Moderné technológie v čase pandémie pomáhajú – rýchlo a efektívne

kovanie online – registrácia rýchlo a efektívne

Aktuálnou výzvou samospráv na Slovensku je očkovacia stratégia. Vzhľadom na akútnu potrebu zaočkovania čo najširšej populácie v čo najkratšom čase hľadajú samosprávy spôsob, ako túto operáciu promptne a zodpovedne realizovať. DATALAN pre zákazníka Trnavský samosprávny kraj navrhol funkčný spôsob, ako obyvateľom kraja sprístupniť registráciu na očkovanie v pozícii náhradníkov.  Portál www.cakarentt.sk bol spustený koncom marca a umožňuje záujemcom, ktorí patria do skupín definovaných vyhláškou MZ SR, prihlásiť sa. V závislosti od počtu voľných miest im bude ponúknutá možnosť nechať sa zaočkovať v jednom z troch veľkokapacitných očkovacích centier prevádzkovaných Trnavskou župou. DATALAN pre TTSK pripravoval celý portál vrátane grafického návrhu, tj. backend aj frontend, spolu s optimalizáciou pre mobilné zariadenia.

Riešenie bolo pripravené v rámci intenzívneho projektu v priebehu jedného týždňa. Vývojári spoločnosti DATALAN zároveň spracúvajú dáta v administračnej časti a pripravujú exporty pre ďalšie potrebné spracovania, napr. priamu komunikáciu župy so záujemcami. Súčasťou riešenia je aj email server a sms brána, kde DATALAN zabezpečuje integráciu a obsluhu. „Portál ČakáreňTT je ukážkou toho, ako môžu technológie v praxi pomáhať – rýchlo, jednoducho, bez veľkých investícií, reagujúc na reálne potreby,“ uviedla Lenka Mitáková, tímlíder oddelenia Stratégie pre samosprávy v spoločnosti DATALAN.

Ako počas oficiálneho spustenia portálu potvrdila župa, cieľom je promptne informovať záujemcov o očkovanie o dostupnej možnosti, ak sa do očkovacieho centra nedostavia osoby, ktoré boli zaregistrované cez centrálny objednávací systém alebo sa na očkovanie v daný deň prihlásilo menej ľudí, než je k dispozícii vakcín.
Portál je prehľadný, intuitívny, responzívny, navrhnutý v súlade s pravidlami UX a jednotným dizajn manuálom elektronických služieb Slovenska. Súčasťou sú základné informácie k očkovaniu ako aj čestné vyhlásenia a dokumenty k informáciám o GDPR. Po odoslaní formulára je občan obdrží notifikačný email s privátnym PIN prístupovým kódom a základnými informáciami o priebehu očkovania. Samozrejmosťou je najvyšší bezpečnostný štandard.

Administrácia portálu je riešená prostredníctvom backoffice LF, kde sa nachádzajú viaceré typy exportov – pre potreby evidencie v rámci spisu v registratúre, pre IS Medicom, ako aj export pre NCZI.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov