Výročná správa 2020: DATALAN po 30 rokoch existencie

Nová Výročná správa za rok 2020, ako je to už zvykom, neprináša „len“ čísla a fakty. Je prehľadom najdôležitejších momentov, ktoré sme spoločne zažili – za rok 2020 ale aj celých 30 rokov našej existencie, noviniek, úspešných projektov v praxi a zaujímavostí o ľuďoch, ktorí za tým všetkým stoja, podpory zaujímavých projektov ale aj zelenšej budúcnosti.

 • Sme tu pre vás už 30 rokov – čo ste o nás (možno) nevedeli?
 • CEO Marek Paščák – rok 2020 bol pre nás mimoriadne náročný, no veľa nás naučil
 • Čo všetko sa udialo v roku 2020?
 • Nové DATALAN Portfólio – užitočné nástroje pre váš biznis
 • Zaujímavé projekty, ktoré sme zrealizovali v roku 2020
 • NOVINKA: Predstavujeme DATALAN Kompetenčné centrum
 • 30. výročie sme oslávili podporou 30 užitočných projektov
 • ZELENÁČI: Spomaľme a buďme zodpovední
 • Prieskum spokojnosti: 90 % DATALANcov spája svoju budúcnosť s firmou
 • Finančné ukazovatele a pohľad na výsledky finančného riaditeľa Dušana Gavuru
 • Status kvality: Aj v procesoch držíme vysokú latku

Kliknite a prečítajte si viac online.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov