Obnovili sme
väčšinu služieb

Milí zákazníci a partneri,

radi by sme vás informovali, že väčšina našich interných a externých systémov, ktoré sa nedávno stali terčom kyber útoku, je opäť obnovená a intenzívne pracujeme na obnove funkčnosti zvyšných systémov a služieb. Naše tímy sú vám už plne k dispozícii prostredníctvom štandardných komunikačných kanálov.

K všetkým našim systémom pristupujeme s najvyššou mierou ostražitosti. Naďalej sú implementované preventívne a reaktívne opatrenia, aby sa takémuto incidentu v budúcnosti predišlo. Zavedením monitoringu a dodatočných bezpečnostných prvkov a postupov bola zabezpečená ochrana zamestnancov, zákazníkov, partnerov a dodávateľov.

Spolupracujeme s viacerými štátnymi orgánmi vrátane orgánov činných v trestnom konaní a expertným kyber-bezpečnostným tímom na doriešení vzniknutej situácie. 

O ďalšom vývoji vás budeme priebežne informovať prostredníctvom našich štandardných komunikačných kanálov.

Ďakujeme

DATALAN, a.s.

Máte otázky? Pýtajte sa.

Web - Kontaktný formulár

Kontakty

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

E-mail:

Telefón:

Adresa:

Krasovského 14, 851 01 Bratislava

Telefón:

Adresa:

Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica

Telefón:

Adresa:

Dolné Rudiny 3, 010 01 Žilina

Telefón:

Adresa:

Rozvojová 2, 040 11 Košice

Telefón:

Adresa:

Na hlinách 1786/16, Kobylisy, 182 00 Praha 8

E-mail:

Súhlas so spracovaním mojich osobných údajov na účely konzultácie so spoločnosťou DATALAN, a.s.  na dobu potrebnú na konzultáciu.  Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať v zmysle podmienok v dokumente Spracovanie osobných údajov