GASTON IVANOV: Stratifikácia sa stala obeťou vlastného úspechu

Vďaka reforme už nebude pacient blúdiť v systéme, ale bude presne vedieť, akú zdravotnú starostlivosť kde dostane. Navyše, získa ju v požadovanej kvalite, hovorí Gaston Ivanov z Inštitútu zdravotnej politiky pri Ministerstve zdravotníctva SR.

Na konferencii DATALAN Moderné zdravotníctvo 2019 ste prezentovali stratifikáciu nemocníc. Jej schvaľovanie v parlamente bolo kvôli nedostatočnej politickej podpore posunuté. Podľa reakcií hostí na konferencii však má táto reforma podporu odborníkov i časti politikov. Prečo teda doteraz neprešla?

Stratifikácia sa stala obeťou vlastného úspechu. Za posledných 15 rokov nebola v zdravotníctve presadená žiadna reforma podobného významu. Ani v ostatných sektoroch neevidujem žiadnu takto zásadnú zmenu, ktorá by mala širokú podporu, ako ju má práve stratifikácia. Tá sa však stala cenným rukojemníkom v politickom súboji. To je dôvod, prečo nebola zatiaľ schválená. Inštitút zdravotnej politiky doteraz nedostal žiadne relevantné argumenty, ktoré by reformu spochybnili  po odbornej stránke. Nik nám nepovedal „toto robíte zle, skúste to urobiť takto“. Kritika vždy vychádzala iba z nepochopenia materiálu, prípadne z nechuti pristúpiť k zmenám. Dôvody zdržania pri prijímaní stratifikácie sú teda politické, nie odborné.

Ako chce v tejto situácii Inštitút zdravotnej politiky stratifikáciu presadiť?

Budeme naďalej odborne argumentovať, rokovať a vysvetľovať stratifikáciu každému, kto je ochotný počúvať.

Hovorili ste, že posledná významná reforma zdravotníctva je 15 rokov stará. Nie je problém aj v tom, že na existujúci systém si mnohí zvykli, „vedia v ňom chodiť“ a teda zmeny odmietajú z princípu?

Každá významná zmena vyvoláva prirodzene aj odpor. Posledná reforma mala svojich víťazov, ale aj porazených. Zo súčasného systému niektorí profitujú a niektorí na ňom strácajú. Prvá skupina preto zmenu odmieta, tá druhá po nej volá. Rozhodujúce by však malo byť to, že vďaka stratifikácii sa poskytovanie zdravotnej starostlivosti na Slovensku zlepší. Preto treba nájsť dlhodobý konsenzus, vďaka ktorému sa podarí reformu nielen presadiť, ale aj udržať do budúcnosti. To bol problém významných reforiem v minulosti, že nemali širokú podporu. Preto po zmene politickej garnitúry neboli dokončené, alebo boli významne okresané. Stratifikácia však má podporu tak medzi koaličnými, ako aj opozičnými stranami, za je aj väčšina odborníkov.

Na konferencii ste prezentovali široký zoznam odborníkov v rôznych oblastiach súvisiacich so zdravotníctvom, s ktorými ste stratifikáciu konzultovali. Nebolo však potrebné viac sa zamerať aj na pacientov, teda širokú verejnosť? Ak by politici videli, že stratifikáciu chcú aj ich voliči, možno by ju skôr podporili. 

Úlohou Inštitútu zdravotnej politiky nie je robiť osvetu priamo medzi voličmi. Sme tím analytikov, našou úlohou bolo pripraviť kvalitnú reformu, ktorú odkomunikujeme na odbornej úrovni. To sme spravili. Rovnako sme ju komunikovali na politickej úrovni, čo nám tiež ako Inštitútu náleží. Pripravená však bola aj informačná kampaň smerovaná na verejnosť. Tá však počítala s tým, že reforma prejde na politickej úrovni. Keďže tu došlo k problému a stratifikácia stále nebola schválená, došlo aj k pozastaveniu tejto kampane.

Mnoho ľudí dnes možno aj kvôli tomu netuší, čo to presne stratifikácia je. Je to pre nich cudzie slovo, za ktorým vidia iba rušenie nemocníc. Takže namiesto napríklad desať minút budú musieť cestovať pol hodinu, aby sa dostali k zdravotnej starostlivosti. Prečo by teda mali stratifikáciu vítať a nie báť sa jej?

V ideálnom svete, ak by šlo všetko podľa plánov, by sme mali mať na Slovensku sieť nemocníc, ktoré budú mať jasne zadefinované, čo musia robiť, čo môžu robiť a čo robiť nemôžu. 91 % populácie by malo mať do 30 minút od svojho bydliska k dispozícii akútnu starostlivosť v podobe lokálnej nemocnice s urgentným príjmom. Takáto nemocnica bude mať určené, akú zdravotnú starostlivosť a v akej kvalite musí poskytovať. Napríklad, bude musieť mať chirurgiu, ale už nie ortopédiu,  ktorá bude povinnou na vyššej, teda regionálnej úrovni. Tú bude môcť lokálna nemocnica prevádzkovať iba vtedy, ak bude na požadovanej úrovni. Pacient tak nebude blúdiť v systéme, bude presne vedieť, akú starostlivosť kde dostane. Navyše, dostane ju v požadovanej kvalite.

A čo obava z rušenia nemocníc?

Reforma neplánuje s rušením nemocníc. Budeme však od nich vyžadovať, aby zdravotnú starostlivosť poskytovali na určitej úrovni. Ak nemajú v danej špecializácii potrebnú kvalitu a počet výkonov, nebudú ju môcť tieto výkony poskytovať. Už dnes sme svedkami toho, že pacienti si nemocnice vyberajú a snažia sa dostať do tých, ktoré majú v danej oblasti lepšiu povesť a výsledky. Takto sa ku kvalitnej starostlivosti dostanú automaticky, bez toho, aby si to museli rôznymi spôsobmi vybavovať. Nebudeme teda zbytočne „živiť“ oddelenia, ktoré nefungujú dobre a radšej peniaze nasmerujeme tam, kde je poskytovaná starostlivosť na vyššej úrovni. Takže pacient bude zo stratifikácie jednoznačne profitovať.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov