Nový člen predstavenstva a riaditeľ divízie v spoločnosti DATALAN

Spoločnosť DATALAN, a. s. rozširuje predstavenstvo – novou členkou sa s platnosťou od 1. septembra 2021 stala výkonná riaditeľka a členka top manažmentu spoločnosti Zuzana Škodová Prochotská.

Zuzana bude v rámci predstavenstva primárne zodpovedná za rozvoj segmentu zdravotníctva a zároveň stratégiu firmy a budovanie zákazníckych vzťahov z pozície výkonného riaditeľa.

Zuzana Škodová Prochotská pôsobí v spoločnosti DATALAN od roku 2018 ako výkonná riaditeľka. Absolvovala Ekonomickú univerzitu v Bratislave, po štúdiu spoluzaložila úspešnú firmu a v IT branži sa pohybuje už 25 rokov. Jej silnou stránkou je schopnosť lídovať a motivovať, a rýchlo a správne sa rozhodovať.

Predstavenstvo spoločnosti aktuálne tvoria:

  • Marek Paščák – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
  • Dušan Gavura – člen predstavenstva a finančný riaditeľ
  • Zuzana Škodová Prochotská – člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Marek Paščák

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dušan Gavura

člen predstavenstva a finančný riaditeľ

Zuzana Škodová Prochotská

člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Zároveň dochádza k zmene aj na poste riaditeľa divízie Inovácie a business opportunity, ktorá súvisí so stratégiou DATALANu v oblasti pro-zákazníckeho vývoja a aktuálnou transformáciou portfólia spoločnosti. Pozíciu od 1. septembra 2021 zastáva Roman Jaroš, ktorý má za sebou dlhoročné skúsenosti ako softvérový vývojár a riaditeľ segmentu so zameraním na digitalizáciu verejnej správy. Ambíciou tímu pod jeho vedením bude prenášať inovácie do každodennej praxe zákazníkov a vďaka technologickej expertíze participovať na zvyšovaní úrovne informatizácie Slovenska.

   

Roman Jaroš

riaditeľ divízie Inovácie a business opportunity

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov