšia výhoda online vzdelávania, o aké témy sa najviac zaujímajú a čo ich najviac motivovalo v štúdiu na Detskej Univerzite Komenského Online 2021?

> Infografika

VYHODNOTENIE DUK Online 2021: Ako sa deťom darilo?

11. ročník DUK Online má 358 úspešných absolventov. Najčastejšie boli študenti z Bratislavského kraja, mali 10 rokov a volali sa Michal alebo Zuzka. Kliknite a dozviete sa viac zaujímavostí.

> Infografika

Z prieskumu, ktorý sme urobili medzi účastníkmi DUK Online 2021 vyplynulo, že takmer polovica študentov sa zúčastnila štúdia na detskej univerzite opakovane, teda dva a viackrát. Štyri z desiatich detí sa na DUK prihlásili samé, čo oceňuje aj Svetlana Síthová, štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR pre inklúziu, národnostné školstvo a celoživotné vzdelávanie.

 „Leto spojené so zmysluplnými voľnočasovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami je prínosom nielen pre žiakov a žiačky, ale najmä pre spoločnosť ako takú, pretože každý vklad do generácie mladých ľudí znamená kvalitnú budúcnosť pre celú krajinu,“ skonštatovala S. Síthová.

Ak by si účastníci a účastníčky DUK 2021 mali sami zvoliť tému, ktorá by ich najviac bavila, viac ako polovica by si vybrala niektorú z prírodných vied, pričom tretina by preferovala prednášku z matematiky, fyziky či technológií. „Pandémia nám ukázala, že digitalizácia vzdelávania nie je iba o technológiách, ale predovšetkým o ľuďoch. O ich zručnostiach, prístupe a motivácii s nimi efektívne pracovať. Deti potrebujú osobný kontakt, krúžky a šport, ale rovnako si potrebujú vziať zo sveta technológií to najlepšie a skĺbiť to do jedného celku. Preto veľmi rád vidím, že deti samé inklinujú k IT vzdelávaniu,“ dodáva M.Paščák. 

„Zažiť“ aktuálnu IT tému na vlastnej koži mohli študenti DUK aj na workshope Internet vecí nie je od veci s DATALAN odborníkmi. Mohli si naprogramovať senzor či vyskúšať hry vo virtuálnej realite. Skúsení experti deti zoznámili s možnosťami, ktoré už aj na Slovensko prináša technológia IoT. Zároveň im vysvetlili, že aj pri využívaní technológií musíme byť smart predovšetkým my ľudia, ich používatelia.


Viac info na www.dukonline.sk

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov