Firmy dávajú prednosť riešeniam „as a service“, top prioritou je bezpečnosť

Dostupnejšie služby, ktoré je možné získať s personálnym, softvérovým i hardvérovým  zabezpečením na prenájom, aj to je jeden z efektov zrýchlenej miery digitalizácie, ktorej sme boli svedkami v uplynulom roku. Na pandémiu koronavírusu reagovali firmy presunom mnohých procesov do online prostredia. Tým sa zvýšila dôležitosť  celej IT infraštruktúry jednotlivých spoločností. DATALAN na tieto trendy reaguje spustením Kompetenčného centra, ktoré je taktiež prístupné online.

Tri až štyri roky. O toľko podľa prieskumu McKinsey Global Survey medzi vedúcimi pracovníkmi firiem urýchlili spoločnosti digitalizáciu svojich interakcií so zákazníkmi a dodávateľmi. Rovnakú akceleráciu zažili v reakcii na krízu aj ich interné procesy. Podiel digitálnych alebo digitálne dostupných produktov sa zvýšil v miere, ktorú by za bežných okolností dosiahli až za sedem rokov. V dobe pandémie to trvalo iba niekoľko mesiacov. Respondenti v prieskume navyše potvrdili, že väčšina z týchto zmien bude dlhodobá a už teraz sa sústredia na investície, ktoré zabezpečia ich pokračovanie.

V súvislosti s týmito zmenami sa mení aj pohľad firiem na výzvy, ktorým čelia. Ako potvrdzuje najnovšia PwC Annual Global CEO Survey, ktorej sa zúčastnilo vyše 5 000 výkonných riaditeľov firiem na celom svete, čoraz dôležitejšou sa stáva otázka kybernetickej bezpečnosti. Kým ešte v roku 2020 vnímali respondenti ako hlavné hrozby pre rast svojej organizácie prílišnú reguláciu, obchodné vojny a neistý ekonomický rast, teraz vyzerá rebríček úplne inak. Na prvom mieste je pandémia s 52 %, na druhé miesto poskočili kybernetické hrozby. Kým vlani ich ako problém vnímalo 33 % respondentov, tento rok je ich až 47 %.

Tento vývoj neobchádza ani Slovensko. „Otázka digitalizácie služieb a interných procesov vo firmách dostala výrazne vyššiu prioritu, než tomu bolo v minulosti. A to má vplyv na to, čo od svojich IT dodávateľov očakávajú,“ hovorí generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák. Podľa interného prieskumu DATALN-u, ktorý v priebehu roka 2020 realizoval medzi svojimi zákazníkmi,  42,4 % respondentov uviedlo, že top prioritou je pre nich aktuálne kybernetická bezpečnosť, na druhom mieste sa umiestnila digitalizácia procesov, dokumentov a dát s 20,3 %. Zo skúseností DATALANU navyše vyplýva, že firmy aj v oblasti IT služieb v čoraz väčšej miere uprednostňujú kontinuálnu starostlivosť, vrátane pravidelných konzultácií a upgradov riešení. „Niekdajšiu dobu takzvaných krabicových verzií, kedy si firma na dlhé roky zakúpila softvér s jednorazovou licenciou, ukončil nástup cloudu. Dnes je už firemný zákazník zvyknutý platiť za stále aktualizované riešenia predplatné. Prístup ´as a servis´ už vyžaduje aj pri komplexných IT službách, vrátane dodávok masívnejších riešení, či doplnkových služieb, konzultácií a technickej podpory. Do popredia sa dostáva flexibilita a potreba outsourcovať čoraz viac činností, ktoré nesúvisia s core biznisom firiem,“ vysvetľuje Jan Böjtös, riaditeľ pre segment Technologické riešenia a služby v DATALANe a tvorca myšlienky Kompetenčného centra.

DATALAN na tieto trendy reaguje spustením novej služby – Kompetenčného centra. Jeho cieľom je ponúknuť kvalitné, efektívne a transparentné služby, sieť certifikovaných expertov a širokú škálu riešení na jednom mieste. Prevádzka centra odštartovala 1. apríla. Svoju expertízu potvrdzujú odborníci v tíme Kompetenčného centra desiatkami poskytnutých služieb u zákazníkov už za toto krátke obdobie. Hlavnými témami Kompetenčného centra sú cyber security a „as a service riešenia“.

Kybernetická bezpečnosť sa presunom čoraz väčšieho objemu firemných procesov do online prostredia stáva témou číslo jedna. Týka otázok od ochrany dát a zariadení až po GDPR, zákon o kybernetickej bezpečnosti či zákon o IT vo verejnej správe.  Riešenia ponúkané ako služba nahrádzajú vo firmách chýbajúcu expertízu, personál a technológie. „Vďaka tomu nemusia svoj čas a financie investovať do nových technológii či zamestnancov, získavať nové know-how a sledovať neustále sa meniacu legislatívu,“ približuje Jan Böjtös.  Zákazník platí za využívanie služby, za licencie, hardvér a softvér neplatí. Súčasťou služby je aj aj implementácia, prevádzka či dynamické rozširovanie riešení. Vďaka tomu získa zákazník komplexnú starostlivosť v segmente, ktorý si zvolí.

Kompetenčné centrum je prístupné online na portáli DATALAN KC. Záujemcovia na ňom nájdu nielen viac informácií, ale aj možnosť vyžiadať si cenovú ponuku. Napríklad spoločnosti, ktoré ako prioritu vnímajú otázku cybersecurity, si môžu vďaka využitiu služby ušetriť námahu a eliminovať riziko možných pokút zo strany verejných orgánov. „Vďaka tomu dokážu v konečnom dôsledku aj ušetriť,“ dodáva Jan Böjtös.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov