Obnovili sme
prvé služby

Milí zákazníci a partneri,

spoločnosť DATALAN sa počas uplynulého víkendu stala terčom kyber útoku, ktorý zasiahol naše interné a externé systémy. V danej veci naďalej intenzívne pracujeme na obnove našich systémov, spolupracujeme s viacerými štátnymi orgánmi vrátane orgánov činných v trestnom konaní a expertným kyber-bezpečnostným tímom.

Počas posledných dní sme vybudovali novú IT infraštruktúru a obnovili prvé služby, aby sme mohli komunikovať s vami – našimi zákazníkmi, partnermi, štátnymi orgánmi a verejnosťou.

Spustili sme našu novú web-stránku www.datalan.sk a naďalej intenzívne pracujeme na spúšťaní ďalších služieb a postupnej obnove funkčnosti našich systémov. O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať prostredníctvom našich štandardných komunikačných kanálov.

Ďakujeme

DATALAN, a.s.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov