Informácia o nasadení novej verzie IS KORWIN

Vážený zákazník IS KORWIN,

dovoľte nám informovať Vás, že dňa 2.11.2023 Vám bude cez automatický aktualizačný nástroj (modul Deployer) nasadená aktualizácia Informačného systému KORWIN vo verzii: KRWN-2023.1.0.

Aktualizácia obsahuje vylepšenia viacerých oblastí, napríklad:

  • rozhodnutia o úroku z omeškania / odklade splátok (EÚD)
  • úpravy v rámci zápisu do registratúry pre exekúcie
  • integráciu na systém mestskej a obecnej polície (MP Manager)
  • pridanú funkcionalitu zadávania, prepočtov a tlače s 5 % sadzbou DPH
  • úpravy v integrácii na osoby a adresy (DCOM)
  • NOVINKA – integrácia na systém zberu a separácie odpadu (ESONA)

 

Podrobný popis nájdete aj v samotnej aplikácii, v sekcii „Čo je nové“. V prípade problémov či otázok súvisiacich s aktualizáciou sa, prosím, obráťte na:

  • Klientský portál na zadávanie systémových chýb a požiadaviek CDESK
  • Urgentné nahlasovanie HOTLine – 0917 745 475
  • Call centrum – 02/323 72 711

 

Tím PRODUKTY DATALAN

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov