DUK Online bude baviť deti aj toto leto

Aj tento rok sme deťom pripravili zmysluplné leto na Detskej Univerzite Komenského Online 2022. Štúdium na letnej univerzite bude prebiehať od 6. júla do 31. augusta. Na portáli stream.duk.sk si deti môžu každú stredu pozrieť videoprednášku. A každý štvrtok nájdu na dukonline.sk test, ktorý je potrebné absolvovať, ak sa chcú stať úspešným absolventom.


> Klikni a zaregistruj sa

Na prázdninovú online univerzitu sa každý rok hlásia stovky detí, ktoré lákajú nielen zaujímavé a netradičné témy prednášok, ale aj možnosť vidieť a počúvať univerzitného profesora.

Detská Univerzita Komenského Online 2021 sa bude konať každú stredu od 6. júla do 31. augusta

Na  aké témy sa môžeš tešiť tento rok?

Prednáška 1: Prečo musíme podporovať kultúru a umenie?

6.7.2022 – Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, vedúca Oddelenia kultúry BSK

Prednáška 2: Prečo niektoré slová inak píšeme a inak vyslovujeme?

13.7.2022 – Doc. Mgr. art. Katarína Šafaříková, Divadelná fakulta VŠMU

Prednáška 3: Prečo zívame?

20.7.2022 – Doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD., Lekárska fakulta, Filozofický ústav UK v BA

Prednáška 4: Prečo a ako vznikol vesmír, hviezdy a planéty?

27.7.2022 – Doc. RNDr. Juraj Tóth, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Prednáška 5: Prečo je pes najlepší priateľ človeka?

3.8.2022 – Prof. MVDr. Juraj Koppel, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV

Prednáška 6: Prečo budú vlaky lietať?

11.8.2022 – Prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc., podpredseda SAV pre vedu, výskum a inovácie

Prednáška 7: Prečo musíme chrániť prírodu?

17.8.2022 – Prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied

Prednáška 8: Prečo existujú vojny a z akých dôvodov sa vedú?

25.8.2022 – Doc. Mgr. M. A. Juraj Buzalka, PhD., Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Prednáška 9: Prečo treba skúmať divorastúce rastliny?

31.8.2022 – Prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov