O 10 rokov bude rozšírená realita dostupná každému a nahradí mobilné telefóny

Doba sa mení a rozšírená realita prestáva byť len sci-fi technologickým výstrelkom. Dnes už je užitočným pomocníkom v rôznych oblastiach ako zdravotníctvo, priemysel a stavebníctvo, školstvo, ale aj finančný svet či samospráva. Každá z týchto oblastí dnes hlási nedostatok odborníkov, no práve tento problém môže veľmi efektívne riešiť práve rozšírená realita.

Aké možnosti majú slovenské firmy, čím sa rozšírená realita líši od virtuálnej, ako to funguje a aké sú nevyhnutné investície na jej využitie, prezradil ľuďom z biznisu na podujatí FinVision 2019 Dušan Okleštek, výkonný riaditeľ spoločnosti DORPS, ktorá sa ako jedna z mála na Slovensku venuje implementácii multiplatformovej rozšírenej reality v komerčnom prostredí a s DATALANom nadviazala spoluprácu. Výhody RR sú tak dostupné aj vám. Zoznámte sa s nimi bližšie.

Rozšírená realita je niečo, čo sme doteraz mohli vídavať skôr v sci-fi filmoch, no dnes už nachádza uplatnenie aj v reálnom živote a biznise. Aké konkrétne možnosti vidíte u slovenských zákazníkov?

Potenciál vidím najmä v kombinácii RR s umelou inteligenciou, vďaka čomu budeme môcť rozpoznávať svet okolo nás prostredníctvom jednoduchých kamier alebo okuliarov, ako napr. Hololens 2 a automatizovať tak procesy, ktoré doteraz museli prácne vykonávať ľudia. Uvediem konkrétne príklady pre konkrétne segmenty.

Segment zdravotníctvo

V zdravotníctve si asi každý predstaví rozšírenú realitu tak, že chirurg ovláda nástroje na operačnom sále alebo vzdialene naviguje či školí iného chirurga, pričom sa mu v zornom poli neustále zobrazujú aktuálne informácie o stave pacienta. No rozšírená realita môže pomôcť oveľa viac. Napríklad pri plánovaní operácie môže rozšírená realita pomôcť chirurgovi pomocou komplexnej vizualizácia 3D CT snímku lepšie odhaliť skryté problémy a presnejšie tak naplánovať chirurgický zákrok. V kombinácii s umelou inteligenciou by tak tento zákrok mohol viesť aj chirurg s menšími skúsenosťami, pričom by ho v reálnom čase viedli údaje overené z  predchádzajúcich operácií.

Segment školstvo

Rozšírená realita v školstve je asi prvá vec, ktorá napadne každému z nás. Príkladom sú výukové materiály prehľadne zobrazené v 3D, čo je samozrejme pre každého jednoduchšie pochopiteľnejšie než niekoľkosto stranové skriptá. Alebo jasne definované vizuálne postupy, ktoré nás krok po kroku vedú rýchlejšie k pochopeniu – a to buď na virtuálnych 3D modeloch niekde v pokoji našej kancelárie či učebni, alebo na rozpoznávaní reálnych modelov ako je napríklad prestavovanie výrobnej linky v rekordnom čase pomocou okuliarov zobrazujúcich pracovný postup v modeli reálnej výrobnej linky.

Segment stavebníctvo

Obrovskou pridanou hodnotou je možnosť prechádzania sa v ešte len plánovanej budove a umožniť architektom položiť tento pokročilý 3D model budovy do reálneho priestoru, napríklad na voľnú lúku a odhaliť tak možné kolízie s reálnym priestorom vo veľmi krátkom čase. Dokonca môže pomôcť ustrážiť rozpracovanú stavbu a správne nasmerovať realizátorov stavby, čím zredukuje chyby a udržuje stavbu v naplánovaných termínoch. Pri údržbe stavby umožňuje údržbárom rýchlejšie rozpoznať problém a vyznať sa v budove, ktorú opravujú pomocou spojenia virtuálnych BIM (Building Information Modeling) modelov a reálneho sveta. Teda v praxi by to mohlo vyzerať tak, že údržbár si nasadí okuliare pre rozšírenú realitu, postaví sa pred stenu, do ktorej ide navŕtať dieru a za reálnou stenou uvidí virtuálne potrubia na miestach kde za stenou skutočne sú umiestnené. Môže sa vďaka tomu lepšie rozhodnúť a na toto miesto radšej nevŕtať. Spojením rozšírenej reality s IoT vniká zaujímavý koncept prehľadného zobrazovania reálneho stavu budovy či už v mieste problému napr. stav čerpadiel v miestnosti zdroja tepla, alebo v komplexnom pohľade na celú budovu po poschodiach, výťahoch atď.

Segment priemysel a výroba

Pracovné postupy pomocou rozšírenej reality v pomôžu v reálnej prevádzke výroby. Ale čo ak výrobu ešte len plánujeme? Pomôže nám rozšírená realita aj v tomto procese? Určite áno a to pomocou vizualizovania a manipulácie 3D výrobných liniek v reálnom priestore, kde je možné si tento priestor aj zmerať a uložiť celú scénu zostavenú z 3D modelov uložených na žiadané miesta pre neskoršie použitie alebo kolaboráciu viacerých používateľov, ktorí tak môžu spoločne rýchlejšie vyplniť tento priestor výrobnými linkami a vidieť kapacitné možnosti priestoru až na úroveň pohybujúcich sa častí výrobných liniek, pričom pri každej zmene je možné prerátavať takt liniek a produkciu ich výrobkov.

Segment financie

Rozhodnutia manažérov majú často veľmi kľúčový dopad na celu firmu a preto je v tejto dobe plnej dát obrovskou devízou vedieť sa v nich zorientovať a veľmi rýchlo sa správne rozhodnúť. V tomto môže vo veľkej miere pomôcť práve rozšírená realita, ktorá umožňuje prehľadnejšie zobrazovať obrovské množstvá dát vo forme 3D grafov v reálnom priestore a umožniť tak manažérom sústrediť sa na dáta, ktoré sú naozaj dôležité a pomôcť mu správne rozhodnúť.

Segment samospráva

Rozšírená realita je úzko spojená s konceptom Smart City. Jej využitie je napr. na vizualizáciu smogu, stavu reálnej dopravy, zaťaženia životného prostredia, a riadenie rôznych procesov pomocou interaktívnych 3D modelov.

Kde vidíte najväčší potenciál tohto typu technológií dnes a povedzme o 10 rokov?

Potenciál má táto technológia naozaj obrovský v každej oblasti. Ja si myslím, že o 10 rokov bude finančne dostupná každému, nielen firmám a nahradí tak mobilné telefóny. Napríklad vo forme šošoviek či okuliarov podobných dnešným slnečným a dioptrickým, no tie s RR budú, na rozdiel od mobilných telefónov, reagovať na reálny svet okolo nás a dopĺňať ho o informácie a vizualizácie, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť obrovské množstvá dát, ktoré sa už teraz zbierajú, no zatiaľ málo využívajú.

Do akej miery je využitie týchto technológií finančne náročné? Môže totiž vznikať pocit, že ide skôr o imidžovú záležitosť než niečo s reálnou ekonomickou návratnosťou.

Rozlišujeme dve formy predaja. Prvá forma je projekt na mieru vytvorený pre klienta. Vtedy miera finančnej náročnosti závisí od komplexnosti projektu. Druhá forma je predaj našej platformy Xaratec, ktorá sa predáva buď ako permanentná licencia, alt. prenájom formou služby v minimálnom rozsahu, ak je to potrebné napríklad aj na jeden deň.

Ak by som mal o tento typ riešenia záujem, čo mám urobiť a na čo sa pripraviť?

Ak chcem platformu na rozšírenú realitu Xaratec používať, v prvom rade je potrebné si rozmyslieť na aký účel. Teda či chcem stavať budovu, navrhovať interér, školiť zamestnancov, zefektívniť pracovníkov, údržbárov a pod. V druhom rade je potrebné si povedať, či mám k tomu čo chcem dosiahnuť, potrebné 3D modely. Ak chcem navrhovať interiér, môžem mať 3D modely nábytku od výrobcov a tie už si klient vloží sám do platformy vo formáte FBX. Ak ich klient nemá alebo ich nemá v uvedenom formáte vôbec, ani to nevadí, môže využiť naše služby, ktoré  pomáhajú klientom tieto modely vytvoriť, upraviť, skrášliť alebo konvertovať do potrebného formátu.

Dá sa riešenie integrovať s inými firemnými systémami, napr. interným vyhľávačom, systémom na riadenie dokumentov, business skype, chatbot, monitoring a pod.?

Integrácia je možná na viacerých úrovniach. Vytvorili sme nástroje, ktoré umožňujú dávkovo v rôznych časových iteráciách vložiť do našej platformy 3D modely, procesy, neštruktúrované dáta z rôznych typov databáz, súborových systémov, dokument manažment systémov alebo webových rozhraní iných firemných systémov ako sú SAP, Office 365 rodina a veľa ďalších. Neustále našu platformu rozvíjame a prepájame naše riešenie aj s inými technológiami ako sú chatboty pre Facebook/Skype/Microsoft teams alebo s pokročilými technikami rozpoznávania obrazu pomocou umelej inteligencie, či teraz veľmi  skloňovanou technológiou Internet of Things (IoT) pre potreby vizualizovania stavu a následnej údržby strojov vo výrobe.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov